Tenderska dokumentacija

0204 - 1318 / 3

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

IZGRADNJA MONTAŽNO DEMONTAŽNOG OBJEKTA ZA POTREBE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE NA DESNOJ OBALI RIJEKE BOJANE NA KAT. PARCELI 1142/1 KO DONJI ŠTOJ U ULCINJU

Datum objave: 2020-10-22
Datum otvaranja: 2020-11-23

Raspis FINAL

Tendersa dokumentacija

0204 - 2794 / 2

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA ZA REGULISANJE KANALA I VODOTOKA U REZERVETU "TIVATSKA SOLILA" U OPŠTINI TIVAT

Datum objave: 2020-10-13
Datum otvaranja: 2020-11-12

Raspis FINAL

Tenderska dokumentacija

0204 - 2753 / 2

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

NABAVKA, POSTAVLJANJE I SKLADIŠTENJE KUPALIŠNE OPREME (BOVE ZA OBILJEŽAVANJE KUPALIŠTA SA MORSKE STRANE, KABINE ZA PRESVLAČENJE, KANTE ZA OTPATKE, INFORMATIVNE TABLE, SPASILAČKA OPREMA, OPREMA ZA PSE)

Datum objave: 2020-10-08
Datum otvaranja: 2020-11-09

Raspis FINAL

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

0204 - 1992 / 3

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list Crne Gore“, broj 061/20, 065/20, 071/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Datum objave: 2020-10-07
Datum otvaranja: 2020-10-14

Raspis FINAL

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

0204 - 2755 / 2

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list Crne Gore“, broj 061/20, 065/20, 071/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Datum objave: 2020-10-05
Datum otvaranja: 2020-10-12

Raspis FINAL
Izmjena I

Zahtjev za dostavljanje ponuda

0204 - 1703 / 3

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 061/20, 065/20, 071/20, 74/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Datum objave: 2020-10-01
Datum otvaranja: 2020-10-08

Raspis FINAL
Obavještenje o ishodu

Tenderska dokumentacija

0204 - 1323 / 4

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

 TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE AUTOMOBILA I PLOVILA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1:NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA MARKE ŠKODA,
PARTIJA 2:NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA MARKE OPEL,
PARTIJA 3:NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA MARKE PASAT I POLO,
PARTIJA 4:NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA MARKE DACIA,
PARTIJA 5:NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH MOTOCIKLA MARKE BEVERLI,
PARTIJA 6:NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENOG PLOVILA MARKE ATLANTIC TIP ADVENTURE 760 SA VANDBRODSKIM MOTOROM YAMAHA 200 FETX, 2019 GODIŠTE

Datum objave: 2020-09-18
Datum otvaranja: 2020-10-19

Tenderska dokumentacija
Izmjena I
Izmjena II

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

0204 - 2707 / 2

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list Crne Gore“, broj 061/20, 065/20, 071/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Izrada ekonomsko-finansijske analize sa predlogom ugovora o koncesiji za luku Risan

 

Datum objave: 2020-09-10
Datum otvaranja: 2020-09-21

Zahtjev
Pojašnjenje
Izmjena zahtjeva

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

0204 - 2013 / 3

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Službeni list Crne Gore“, broj 061/20, 065/20, 071/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Tekuće održavanje poslovne zgrade (popravke i održavanje) po partijama:
Partija 1: Tekuće održavanje poslovne zgrade-razni radovi
Partija 2: Tekuće održavanje poslovne zgrade-servisiranje klima uređaja.

Datum objave: 2020-09-10
Datum otvaranja: 2020-09-17

Zahtjev
Pojašnjenje
Izmjena zahtjeva 1
Izmjena zahtjeva 2

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

0204 - 2075 / 3

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list Crne Gore“, broj 061/20, 065/20,071/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE
Nabavka i postavljanje oznaka i signalizacije u Rezervatu Tivatska solila, opština Tivat

Datum objave: 2020-09-09
Datum otvaranja: 2020-09-16

Zahtjev

Zahtjev za dostavljanje ponuda

0204 - 2572 / 2

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list Crne Gore“, broj 061/20, 065/20, 071/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Datum objave: 2020-08-21
Datum otvaranja: 2020-08-28

Zahtjev

Zahtjev za dostavljanje ponuda

0204 - 2538 / 3

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list Crne Gore“, broj 061/20, 065/20, 071/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Datum objave: 2020-08-21
Datum otvaranja: 2020-08-26

Zahtjev
Obavještenje o ishodu postupka

Zahtjev za dostavljanje ponuda

0204 - 2499 / 2

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", broj 061/20, 065/20, 071/20, 74/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

Datum objave: 2020-08-17
Datum otvaranja: 2020-08-24

Zahtjev za dostavljanje ponuda
Obavještenje o ishodu postupka
Tehničke karakteristike ili specifikacije
Pojašnjenje I
Pojašnjenje II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1412 / 4

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA ZA REGULISANJA KANALA I VODOTOKA U REZERVETU "TIVATSKA SOLILA" U OPŠTINI TIVAT

Datum objave: 2020-06-29
Datum otvaranja: 2020-08-05

Tenderska dokumentacija
Pojašnjenje
Rješenje o odbijanju neblagovremene ponude
Rješenje o obustavljanju postupka

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

0204 - 2316 / 3

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 061/20, 065/20, 071/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

Adaptacija sa opremanjem dijela poslovne zgrade po partijama:
Partija 1: Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na adaptaciji dijela poslovne zgrade,
Partija 2: Opremanje adaptiranog dijela poslovne zgrade.

Datum objave: 2020-08-13
Datum otvaranja: 2020-08-20

Zahtjev
Tehničke karakteristike ili specifikacije i Izjava (word .docx)
Izmjena Zahtjeva
Ugovor 1
Ugovor 2

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

0204 - 1668 / 3

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", broj 061/20, 065/20, 071/20, 74/20) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje

 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

Datum objave: 2020-07-29
Datum otvaranja: 2020-08-05

Zahtjev za dostavljanje ponuda
Obavještenje o ishodu

Tenderska dokumentacija

0204 - 1335 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI I UREĐENJU PJEŠAČKE STAZE NA KAT. PARCELI 1985/1 U DUŽINI OD 75 M I PROSTORA OKO VIDIKOVCA SOLILA NA KAT. PARCELI 1591, OPŠTINA TIVAT

Datum objave: 2020-07-06
Datum otvaranja: 2020-08-12

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru

Tenderska dokumentacija

0204 - 1303 / 5

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA OGRAĐIVANJU DINA, POSTAVLJANJE PASARELA I SANACIJA POSTOJEĆE DRVENE OGRADE NA VELIKOJ PLAŽI, OPŠTINA ULCINJ

Datum objave: 2020-05-28
Datum otvaranja: 2020-07-06

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Izmjena TD
Ugovor

Tenderska dokumentacija

0204 - 1402 / 5

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

RADOVI NA ODRŽAVANJU PROTOČNOSTRI KORITA I UŠĆA RUKAVCA BOJANE SA NASIPANJEM PLAŽE

Datum objave: 2020-05-15
Datum otvaranja: 2020-06-22

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Izmjena TD
Izmjena TD1

Tenderska dokumentacija

0204 - 1706 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA TAMPONIRANJU MAKADAMSKIH PRILAZNIH PUTEVA U ZALEĐU VELIKE PLAŽE-OBALE RIJEKE BOJANE U DUŽINI OD 500 M, OPŠTINA ULCINJ

Datum objave: 2020-06-10
Datum otvaranja: 2020-07-17

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Izmjena TD
Ugovor

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates