13 maj 2020

Obavještenje za javnost

U cilju postizanja veće efikasnosti na pripremi turističke sezone i stavljanja u punu funkciju plaža i ugostiteljskih objekata, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom od 13.05.2020.god. produžava radno vrijeme zaposlenih do 18.00 sati.

Stručne službe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom će izdavati dokumentaciju i biti na raspolaganju za pružanje neophodnih inofrmacija i administrativne pomoći zakupcima/korisnicima morskog dobra svakog radnog dana od 10.00-18.00 sati.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates