24 jun 2020

NAJAVA PROMOCIJE- “Promocija aktivnosti na zaštiti i revitalizaciji pješčanih dina na Velikoj plaži u Ulcinju” sprovedenih u okviru INTERREG IPA CBC projekta “WELCOME”, 26. jun – Velika plaža, Ulcinj

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore organizuje promociju povodom završetka aktivnosti na prvoj rehabilitaciji pješčanih dina u Crnoj Gori koja će biti održana na lokaciji – Evropa beach na Velikoj plaži u Ulcinju, u petak 26. juna 2020. godine, sa početkom u 10:30 časova.

Aktivnosti na zaštiti i revitalizaciji pješčanih dina na odabranoj lokaciji na Velikoj plaži u Ulcinju, koje su sprovedene u proteklih 6 mjeseci u okviru INTERREG IPA CBC projekta “WELCOME”, obuhvatile su:

• rehabilitaciju i biološku restauraciju pješčanih dina kroz nasipanje pijeska, obnavljanje specifične flore koja prirodno nastanjuje ovo područje i postavljanje zaštitnih konstrukcija koje doprinose prirodnom formiranju dina

• postavljanje zaštitnih konstrukcija za očuvanje pješčanih dina (drvenih ograda i pasarele) čiji je dizajn izabran putem nagradnog konkursa za arhitekte

• izradu i postavljanje umjetničkih instalacija izrađenih od prirodnog i obrađenog drveta sakupljenog tokom akcija čišćenja plaža, a koje su izabrane na javnom pozivu za umjetnike i nevladine organizacije iopremanje područja informativno-edukativnim tablama, klupama i kantama za otpatke.

Umjetničke instalacije zajedno sa drvenim ogradama, pasarelom i ostalom opremom doprinose zaštiti ugroženih djelova pješčanih dina kroz podizanje svijesti javnosti o otpadu iz mora i značaju dina, što predstavlja jedan od ciljeva projekta “WELCOME”.

Podsjećamo da je projekat “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, usmjeren na održivo upravljanje otpadom iz mora kao i na jačanje prekogranične saradnje, a sve u cilju rješavanja problema otpada iz mora koji je sve izraženiji na ovom području. Aktivnosti ovog projekta su usmjerene na uklanjanje otpada sa plaža, monitoring otpada iz mora kao i obnavljanje i zaštitu pješčanih dina korišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora, učestvuju u sprovođenju projekta “WELCOME” u saradnji sa partnerima iz Italije i Albanije.

 

Promocija aktivnosti na zaštiti i revitalizaciji dina Velika plaza WELCOME

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates