23 oktobar 2020

Objavljen tender za izgradnju objekta na desnoj obali rijeke Bojane

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender za izgradnju administrativnog objekta na desnoj obali rijeke Bojane.

Rok za izgradnju navedenog objekta iznosi 90 dana od dana potpisivanja ugovora sa izabranim najpovoljnijim ponuđačem, a za ovu priliku opredijeljena su sredstva u iznosu od 170.000, 00 €, sa uračunatim PDV-om.

Objekat će, osim Javnom preduzeću, biti na raspolaganju i ostalim državnim i organima lokalne samouprave, kao i NVO sektoru.

Što se tiče koncepta organizacije, objekat (bruto površine 139,50 m2) u osnovi predstavlja spiralu i ima oblik školjke, iz čega je i proizašla osnovna koncepcija rasporeda unutrašnjih prostorija.

U centralnom dijelu objekta smješten je manji atrijum koji snadbijeva prirodnom svjetlošću unutrašnji hodnik, iz koga se pristupa svim ostalim prostorijama. Pozicija svih kancelarija, sale za sastanke, kuhinje i toaleta predviđena je obodom objekta. Sve ove prostorije su prirodno osvijetljene i imaju prirodnu ventilaciju.

Projekat podrazumijeva i formiranje platoa koji će biti direktno povezan sa postojećom saobraćajnicom. Prethodno je na predmetnoj lokaciji izvršeno uklanjanje privremenog objekta koji nije predviđen Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019- 2023. godine za teritoriju opštine Ulcinj.

Ovo je samo jedna u nizu investicija kojom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nastavlja aktivnosti na izgradnji projekata od javnog interesa.

 

Bojana1

Bojana2

Bojana3

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates