27 oktobar 2020

Nastavljaju se radovi na završetku parapetnog zida u zaleđu „Žute plaže i na lokaciji „Sopot“ u Risnu

Tehnička služba Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je uvela u posao izabranog izvođača radova „Fidas“ d.o.o. iz Podgorice, koji će nastaviti radove na adaptaciji kamenog parapetnog zida uz postojeće šetalište u Dobroti. Radovi se izvode u zaleđu Žute plaže na potezu od otvorenog bazena do mandraća u dužini od cca 160 metara.

Postojeći kameni parapetni zid je ranije izgrađen od strane ovog Javnog preduzeća. Ovim poslom predviđen je njegov završetak postavljanjem štokovanih kamenih ploča cijelom dužinom zida. Slični radovi predviđeni su i na dijelu zida na lokalitetu „Sopot“ u Risnu u dužini od 45 metra.

Rok za završetak radova je 40 kalendarskih dana, dok vrijednost ove investicije iznosi 19.099,85 eura sa uračunatim PDV-om.

 

žuta plaža zid

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates