Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

0204 - 1668 / 3

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", broj 061/20, 065/20, 071/20, 74/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

Datum objave: 2020-07-29
Datum otvaranja: 2020-08-05

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Tenderska dokumentacija

0204 - 1335 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI I UREĐENJU PJEŠAČKE STAZE NA KAT. PARCELI 1985/1 U DUŽINI OD 75 M I PROSTORA OKO VIDIKOVCA SOLILA NA KAT. PARCELI 1591, OPŠTINA TIVAT

Datum objave: 2020-07-06
Datum otvaranja: 2020-08-12

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija

0204 - 1303 / 5

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA OGRAĐIVANJU DINA, POSTAVLJANJE PASARELA I SANACIJA POSTOJEĆE DRVENE OGRADE NA VELIKOJ PLAŽI, OPŠTINA ULCINJ

Datum objave: 2020-05-28
Datum otvaranja: 2020-07-06

Tenderska dokumentacija
Izmjena TD

Tenderska dokumentacija

0204 - 1402 / 5

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

RADOVI NA ODRŽAVANJU PROTOČNOSTRI KORITA I UŠĆA RUKAVCA BOJANE SA NASIPANJEM PLAŽE

Datum objave: 2020-05-15
Datum otvaranja: 2020-06-22

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Izmjena TD
Izmjena TD1

Tenderska dokumentacija

0204 - 1706 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA TAMPONIRANJU MAKADAMSKIH PRILAZNIH PUTEVA U ZALEĐU VELIKE PLAŽE-OBALE RIJEKE BOJANE U DUŽINI OD 500 M, OPŠTINA ULCINJ

Datum objave: 2020-06-10
Datum otvaranja: 2020-07-17

Tenderska dokumentacija
Izmjena TD

Tenderska dokumentacija

0204 - 1471 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA ELABORATA ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PRISTANIŠTA U BEČIĆIMA NA LOKALITETU „SV. TOMA“ U OPŠTINI BUDVA (GEODEZIJA I BATIMETRIJA, GEOMEHANIKA, STUDIJA TALASA)

Datum objave: 2020-05-19
Datum otvaranja: 2020-07-03

Tenderska dokumentacija
Izmjena TD
Izmjena TD II

Tenderska dokumentacija

0204 - 919 / 5

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA U OPŠTINI KOTOR NA ZAVRŠETKU PARAPETNOG ZIDA I POSTAVLJANJU POKLOPNIH PLOČA NA LOKACIJAMA: „ŽUTA“ PLAŽA U DOBROTI, DUŽINI OD 160 M I „SOPOT“ U RISNU, U DUŽINI OD 45 M

Datum objave: 2020-05-13
Datum otvaranja: 2020-06-19

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija

0204 - 1235 / 5

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

RADOVI NA BEZBJEDONOSNOJ SANACIJI STIJENA I ZAŠTITI KUPALIŠTA NA ISTOČNOM KRAJU PLAŽE JAZ NA KAT. PARCELI 553 KO PRIJEVOR I, U DUŽINI OD CCA 40 M, OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2020-04-28
Datum otvaranja: 2020-06-08

Tenderska dokumentacija
Izmjena TD

Tenderska dokumentacija

0204 - 1305 / 5

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SANACIJA METALNE OGRADE UZ PJEŠAČKU STAZU KA PLAŽI MOGREN U DUŽINI OD 120 M, OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2020-04-30
Datum otvaranja: 2020-06-08

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 1234 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

HORTIKULTURNO UREĐENJE LOKACIJE NA ZAVALI (KATASTARSKA PARCELA 2919 K.O. BUDVA), OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2020-04-23
Datum otvaranja: 2020-06-01

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju
Izmjena TD

Tenderska dokumentacija

0204 - 1123 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE I MREŽNE OPREME I GODIŠNJIH LICENCI ZA MICROSOFT
OFFICE 365

Datum objave: 2020-04-15
Datum otvaranja: 2020-05-25

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 905 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

ZAKUPA OPREME-ŠTAMPAČA

Datum objave: 2020-04-09
Datum otvaranja: 2020-05-18

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 853 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NADOGRADNJA I PRILAGOĐAVANJE APLIKACIJE I BAZE PODATAKA O PRAĆENJU KVALITETA MORSKE VODE ZA KUPANJE SA ODRŽAVANJEM BAZE PODATAKA

Datum objave: 2020-03-18
Datum otvaranja: 2020-04-09

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 925 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PREDSEZONSKO NASIPANJE PIJESKA NA PLAŽAMA U BOKI KOTORSKOJ

Datum objave: 2020-03-18
Datum otvaranja: 2020-04-24

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 969 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

OGLAŠAVANJE JAVNIH POZIVA, OGLASA I ČESTITKI U DNEVNIM NOVINAMA

Datum objave: 2020-03-16
Datum otvaranja: 2020-04-22

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 916 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA I PLOVILO

Datum objave: 2020-03-13
Datum otvaranja: 2020-03-23

Tenderska dokumentacija
Godišnji ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 1022 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SEF ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE I ARHIVSKI PLAKARI

Datum objave: 2020-03-13
Datum otvaranja: 2020-03-21

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 745 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Datum objave: 2020-03-11
Datum otvaranja: 2020-04-22

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Izmjena tenderske dokumentacije
Ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 890 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SANACIJA SA HORTIKULTURNIM I PARTERNIM UREĐENJEM TERENA IZMEĐU ULICE „SLOVENSKA OBALA“ I MORA (II FAZA) I HORTIKULTURNO UREĐENJE LOKACIJE NA ZAVALI, OPŠTINA BUDVA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: SANACIJA SA HORTIKULTURNIM I PARTERNIM UREĐENJEM TERENA IZMEĐU ULICE „SLOVENSKA OBALA“ I MORA (KATASTARSKE PARCELE
BR. 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888 I 2889 K.O. BUDVA) U POVRŠINI CCA 8.000M2 (II FAZA), OPŠTINA BUDVA

PARTIJA 2: HORTIKULTURNO UREĐENJE LOKACIJE NA ZAVALI (KATASTARSKA PARCELA BR. 2919 K.O. BUDVA), OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2020-03-05
Datum otvaranja: 2020-03-27

Tenderska dokumentacija
Odluka o izboru
Odluka o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3804 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA ELABORATA ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENT ACIJE ZA IZGRADNJU PRISTANIŠTA U BEČIĆIMA NA LOKALITETU „SV. TOMA“ U OPŠTINI BUDVA (GEODEZIJA I BATIMETRIJA, GEOMEHANIKA, STUDIJA TALASA)

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-05

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates