Solila kros 2019

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već drugu godinu zaredom, u Rezervatu prirode „Solila“, organizuje „SOLILA KROS 2019“ na kojem će učestvovati oko 80 učenika svih razreda osnovne škole „Branko Brinić“ iz Radovića. Kros će se održati 19.04.2019. godine sa početkom u 8:00 časova.

Djeca će se takmičiti u četiri kategorije, a pobjednicima i ostalim učesnicima će na kraju takmičenja, od strane Javnog preduzeća za upravljanje morksim dobrom, biti uručene medalje, diplome, zahvalnice i ostali prikladni pokloni.
Nakon krosa i dodjele nagrada , program će biti nastavljen radionicama u okviru kojih će djeca praviti životinje origami tehnikom, posmatrati i brojati ptice, istraživati biljni i životinjski svijet Solila i upoznati se sa kulturnom baštinom ovog područja. Organizovanje ovakvog događaja ima za cilj bolje upoznavanje sa posebnim rezervatom i njegovim vrijednostima, kao i promociju samog rezervata.

 

Solila kros POSTER

AKCIJE ZA OBILJEŽAVANJE „DANA PLANETE ZEMLJE 2019. GODINE“

Dan Planete Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. aprila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra. Ove godine realizovaće se sledeće akcije:

 

1. U opštini Herceg Novi, u ponedjeljak 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u saradnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ realizovaće se akcija "Djeca u krilu Planete" u okviru koje je planirano organizovati tri akcije čišćenja i uređenja plaža i školskih dvorišta i igrališta, sa posebnim akcentom na dječiju plažu i plažu prilagođenu licima sa invaliditetom ispred prve faze instituta "Dr Simo Milošević" u Igalu. U ovoj akciji učestvovaće veliki broj lokalnih institucija, preduzeća i organizacija.

2. U opštini Kotor, u subotu 20. aprila, sa početkom u 09:30 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „Naša akcija" sprovesti akciju čišćenja zone na potezu od početka MZ Muo prema hotelu Fjord, zatim Gurdić, Škurde i obala do Žute plaže u Kotoru, u kojoj će se uključiti veliki broj volontera, predstavnici Kulturnog centra “Nikola Đurković”, planinarskog kluba “Vjeverica”, Triatlon kluba Kotor, Fondacije Kotorskog festivala, NVO „Koltrina“ i ostali.

3. U opštini Tivat, u srijedu 24. aprila, sa početkom u 09:30 časova, u saradnji sa NVO „Arsenal Eko“, realizovaće se akcija čišćenja podmorja na potezu od Lučice Kalimanj do šetališta Pine u Tivtu, u kojoj će se pored ronilaca ove organizacije uključiti još i predstavnici Zelenog tima opštine Tivat, D.o.o. „Komunalno“ Tivat, Omladinski kulb Tivat, i učenici OŠ „Drago Milović“.

4. U opštini Budva, u utorak 23. aprila, sa početkom u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovesti akciju čišćenja i uređenja prostora ispod Jadranskog Sajma, tj. plaže ispod objekta "TORCH", kao i uređenje javnog mobilijara i zelenih površina u zaleđu predmetne plaže. U akciji će učestvovati predstavnici JU „Grad Teatar Budva“, NVO „Eko Centar Budva“, djeca JPU “Ljubica Jovanović Maša”, D.o.o. „I Fly“ kao i brojni drugi volonteri i turisti.

5. U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u ponedjeljak 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, će se održati akcija uklanjanja otpada sa kompletne gradske plaže u potezu od Gradske marine do ušća rijeke Željeznice u more, kao i sadnje nekoliko stabala raznog drveća na mjestima na kojima su ista stradala u nevremenu. Kao i prethodnih godina akciji će se pridružiti veliki broj lokalnih institucija, preduzeća i organizacija.

6. U opštini Ulcinj, u ponedjeljak 22. aprila, u 08:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „RDA - UBA", realizovati akciju čišćenja zaleđa kupališta na Velikoj plaži na lokaciji od kupališta "CABO" do kupališta "HAVANA". Tom prilikom sakupljaće se otpad, i adekvatnim kamionima i kontejnerima odlagati na za to predviđeno mjesto. Akciji će se pridružiti predstavnici NVO “Zeleni korak”, JP „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj, JP „Za uzgoj i zaštitu divljači“ Ulcinj, i drugi.

7. U ponedjeljak 22. aprila 2019. godine, sa početkom u 09:30 časova, službnici Javnog preduzeće će se pridružiti akciji čišćenja Velike plaže u Ulcinju, koju organizuju Karisma Hotels Adriatic Montenegro, RLC Montenegro i lokalna nevladina organizacija iz Ulcinja - NVO Ecovita.

 

Orao ribar u Rezervatu prirode Solila

Orao ribar (Pandion haliaetus) je trenutno na migraciji iz Afrike prema Evropi. Jedan je ovih dana izabrao Rezervat prirode Solila za odmor, prije nego nastavi svoj let ka sjeveru. Snimljen je objektivom Miloša Mitkića.

 

Ishodi održanog sastanka projekta “WELCOME” (WELCOME Intermediate Project Meeting)

k

 

Sastanak u okviru projekta “WELCOME” (WELCOME Intermediate Project Meeting) održan je 2. i 3. aprila 2019. godine u Tirani (Albanija), u hotelu “Sarajevo Art Hotel”.

Sastanak je organizovala NCA (Nacionalna agencija za obalu) uz podršku vodećeg partnera CoNISMa (Nacionalni međuuniverzitetski konzorcijum za morske nauke) u okviru projekta “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru 2014/2020.

Prvi dan sastanka je uglavnom bio posvećen institucijama zemlje domaćina (regionalne i nacionalne institucije, korisnici kupališta, ribarske zadruge, ronilački centri, menadžeri marina, dobrovoljne grupe i ekološke organizacije). Tom prilikom javnosti je predstavljen projekat kao i glavne aktivnosti koje su partneri do sada realizovali. Zatim je održan okrugli sto i diskusija o glavnim pitanjima vezanim za otpad u moru.

Drugi dan je bio posvećen isključivo diskusiji o dosadašnjim rezultatima, aktivnostima koje treba realizovati u narednom periodu kao i sastanku Upravnog odbora projekta koji je ocjenjivao dosadašnji stepen realizacije projektnih aktivnosti i razmatrao potrebu za izmjenama koje treba izvršiti u projektu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, partnera u projeku “WELCOME”, koji su predstavili aktivnosti koje su u okviru ovog projekta do sada sprovedene u Crnoj Gori.


Link: https://welcome.italy-albania-montenegro.eu/welcome-the-outcomes-of-the-intermediate-project-meeting

Odluka br. 0206-1466/2 od 02.04.2019.godine

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god.
Tenderska komisija za sprovođenje postupka za lokacije za dio opštine Bar, obuhvatajući Šušnj, Bar, Veliki pijesak, Utjeha i Kunje odnosno: za lokacije označene od tačke 16. do tačke 34. ( kupališta od 8A do 13E ) Pravilniku za sprovođenje postupaka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra i Pravilniku o radu i postupanju tenderskih komisija prilikom sprovođenja postupka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra, Tenderska komisija jednoglasno donosi:

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Link za dokument: Odluka 1

Odluka br. 0206-1371/2 od 02.04.2019.godine

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11 ) a u vezi sa članom 10 stav 1 alineja 12, članom 29 stav 1 i članom 39 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta Javnog preduzeća broj:0203-388/7 od 28.01.2019.god. na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom broj:07-263 od 07.02.2019.god.
Tenderska komisija za sprovođenje postupka za lokacije za dio opštine Bar, obuhvatajući Šušnj, Bar, Veliki pijesak, Utjeha i Kunje odnosno: za lokacije označene od tačke 16. do tačke 34. ( kupališta od 8A do 13E ) Pravilniku za sprovođenje postupaka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra i Pravilniku o radu i postupanju tenderskih komisija prilikom sprovođenja postupka ustupanja/davanja na korišćenje djelova morskog dobra, Tenderska komisija jednoglasno donosi:

ODLUKA

 

Link za dokument: Link 1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates