22 decembar 2017

Zahtjev za kontrolu radova na izgradnji objekata u opštini Bar

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Bar, konstatovano je izvođenje građevinskih radova na izgradnji objekata na sledećim lokacijama:

- lokacija Kunje, nastavak građevinskih radova u kompleksu objekata na ponti Đulaomerovića- izgradnja novog objekta spratnosti P+3.

 

21211 fshghn

 

 

- lokacija Čanj, na prostoru zaleđa plaže, kat. parcela br. 1267 K.O. Mišići, vrši se izgradnja objekta radovima na zidanju prve etaže sa ostavljenim ankerima za dalju gradnju. 

 

bnyhzjk

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates