10 jun 2020

Potpisan Ugovor o rekonstrukciji trga i šetališta u Sutomoru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izražava zadovoljstvo što su aktivnosti na rekonstrukciji trga i šetališta u Sutomoru dobile svoj epilog zaključenjem Ugovora za izvođenje prve faze radova između Uprave javnih radova i podgoričkog preduzeća “Fdija”.

Izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za kompletan potez šetališta u Sutomoru, tokom 2017. i 2018. godine finansiralo je JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa sredstvima od 38.000,00 €, nakon čega je projektna dokumentacija predata Upravi javnih radova kao nosiocu ovog posla.

Pored Vlade Crne Gore koja će iz Kapitalnog budžeta opredijeliti 435 hiljada eura i Opštine Bar koja izdvaja 100 hiljada eura, JP za upravljanje morskim dobrom će finansirati izgradnju prve faze sa 425.000,00 €.

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ostaje posvećno realizaciji narednih faza rekonstrukcije, za šta su već planirana sredstva Planom korišćenja sredstava.

 

Detaljnije na linku: http://www.gov.me/vijesti/227179/Potpisan-ugovor-o-rekonstrukciji-trga-i-setalista-u-Sutomoru.html

 

04

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates