18 februar 2020

ZAVRŠENA SANACIJA PLAŽE BIJELA VILA

Radovi na rekonstrukciji lokaliteta “Bijela vila”, jednog od najpopularnihih kupališta uz šetališta Pet Danca u samom centru Herceg Novog, danas su u potpunosti zavšeni. 

Za ovaj posao Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore angažovalo je kompaniju d.o.o. “Đokić group” iz Bara, a kompletani radovi su završeni za manje od mjesec dana.

Kako je bilo predviđeno tenderskom dokumentacijom, na prostoru od oko 1.000 kvadrata, sanirana je metalna ograda na ulazu u plažu, otvorene rupe na kabinama za presvlačenje, ofarbana drvenarija, izvršeno krečenje objekta, a potom izvedni radovi šalovanja, armiranja i betoniranja odlomljenog ugaonog ivičnog betona na dva mjesta.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je za ovaj posao izdvojilo 30.000,00 €.

Osim kupališta, lokalitet “Bijela vila” može biti namjenjen i za postavljanje info punkta Turističke organizacije Herceg Novi ili drugih turističkih sadržaja za vrijeme ljetnje sezone.

 

image0

image1

image2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates