20 decembar 2017

Zahtjev za kontrolu radova na izgradnji objekata u opštini Bar

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, konstatovano je izvođenje građevinskih radova na izgradnji objekata:

- lokacija Dobra voda - Veliki pjesak, na prostoru zapadno od restorana "XXL" vrši se izgradnja objekta izgradnjom suterena objekta i izlivanjem betonskih zidova. Radovi se izvode na kat. parceli br. 3169 K.O. Dobra Voda.

 

mm 12 r4

 

- lokacija Dobra voda - Veliki pjesak, na prostoru zapadno od restorana "XXL" izvode se radovi na širokom iskopu i pripremi terena za gradnju objekta. Radovi se izvode na kat. parceli br. 3109/2 K.O. Dobra Voda.

 

dasg mhdsaa

 

 

- lokacija Zeleni pojas- Ratac, na prostoru uz magistralni put Budva - Bar izvode se radovi na širokom iskopu i pripremi terena za gradnju objekta. Radovi se izvode na kat. parceli br. 3466/16 K.O. Novi Bar.

 

afahr e jzkjtse

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates