Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3931 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA ELABORATA/EKSPERTIZE O STANJU OBJEKATA OBALNE INFRASTRUKTURE I VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA INFRASTRUKTURE PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: IZRADA ELABORATA/EKSPERTIZE O STANJU OBJEKATA OBALNE INFRASTRUKTURE
PARTIJA 2: VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA INFRASTRUKTURE

Datum objave: 2016-12-29
Datum otvaranja: 2017-02-07

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3864 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

Izrada strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori

Datum objave: 2016-12-29
Datum otvaranja: 2017-01-31

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3981 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE:

1. REKONSTRUKCIJA PRISTANIŠTA L5 I OBALNOG DIJELA MANDRAĆA-PODZIDE U SKLOPU URBANISTIČKE ZONE 11, KOJA SE SASTOJI OD DJELOVA KAT.PARCELE BR. 839, 840, 841, 842, 843, 844, 955/2 I 955/3 ILI PROSTORA ISPRED NJIH SVE K.O. KRAŠIĆI, U ZAHVATU DSL „SEKTOR 29 “ U OPŠTINI TIVAT,
2. REKONSTRUKCIJA PRISTANIŠTA I MANDRAĆA NA KAT.PARCELI BR. 289 K.O. ORAHOVAC, OPŠTINA KOTOR

Datum objave: 2016-12-29
Datum otvaranja: 2017-01-13

Tenderska dokumentacija
Rješenje o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3663 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZBOR NEZAVISNOG NADZORA NAD REALIZACIJOM RAZVOJNIH PROJEKATA NA IZGRADNJI NOVIH PLAŽA I DRUGIH OBJEKATA

Datum objave: 2016-12-29
Datum otvaranja: 2017-02-02

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3585 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA MOTORNOG ČAMCA

Datum objave: 2016-12-29
Datum otvaranja: 2017-01-23

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3401 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

OZNAČAVANJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA OBALAMA RIJEKE BOJANE, NABAVKA I POSTAVLJANJE KUĆNIH BROJEVA

Datum objave: 2016-12-28
Datum otvaranja: 2017-01-17

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3840 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE (ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT) OBJEKTI OBALNE/POMORSKE STRUKTURE I VODNI SAOBRAĆAJ NA BUDVANSKOJ RIVIJERI

Datum objave: 2016-12-28
Datum otvaranja: 2017-02-03

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3873 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

RECENZIJA BAZNIH STUDIJA I IDEJNIH RJEŠENJA ZA REVITALIZACIJE PLAŽA MOGREN, PRŽNO, PETROVAC I SUTOMORE

Datum objave: 2016-12-27
Datum otvaranja: 2017-02-02

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3176 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI OBALE

Datum objave: 2016-12-27
Datum otvaranja: 2017-01-26

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3612 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI OBALE

Datum objave: 2016-12-27
Datum otvaranja: 2017-01-13

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3402 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ŠETALIŠTA U RAFAILOVIĆIMA OD PLAVOG KAMENA DO KRAJA ZAHVATA DUP-A BEČIĆI, NA DJELOVIMA KAT.PARCELA 1473/2 I 1448 K.O. BEČIĆI (SEKTOR 45 PO PPPPPNMD), OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2016-12-27
Datum otvaranja: 2017-01-09

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3914 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZBOR NEZAVISNOG REVIZORA NAD REALIZACIJOM RAZVOJNIH PROJEKATA NA IZGRADNJI NOVIH PLAŽA NA LOKACIJI VELIKI PIJESAK U OPŠTINI BAR I NA LOKACIJI BAOŠIĆI U OPŠTINI HERCEG NOVI

Datum objave: 2016-12-23
Datum otvaranja: 2017-01-13

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3915 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA BAZNIH STUDIJA I IDEJNIH RJEŠENJA ZA REVITALIZACIJE PLAŽA MOGREN, PRŽNO, PETROVAC I SUTOMORE

Datum objave: 2016-12-23
Datum otvaranja: 2017-01-30

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3400 / 2
Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14)  Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki
                                        
 
TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU
 
REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA TRIM-STAZE OD HOTELA ALBATROS DO RT-ĐERANE – VELIKA PLAZA, OPŠTINA ULCINJ 
 
Datum objave: 2016-12-26
Datum otvaranja: 2017-01-12

Tenderska dokumentacija
Rješenje o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3848 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PRISTANIŠTA U DONJOJ LASTVI U OPŠTINI TIVAT

Datum objave: 2016-12-26
Datum otvaranja: 2017-02-01

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3413 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRUŽANJE GEODETSKIH USLUGA

Datum objave: 2016-12-26
Datum otvaranja: 2017-01-20

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3924 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA MARKE "WOLKSVAGEN" I "AUDI"

Datum objave: 2016-12-26
Datum otvaranja: 2017-01-18

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3628 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA- ŠTAMPANOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Datum objave: 2016-12-14
Datum otvaranja: 2017-01-11

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3837 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA OPŠTINA HERCEG NOVI

Datum objave: 2016-12-14
Datum otvaranja: 2016-12-27

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 3379 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA RAČUNARA, SOFTVERA I OPREME

Datum objave: 2016-12-06
Datum otvaranja: 2016-12-28

Tenderska dokumentacija

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates