21 decembar 2020

Aktivnosti JP Morsko dobro na sprječavanju erozije plaže na Adi Bojani

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je održano javno otvaranje ponuda za odabir izvođača radova po Projektu hitnih interventnih radova u cilju zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane, a koji je uradio profesor Sava Petković.

Pristigle su dvije ponude, a odabrani izvođač radova će imati zadatak da u narednih nekoliko dana počne sa radovima koje je neophodno uraditi prije očekivanog nevremena u zimskim mjesecima. Projektom je predviđena nabavka, pakovanje i transport 1 500 džambo vreća za pakovanje pijeska (džambo vreće punjene pijeskom koje se koriste u hidrotehnici, a posebno za odbranu od poplava ili zaštitu morskih obala od erozija) za pravljenje napera dužine 130 metara na zapadnom kraju plaže Ada Bojana. Za ovaj posao Javno preduzećepredvidjelo je 50.000,00 €.

U medjuvremenu, juče su u koordinaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opštine Ulcinj počeli i radovi na žaštiti objekata Ulcinjske rivijere na Adi Bojani. Javno preduzeće i Opština Ulcinj su se odazvale zahtjevu za pomoćdirekotra HG Ulcinjska rivijera, u kojem su se pozvali na nedostatak sredstava da zaštite i osiguraju objekte u vlasništvu ove hotelske grupacije.

Opština Ulcinj je učestvovala u nabavci kamena potrebnog za pravljenje lukobrana ispred ugroženih objekata, a Javno preduzeće vrši transport i postavljanje 30 kamiona kamene mase (540 m3) i vreća sa pijeskom ispred kamenih nabačaja. Radovi na terenu su u toku, a ukupna vrijednost ovog posla iznosi cca 22.000,00 €.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u predlogu Plana korišćenja sredstava za 2021. godinu opredjelilo 300.000,00 € za realizaciju Studije zaštite i revitalizacije plaže na Adi Bojani.

 

1

22

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates