Direktori JP Morsko Dobro i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Predrag Jelušić i Nikola Medenica obišli u posebni rezervat prirode Tivatska solila

Direktori JP Morsko Dobro i Agencije za zašititu prirode i životne sredine, Predrag Jelušić i Nikola Medenica sa saradnicima obišli su posebni rezervat prirode Tivatska solila i održali radni sastanak, kojem su se pridružili potpredsjednik opštine Tivat Dejan Maslovar i predstavnici Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, kao i konsultant Andrej Sovinc iz Sovenije.

Cilj posjete i sastanka bio je razmatranje mogućnosti za unapređenje uslova za posjetioce u rezervatu postavljanjem privremenog Centara za posjetioce u okviru kojeg bi se formirao prostor za informisanje posjetilaca, izložbeni prostor i prostor za održavanje edukativnih radionica, te prostor za posmatranje ptica na ravnom krovu objekta gdje će biti instalirani durbini za posmatranje ptica. Centar će biti postavljen na postojećem platou na ulazu u rezervat i služiće i kao svojevrsna barijera između magistrale i rezervata.

Tokom obilaska rezervata, konsultant Andrej Sovinc upoznao je prisutne sa neophodnošču da se na više lokacija u rezervatu postave zapornice i regulišu vodotoci kako bi se omogućilo ravnomjerna i kontrolisana cirkulacija vode, a sve u cilju formiranja uslova za boravak i gniježđenje ptica, te opstanak staništa halofitne vegetacije - habitata koji se nalaze na Aneksima Direktive EU o staništima, što ujedno kandiduje Tivatska solila za potencijalno Natura 2000 područje. S tim u vezi, sa predstavnicima opštine Tivat razgovarano je i o rješavanju pitanja dotoka bujičnih voda u rezervat, koji, zbog urbanizacije u zaleđu, ne dospijevaju do Solila i time uzrokuju poplave dijela puta prema Luštici.

Predstavnici Agencije i opštine Tivat istakli su zadovoljstvo stepenom uređenosti ovog rezervata i mjerama upravljanja koje sprovodi Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i složili se da i u narednom periodu, kroz partnerstvo i nastavak saradnje, treba raditi na unapređenju uslova kako za biodiverzitet, tako i za posjetioce posebnog rezervata prirode Tivatska solila.

 

ij

posjeta solilima 4

solila jelusic medenica maslovar

 

 

Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 18. do 19. juna pokazali su da je na 99% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 1% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta K1. Slična situacija je bila i u opštini Bar, gdje je Kvalitet vode na svih 13 kupališta bio K1 klase. U opštini Budva, na svim lokacijama sa kojih se radi analiza kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju voda je takođe bila K1 klase. Kada je u pitanju Bokokotorski zaliv, u Tivtu je voda bila odličnog kavliteta na svih 9 kupališta, a ista situacija je bila i u Kotoru, gdje je kvalitet vode bio K1 klase na svih 15 lokacija uzorkovanja. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 20 kupališta, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Posjeta direktora JPMD Predraga Jelušića sa saradnicima Institutu za biologiju mora

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić posjetio je juče sa svojim saradnicima Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru. Na sastanku sa rukovodstvom Instituta razgovarano je o nastavku saradnje ove dvije institucije u realizaciji aktuelnih i budućih projekata, prije svega u oblasti praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na kupalištima duž crnogorskog primorja, ali i projektima koji se odnose na istraživanja morskih pećina, praćenje uticaja nasipanja plaža na morski ekosistem, te nastavak saradnje na međunarodnim projektima koji se bave monitoringom otpada u moru i na plažama.

Na sastanku je ocijenjeno da je voda za kupanje na kontrolisanim plažama od početka ovogodišnje sezone bila odličnog kvaliteta, te da je na više od 95% prve K1 kategorije, kao i da će od naredne sezone u praksi biti primjenjena nova kategorizacija voda za kupanje u propisana novim Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kojim su transponovane odredbe EU Direktive o upravljanju vodama za kupanje.

Posebno je istaknut značaj projekta koji se bavi istraživanjima biodiverziteta i uticaja zagađenja u Plavoj špilji u cilju predlaganja mjera za održivo upravljanje ovom pećinom koja predstvalja svojevrsnu turističku atrakciju na našoj obali. Zaključeno je da se sve aktivnosti izvode planiranom dinamikom i na obostrano zadovoljstvo.

Direktor Instituta za biologiju mora dr Mirko Đurović, zahvalio se na veoma uspješnoj saradnji sa Javnim preduzećem. Nakon dobijanja međunarodne akreditacije za ispitivanje sanitranog kvaliteta morske vode Institut za biologiju mora u potpunosti je posvećen realizaciji ove aktivnosti, a planirano je i proširenje obima akreditovanih metoda za buduće obaveze koje će imati država Crna Gora a odnose se na različite segmente monitoring morskog ekosistema u skladu sa zahtjevima EU Direktiva.

Nakon održanog sastanka direktor Javnog preduzeća i saradnici su obišli radove na izgradnji prvog javnog akavrijuma u Crnoj Gori. Dogovoreno je da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora realizuju zajedničku investiciju uređenja otvorenog dijela budućeg kompleksa akvarijuma koji će biti smješten u dijelu dvorišta Instituta. Planirano je da se uređenjem terena, staza i zelenih površina, te postavljanjem izložbenih paviljona, posjetiocima omogući pristup akvarijumu i ujedno upotpuni prostor za prezentaciju na otvorenom. Ovom zajedničkom investicijom omogućiće se da se kompletni radovi na javnom akvarijumu završe u predviđenom roku, odnosno do aprila 2020. godine.

 

IBM3

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić svečano otvara restoran “Sea Forest”

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić svečano će otvoriti restoran “Sea Forest” u Luštici Bay, večeras u 20.00 sati.

U zemlji koja vjekovima njeguje tradiciju i na njenim vrijednostima zasniva svoj budući razvoj, izuzetno je važno da nacionalni brendovi dobiju priliku da svojom bogatom ponudom budu dio jednog od najvećih turističkih projekata na našoj obali.

Nastojanje Luštice Bay da afirmiše domaće brendove u raznolikim sferama uključujući poljoprivredu, umjetnost, modu i ugostiteljstvo, doprinosi boljem predstavljanju svega što Crna Gora nudi.

Gastronomska i ugostiteljska ponuda naši su glavni aduti kojima teško odolijevaju oni koji jednom posjete Crnu Goru, a vrlo često su motiv i inspiracija našim gostima da se iznova vraćaju.

Ponosni smo što je restoran Forest kao renomirani brend već dugo prisutan na ugostiteljskoj mapi Crne Gore, prepoznat od strane upravljača Luštice bay gdje danas dobija svoj restoran na moru. Svjedočeći uspjehu u obavljanju ugostiteljske djelatnosti na najvišem nivou u Nikšiću i Podgorici, “morski koncept” ovog restorana zasigurno će obezbjediti dodatan kvalitet ukupnoj ugostiteljskoj ponudi Luštice Bay.

Najava ekološke akcije “ (U)baci PET opet “

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore realizuje projekat UNEP Marine Litter, koji se finansira u okviru Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme). Glavni cilj ovog projekta je uspostavljanje efikasnijeg upravljanja otpadom iz mora kroz implementaciju odgovarajućih aktivnosti. UNEP Marine Litter projekat, koji je počeo sa realizacijom u aprilu 2018. godine i traje do jula 2019. godine, obuhvata upravljanje otpadom iz mora, davanje smjernica za reciklažu plastične PET ambalaže, izradu Studija i Planova upravljanja na temu otpada iz mora i plastične PET ambalaže, realizaciju akcija sakupljanja i analize otpada sa odabranih plaža, izradu promotivnog materijala kao i organizovanje kampanja za podizanje svijesti o značaju adekvatnog upravljanja otpadom iz mora.

U okviru ovog projekta, Javno preduzeće, u saradnji sa NVO “OZON” i supermarketima "Voli" I "Aroma" marketima realizuje akciju “ (U)baci PET opet ”, a koja ima za cilj upoznavanje javnosti sa modelom depozitnog sistema vraćanja plastičnog ambalažnog otpada, kroz pokaznu simulaciju tog procesa u praksi.

Tokom ekološke akcije, volonteri NVO ,,Ozon” će na promotivnim štanodvima ispred supermarketa svima koji donesu najmanje 5 praznih plastičnih (PET) flaša za uzvrat dijeliti prigodni promotivni materijal (majice, kačkete, platnene cegere) i ujedno na taj način vršiti edukaciju građana o procesu depozitnog sistema vraćanja ambalažnog otpada kao i o načinu pripreme za reciklažu PET ambalaže.
Ova akcija, koju su podržali supermarketi “Voli” i “Aroma” marketi, realizovaće se u petak 21.06. i subotu 22.06.2019. godine, i to na sledećim lokacijama:

- Voli supermarket u Radanovićima, Kotor u periodu od 09:00 do 12:00 časova
- Hipermarket Voli, Novi bulevar, Bar u periodu od 09:00 do 12:00 časova
- Market Aroma , TQ Plaza, Budva u periodu od 19:00 do 21:00 časova
- Market Aroma, kod Instituta Dr. Simo Milosevic, Herceg Novi u periodu od 09:00 do 12:00 časova

Značaj ovog projekta i same ekološke akcije prepoznat je i u svijetlu činjenice da se u postupku izrade novog Zakona o upravljanju otpadom analizira odgovarajući model definisanja depozitnog sistema vraćanja ambalažnog otpada.
Ovom prilikom pozivamo sve građane i turiste da se pridruže akciji, i u narednim danima donesu prazne plastične flaše volonterima akcije “(U)baci PET opet “ i za uzvrat dobiju prigodne nagrade, te na ovaj način daju svoj doprinos procesu selektivnog prikupljanja otpada i procesu reciklaže.

Dom starih u Risnu dobio dizalicu za pristup moru lica sa invaliditetom

Na inicijativu JU Dom starih “Grabovac” iz Risna, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je izvršilo nabavku i montažu dizalice za pristup moru lica sa invaliditetom. Dizalica je postavljena na dijelu obale koji je inače namjenjen korisnicima doma. 
 
Ova lokacija u Risnu prepoznata je kao prioritetna, s obzirom da na tom dijelu naše obale nije postojala infrastruktura u funkciji lica sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, posebno uvažavajući potrebe starijih nepokretnih lica iz doma “Grabovac” kojima je korišćenje plažnih programa neophodno.
 
Javno preduzeće je za ovaj posao zadužilo firmu “V projekt” d.o.o. iz Nikšića, a vrijednost navbavke i montaže dizalice iznosila je 2.988,70 €.
 
 
dizalica dom starih foto

Budva je dobila Interaktivni centar koji morate posjetiti

Jedinstveno mjesto za učenje o ekologiji

Budva, 14. jun - U Budvi je danas, u okviru projekta "Budva Zero Waste City", otvoreno jedinstveno mjesto na crnogorskom primorju na kojem će posjetioci moći da uče o ekologiji – Interaktivni centar. Kroz Interaktivni centar posjetioci će se upoznati sa otpadom kao problemom današnjice, izazovima i načinima njegovog rješavanja, a sve to na zanimljiv i prijemčiv način.

Pored Interaktivnog centra, projekat „Budva Zero Waste City“ nastoji da kroz brojne aktivnosti uključi građane i relevante partnere u rješavanje problema otpada, i to kroz smanjenje otpada i povećanje reciklaže. Tome će doprinijeti i inicijativa „Uhvati čist talas“, koja počinje sledeće sedmice, sakupljanjem ambalažnog otpada na više od 40 plaža budvanske rivijere.

fotografija 1

 

"Otpad je problem koji se ne može riješiti u jednoj godini ili jednom inicijativom. Za rješavanje ovog problema potrebna je uključenost svih sektora: države, lokalnih samouprava, kompanija, nevladinih organizacija, građana. Samo kroz partnerstva možemo napraviti vidljive, dugoročne i održive pozitivne promjene za životnu sredinu", rekla je Magdalena Miljanić, direktorica NVO Eko centar Budva, koja uz podršku Coca-Cola Sistema i Coca-Cola fondacije realizuje projekat “Budva Zero Waste City”.

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević poručio je da svi zajedno moramo podići svijest građana kroz edukaciju i iniciranje promjena ponašanja. “Recikliranje je važan segment tretiranja otpada i krajnji je čas da i mi prilagodimo svoje navike ovom procesu. Izbacivanje jednokratne plastike će se uskoro pokazati kao neophodan korak. Opština Budva kao turističko mjesto, grad ubrzanog ekonomskog razvoja, mora biti inovator i pronalaziti rješenja za efektivno, trajno i održivo upravljanje otpadom“, rekao je Carević.

Direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić kazao je da Budva čini 50 odsto turističkog prometa Crne Gore, zbog čega je logično da dobre ekološke stvari kreću iz turističke prijestonice. "Drago mi je što već drugu godinu sarađujemo sa kompanijom Coca-Cola HBC Crna Gora, sa kojom smo prošle godine realizovali inicijativu „Uhvati čist talas“ i što je ovaj projekat samo nastavak i širenje jedne dobre saradnje. Takođe, važna nam je i podrška zakupaca plaža koji si pristali da primjenjuju ekološke standarde. Vjerujemo da će se ova inicijativa širiti i van Budve, te da ćemo u narednom periodu imati još mjerljive rezultate. Interaktivni centar u Budvi je mjesto koje će svakako doprinijeti edukaciji građana. Ovaj projekat je, dakle, već na samom početku dobio simpatije svih, vjerujem da će tim tempom i nastaviti, te da će Budva postati zero waste grad", kazao je Jelušić.

fotografija 2

Generalni direktor Direktorata za praćenje turističkih tokova i prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Armend Milla rekao je da je projekat od suštinskog značaja za čitavu Crnu Goru. "Upravljanje otpadom je od krucijalnog značaja za turističke destinacije poput Budve. Zero Waste je budućnost i očekujemo da će Budva postati baš takva u narednih nekoliko godina. Zato nas raduje edukacija, kako za građane, tako i za turiste, koja je planirana ovim projektom, jer gostima prvi dojam o našoj zemlji treba da bude čista destinacija. Nadam se da će ova inicijativa proširiti i na druge gradove", naveo je Milla.

Interaktivni centar nalazi se parku Stefan Mitrov Ljubiša, na Slovenskoj obali i otvoren je svakog dana od 10 do 22 sata.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O projektu "Budva Zero Waste City"

Projekat “Budva Zero Waste City” nadogradnja je brojnih dosadašnjih aktivnosti Coca-Cola Sistema u Crnoj Gori, odnosno prošlogodišnje kampanje "Uhvati čist talas" u okviru koje će se i ovog ljeta sakupljati plastika i limenke na plažnim barovima u Budvi.
U okviru projekta JP Komunalnom Budva donirano je 30 kanti za odlaganje plastike, a u narednom periodu Budva će dobiti i "pametne klupe".
Budva Zero Waste City volonteri sprovode i edukaciju u okviru koje posjećuju budvanska domaćinstva i edukuju građane o važnosti selekcije otpada i reciklaži.

 

 

 

 

ekocentar coca cola

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates