Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1590 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI RAMPI ZA ULAZ U MORE OSOBE SA INVALIDITETOM , NABAVKA I POSTAVLJANJE MEHANIČKE DIZALICE I KABINE ZA PRESVALAČENJE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM PO PARTIJAMA :
PARTIJA 1. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI RAMPE ZA ULAZ U MORE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA LOKACIJI U TIVTU NA K.P. BR. 171 K.O.TIVAT,
PARTIJA 2. NABAVKA I POSTAVLJANJE MEHANIČKE DIZALICE ZA PRISTUP LICA SA INVALIDITETOM MORU U KOTORU NA ŽUTOJ PLAŽI NA K.P. 2436 K.O.DOBROTA,
PARTIJA 3. NABAVKA I POSTAVLJANJE KABINA ZA PRESVLAČENJE LICA SA INVALIDITETOM NA PLAŽAMA U BARU, BUDVI ,TIVTU I KOTORU

Datum objave: 2017-04-13
Datum otvaranja: 2017-05-15

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1816 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA OBALNE INFRASTRUKTURE (PRISTANIŠTA, PRIVEZIŠTA, PONTI I MANDRAĆA)

Datum objave: 2017-04-13
Datum otvaranja: 2017-05-08

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1717 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Datum objave: 2017-04-10
Datum otvaranja: 2017-05-04

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1716 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA PONOVNI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

ŠTAMPANI KANCELARIJSKI MATERIJAL

Datum objave: 2017-04-07
Datum otvaranja: 2017-04-19

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 705 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA KOLICA ZA PRISTUP PLAŽI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U OPŠTINAMA: KOTOR,TIVAT, BAR I BUDVA

Datum objave: 2017-04-04
Datum otvaranja: 2017-05-11

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1551 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

STRATEGIJA ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PLAŽAMA U CRNOJ GORE

Datum objave: 2017-04-03
Datum otvaranja: 2017-05-10

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0206 - 603 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NADZOR NAD REALIZACIJOM RAZVOJNIH PROJEKATA NA IZGRADNJI NOVIH PLAŽA I DRUGIH OBJEKATA

Datum objave: 2017-04-03
Datum otvaranja: 2017-05-02

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1561 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA MOTORNOG ČAMCA

Datum objave: 2017-04-04
Datum otvaranja: 2017-04-26

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1601 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

RECENZIJA BAZNIH STUDIJA I IDEJNIH RJEŠENJA ZA REVITALIZACIJE PLAŽA MOGREN, PRŽNO, PETROVAC I SUTOMORE

Datum objave: 2017-03-31
Datum otvaranja: 2017-04-25

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1298 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE NARUČIOCA I NABAVKA OPREME PO PARTIJAMA:

PARTIJA I: TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNE ZGRADE NARUČIOCA I NABAVKA OPREME (GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI)

PARTIJA II:TEKUĆE ODRŽAVANJE I ELEKTRO I TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I NABAVKA OPREME

Datum objave: 2017-03-30
Datum otvaranja: 2017-04-12

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1405 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

IZRADA KAPIJE NA STAZI PREMA PLAŽI „MOGREN I“, OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2017-03-30
Datum otvaranja: 2017-04-13

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1199 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJE ATMOSFERSKOG KANALA U NASELJU BONIĆI U OPŠTINI TIVAT

Datum objave: 2017-03-28
Datum otvaranja: 2017-04-21

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1330 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE (ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT) OBJEKTI OBALNE/POMORSKE STRUKTURE I VODNI SAOBRAĆAJ NA BUDVANSKOJ RIVIJERI

Datum objave: 2017-03-27
Datum otvaranja: 2017-04-19

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1294 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

OGLAŠAVANJE JAVNIH TENDERA I OGLASA U DNEVNIM NOVINAMA

Datum objave: 2017-03-27
Datum otvaranja: 2017-04-10

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1373 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA HITNIM SANACIJAMA OBALE

Datum objave: 2017-03-23
Datum otvaranja: 2017-04-14

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1117 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

USLUGE ORGANIZACIJE SEMINARA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1 ORGANIZACIJA SEMINARA O VLASNIŠTVU U ZONI MORSKOG DOBRA I KONCESIJAMA,
PARTIJA 2 ORGANIZACIJA SEMINARA ZA KORISNIKE KUPALIŠTA

Datum objave: 2017-03-16
Datum otvaranja: 2017-03-29

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1234 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI DIJELA KUPALIŠTA NOVOSADSKE PLAŽE U HERCEG NOVOM

Datum objave: 2017-03-16
Datum otvaranja: 2017-03-30

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1114 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OPŠTINAMA BAR I ULCINJ PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1- ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OPŠTINI BAR
PARTIJA 2- ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OPŠTINI ULCINJ

Datum objave: 2017-03-08
Datum otvaranja: 2017-03-21

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 749 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA PREDSEZONSKOM BAGERISANJU BUJIČNIH TOKOVA, UREDJENJA KORITA, KANALA, U SVIM PRIMORSKIM OPŠTINAMA

Datum objave: 2017-02-23
Datum otvaranja: 2017-03-17

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 836 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI DJELA KUPALIŠTA NOVOSADSKE PLAŽE U HERCEG NOVOM

Datum objave: 2017-02-24
Datum otvaranja: 2017-03-13

Tenderska dokumentacija

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates