18 novembar 2019

Rang Lista- Poziv za dostavu predloga za dizajn, izradu i postavljanje umjetničkih instalacija od sakupljenog prirodnog i obrađenog drveta sa plaža

U okviru Radnog paketa WP T3 Projekta “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr) koji se finansira iz Programa “Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora” 2014-2020, Javno preduzeće za upravljanje morksim dobrom objavilo je Poziv nevladinim organizacijama za dostavu predloga za dizajn, izradu i postavljanje umjetničkih instalacija od sakupljenog i obrađenog drveta sa plaža broj: 0401-3760/1 od 11.10.2019. godine.

Na sastanku održanom 15.11.2019. godine, Komisija imenovana Odlukom br: 0401-3760/2 od 25.10.2019. godine, sprovela je postupak otvaranja, pregleda i ocjenjivanja dostavljenih rješenja i sačinila rang listu koju možete pogledati na linku: Rang lista/ Dizajn, izrada i postavljanje umjetničkih instalacija od sakupljenog i obrađenog drveta sa plažaizajn, izrada i postavljanje umjetničkih instalacija od sakupljenog i obrađenog drveta sa plaža

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates