04 decembar 2017

Zahtjev za kontrolu radova u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Tivat, konstatovano je izvođenje građevinskih radova na lokacijama Krašići i Obala Đuraševića i to:

-na lokaciji Krašići,  na kat.parceli 1296 KO Krašiči (vlasništvo Republike Crne Gore) i u dijelu mora ispred navedene parcele nasuta je veća količina zemljanog materijala cca 15m3;

 

mo

 

- Na lokaciji Obala Đuraševića vrši se priprema terena za gradnju i to iskopom terena (građevinskom mašinom – bagerom) na katastarkoj parceli 194/1 KO Đuraševići. Parcela je privatno vlasništvo 12 fizičkih lica po dostupnim podacima Uprave za nekretnine.

 

21  23

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates