07 decembar 2017

Zahtjev za kontrolu radova na izgradnji objekata u opštini Bar

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, konstatovano je da se na lokaciji Zeleni pojas – Ratac, na kat. parceli br. 3464/3KO. Novi Bar, izvode radovi na pripremi terena za gradnju objekta, sa izvršenim probijanjem pristupnog puta, sječom borove šume i iskopom zemljanog materijala.

Navedeni radovi se izvode na lokalitetu – trasi kojom je postavljen cjevovod Regionalnog vodovoda pa usled radova može doći i do oštećenja i havarije navedenih instalacija.

 

br1 br2

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates