Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1117 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

USLUGE ORGANIZACIJE SEMINARA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1 ORGANIZACIJA SEMINARA O VLASNIŠTVU U ZONI MORSKOG DOBRA I KONCESIJAMA,
PARTIJA 2 ORGANIZACIJA SEMINARA ZA KORISNIKE KUPALIŠTA

Datum objave: 2017-03-16
Datum otvaranja: 2017-03-29

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1234 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI DIJELA KUPALIŠTA NOVOSADSKE PLAŽE U HERCEG NOVOM

Datum objave: 2017-03-16
Datum otvaranja: 2017-03-30

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1114 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OPŠTINAMA BAR I ULCINJ PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1- ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OPŠTINI BAR
PARTIJA 2- ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OPŠTINI ULCINJ

Datum objave: 2017-03-08
Datum otvaranja: 2017-03-21

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 749 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA PREDSEZONSKOM BAGERISANJU BUJIČNIH TOKOVA, UREDJENJA KORITA, KANALA, U SVIM PRIMORSKIM OPŠTINAMA

Datum objave: 2017-02-23
Datum otvaranja: 2017-03-17

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 836 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI DJELA KUPALIŠTA NOVOSADSKE PLAŽE U HERCEG NOVOM

Datum objave: 2017-02-24
Datum otvaranja: 2017-03-13

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1093 / 2

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH,
PARTIJA 2: OSIGURANJE IMOVINE.

Datum objave: 2017-03-07
Datum otvaranja: 2017-03-20

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 838 / 4

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA PIJESKA ZA PREDSEZONSKO NASIPANJE PIJESKA NA PLAŽAMA U BOKI KOTORSKOJ

Datum objave: 2017-03-03
Datum otvaranja: 2017-03-27

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 956 / 4

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I POTROŠNI MATERIJAL ZA ŠTAMPAČE PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

PARTIJA 2 - NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ŠTAMPAČE (TONERI, KERTRIDŽ, RIBONI)

Datum objave: 2017-03-03
Datum otvaranja: 2017-03-28

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 997 / 2

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U OPŠTINI HERCEG NOVI

Datum objave: 2017-03-02
Datum otvaranja: 2017-03-15

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 772 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

NABAVKA I ISPORUKA
ŠTAMPANOG KANCELARISKOG MATERIJALA

Datum objave: 2017-02-15
Datum otvaranja: 2017-02-28

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 775 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

POŠTANSKE USLUGE

Datum objave: 2017-02-15
Datum otvaranja: 2017-02-27

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 734 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU PJEŠAČKE STAZE OD HOTELA "ALBATROS" DO RTA ĐERANE, U DUŽINI OD CCA 2500M, NA DJELOVIMA KATASTARSKIH PARCELA BROJ 3544, 7465, 7466, 7468, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7485 I 7487 SVE K.O. ULCINJ, U ZAHVATU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE ZA MORSKO DOBRO, SEKTOR 64 (PINJEŠ-BOROVA ŠUMA), OPŠTINA ULCINJ

Datum objave: 2017-02-13
Datum otvaranja: 2017-03-07

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 575 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

NABAVKA KUĆNIH BROJEVA ZA OZNAČAVANJE OBJEKATA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE

Datum objave: 2017-02-09
Datum otvaranja: 2017-02-23

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 605 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

NABAVKA MJERAČA ZA VODOSTAJ NA PODRUČJU "TIVATSKIH SOLILA"

Datum objave: 2017-02-09
Datum otvaranja: 2017-02-22

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3931 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA ELABORATA/EKSPERTIZE O STANJU OBJEKATA OBALNE INFRASTRUKTURE I VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA INFRASTRUKTURE PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: IZRADA ELABORATA/EKSPERTIZE O STANJU OBJEKATA OBALNE INFRASTRUKTURE
PARTIJA 2: VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA INFRASTRUKTURE

Datum objave: 2016-12-29
Datum otvaranja: 2017-02-07

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3864 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

Izrada strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori

Datum objave: 2016-12-29
Datum otvaranja: 2017-01-31

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3981 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE:

1. REKONSTRUKCIJA PRISTANIŠTA L5 I OBALNOG DIJELA MANDRAĆA-PODZIDE U SKLOPU URBANISTIČKE ZONE 11, KOJA SE SASTOJI OD DJELOVA KAT.PARCELE BR. 839, 840, 841, 842, 843, 844, 955/2 I 955/3 ILI PROSTORA ISPRED NJIH SVE K.O. KRAŠIĆI, U ZAHVATU DSL „SEKTOR 29 “ U OPŠTINI TIVAT,
2. REKONSTRUKCIJA PRISTANIŠTA I MANDRAĆA NA KAT.PARCELI BR. 289 K.O. ORAHOVAC, OPŠTINA KOTOR

Datum objave: 2016-12-29
Datum otvaranja: 2017-01-13

Tenderska dokumentacija
Rješenje o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3663 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZBOR NEZAVISNOG NADZORA NAD REALIZACIJOM RAZVOJNIH PROJEKATA NA IZGRADNJI NOVIH PLAŽA I DRUGIH OBJEKATA

Datum objave: 2016-12-29
Datum otvaranja: 2017-02-02

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3585 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA MOTORNOG ČAMCA

Datum objave: 2016-12-29
Datum otvaranja: 2017-01-23

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3401 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

OZNAČAVANJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE, NABAVKA I POSTAVLJANJE KUĆNIH BROJEVA

Datum objave: 2016-12-28
Datum otvaranja: 2017-01-17

Tenderska dokumentacija

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates