06 decembar 2017

Zahtjev za kontrolu radova na dogradnji objekta u opštini Tivat

Izvršenim obilaskom prostora zone morskog dobra u opštini Tivat, na lokaciji Krašići, konstatovano je da se na katastarskim parcelama broj 173/3 i 187/2 KO Krašići, a u zahvatu Državne studije lokacije “Sektor 29”, vrši dogradnja objekta ugostiteljsko – uslužne djelatnosti. 

 

znd

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates