Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3385 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU I ODRŽAVANJU SPECIJALNOG REZERVATA „TIVATSKA SOLILA“

Datum objave: 2017-11-22
Datum otvaranja: 2017-12-14

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3460 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ŠETALIŠTA U RAFAILOVIĆIMA OD BIVŠEG HOTELA “LAHOR” DO KRAJA ZAHVATA DUP-A BEČIĆI, NA DJELOVIMA KAT.PARCELA 1473/2 I 1448 K.O. BEČIĆI (SEKTOR 45 PO PPPPPNMD), OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2017-11-17
Datum otvaranja: 2017-12-18

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3458 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE RAMPE-NAVOZA ZA IZVLAČENJE ČAMACA NA MALOJ PLAŽI NA DIJELU ISPRED ( AKVATORIJUM) KATASTARSKE PARCELE 3575 K.O. ULCINJ U OPŠTINI ULCINJ

Datum objave: 2017-11-17
Datum otvaranja: 2017-12-15

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3329 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11, 057/14, 028/15, 042/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

Datum objave: 2017-11-17
Datum otvaranja: 2017-12-13

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2920 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE DUŽ PJEŠAČKE STAZE RISAN-PERAST – III FAZA, U OPŠTINI KOTOR

Datum objave: 2017-10-06
Datum otvaranja: 2017-11-03

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3205 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE RAMPE-NAVOZA ZA IZVLAČENJE ČAMACA NA MALOJ PLAŽI NA DIJELU ISPRED ( AKVATORIJUM) KATASTARSKE PARCELE 3575 K.O. ULCINJ U OPŠTINI ULCINJ

Datum objave: 2017-10-06
Datum otvaranja: 2017-11-06

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3162 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA I
MOTORNI ČAMAC

Datum objave: 2017-10-04
Datum otvaranja: 2017-11-01

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3093 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

USLUGE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

Datum objave: 2017-09-11
Datum otvaranja: 2017-10-03

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2701 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11 od 15.08.2011, 057/14 od 26.12.2014, 028/15 od 03.06.2015, 42/17 od 30.06.2017) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA SOFTVERSKOG APLIKATIVNOG SISTEMA ZA UGOVARANJE KORIŠĆENJA MORSKOG DOBRA SA UGRAĐENOM GIS KOMPONENTOM

Datum objave: 2017-09-05
Datum otvaranja: 2017-09-27

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2733 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA
Partija 1: Nabavka rezervnih djelova i održavanje službenih vozila marke Škoda,
Partija 2: Nabavka rezevnih djelova i održavanje službenog vozila marke Opel
Partija 3 : Nabavka rezevnih djelova i održavanje službenog vozila marke Volkswagen tip Pasat,
Partija 4: Nabavka rezervnih djelova i održavanje motora marke Piaggio

Datum objave: 2017-07-05
Datum otvaranja: 2017-07-27

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2647 / 2

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

IZRADA ONLINE INTERAKTIVNE MAPE - VODIČA KROZ SPECIJALNI REZERVAT "TIVATSKA SOLILA"

Datum objave: 2017-06-29
Datum otvaranja: 2017-07-12

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1066 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE DUŽ PJEŠAČKE STAZE RISAN-PERAST – III FAZA, U OPŠTINI KOTOR

Datum objave: 2017-06-23
Datum otvaranja: 2017-07-31

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1921 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA KATALOGA, POSTERA I KALENDARA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1 GRAFIČKA PRIPREMA , DIZAJN I ŠTAMPANJE POSTER DAN OBALE 2017. GODINE I GRAFIČKA PRIPREMA , DIZAJN I NABAVKA N-DISPLAY-A,
PARTIJA 2 DOŠTAMPAVANJE PO POSTOJEĆOJ PRIPREMI PUBLIKACIJE POD NAZIVOM "PLAŽE CRNE GORE /THE BEACHES OF MONTENEGRO 100+"I GRAFIČKA PRIPREMA, DIZAJ I ŠTAMPANJE STONOG I ZIDNOG KALENDARA,
PARTIJA 3 IZRADA KATALOGA PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA I DOŠTAMPAVANJE NAUTIČKOG INFORMATORA

Datum objave: 2017-06-16
Datum otvaranja: 2017-07-10

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2573 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

RECENZIJA BAZNIH STUDIJA I IDEJNIH RJEŠENJA ZA REVITALIZACIJE PLAŽA MOGREN, PRŽNO, PETROVAC I SUTOMORE

Datum objave: 2017-06-16
Datum otvaranja: 2017-07-11

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2574 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI RAMPI ZA ULAZ U MORE OSOBE SA INVALIDITETOM , NABAVKA I POSTAVLJANJE MEHANIČKE DIZALICE I KABINE ZA PRESVALAČENJE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM PO PARTIJAMA :
PARTIJA 1. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI RAMPE ZA ULAZ U MORE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA LOKACIJI U TIVTU NA K.P. BR. 171 K.O.TIVAT,
PARTIJA 2. NABAVKA I POSTAVLJANJE MEHANIČKE DIZALICE ZA PRISTUP LICA SA INVALIDITETOM MORU U KOTORU NA ŽUTOJ PLAŽI NA K.P. 2436 K.O.DOBROTA,
PARTIJA 3. NABAVKA I POSTAVLJANJE KABINA ZA PRESVLAČENJE LICA SA INVALIDITETOM NA PLAŽAMA U BARU, BUDVI ,TIVTU I KOTORU

Datum objave: 2017-06-16
Datum otvaranja: 2017-07-10

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2217 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBALNE ZONE-TRGOVA, SAOBRAĆAJNICA I ŠETALIŠTA U SUTOMORU, OPŠTINA BAR NA KAT.PARCELI I DJELOVIMA KAT. PARCELA 2533/1, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023/1, 2023/2, 2023/4, 2024, 2025, 2026, 1958/1, 2045, 2040/1, 2540/2, 2544 I 1958/1, 1962, 2044, 2053/1, 2540, 2115, 2116, 2042, 2043, 2044 I 2115/1 SVE K.O. SUTOMORE

Datum objave: 2017-05-30
Datum otvaranja: 2017-06-23

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2131 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

PRUŽANJE USLUGE ONLINE CLIPPING-A

Datum objave: 2017-05-18
Datum otvaranja: 2017-06-06

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1645 / 5

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA KOMUNALNOM UREĐENJE ZONE MORSKOG DOBRA U BUDVI PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1 NABAVKA ELEKTRO OPREME-STUBOVA JAVNE RASVJETE;
PARTIJA 2 IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA UREĐENJU PROSTORA;
PARTIJA 3 PREDSEZONSKO BAGERISANJE POTOKA NA PLAŽAMA U BUDVI;
PARTIJA 4 UREĐENJE TERENA ZA NAVOZ ZA IZVLAČENJE BARKI.

Datum objave: 2017-04-07
Datum otvaranja: 2017-05-03

Tenderska dokumentacija
Odluka
Odluka
Odluka
Odluka

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom

0204 - 1118 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJA KUPALIŠTA ISPRED HOTELA „KAMELIJA“, OPŠTINA TIVAT

Datum objave: 2017-03-20
Datum otvaranja: 2017-04-11

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1718 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

TEHNIČKI PREGLED VOZILA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: OSIGURANJE, TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA PUTNIČKIH VOZILA SA IZDAVANJEM ZELENOG KARTONA ZA VOZILA: ŠKODA OKTAVIA 2.0 TDI , ŠKODA RAPID 1.6 TDI , ŠKODA FABIA 1.9 D,
PARTIJA 2: KASKO SIGURANJE, TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA PUTNIČKOG VOZILA SA IZDAVANJEM ZELENOG KARTONA ZA VOZILO AUDI A6 3.0 TFSI QUATTRO,
PARTIJA 3: OSIGURANJE, TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA PUTNIČKIH VOZILA SA IZDAVANJEM ZELENOG KARTONA ZA VOZILA: PASAT 1.9 TDI, POLO 1.4 TDI, GOLF VI, OPEL ASTRA 1.6 CDTI,
PARTIJA 4: OSIGURANJE, TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA MOTOCIKLA

Datum objave: 2017-05-11
Datum otvaranja: 2017-06-02

Tenderska dokumentacija

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates