25 mart 2020

Odluka br. 0206- 1078/2

Na osnovu člana 16. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stavri u državnoj imovini ("Sl. List Crne Gore", br. 44/10), Rješenja o imenovanju Tenderske komisije za sprovođenje postupka broj: 0206- 878/3 od 17.03.2020. godine po Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup javnih kupališta broj: 0206- 878/3 od 16.03.2020. god. i Anadmanu I poziva broj: 0206- 878/2 od 02.03.2020. godine, Tenderska komisija jednoglasno donosi:


Odluku

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates