06 mart 2020

Rješenje o javnom objavljivanju

Na osnovu Rješenja o imenovanju Tenderske komisije za sprovođenje postupka broj:0207-39/2 od 24.01.2020. godine po Javnom pozivu broj 0207-39/1 od 09.01.2020. godine za zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje privremenih objekata tipa vikend kuća i ribarska kuća prema Izmjeni i dopuni Programa privremenih objekata za period 2019-2023. god. broj 101-10/350 od 30.04.2019. god.., Pravilnika za sprovođenje postupaka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra, tačke 7.8 Javnog poziva, Tenderska komisija u sastavu Krivokapić Nebojša predsjednik, Darko Kuljača i Irena Sekulović članovi, donosi

R J E Š E NJ E

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates