10 januar 2020

Zahtjev za kontrolu prostora u opštini Budva

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Budva, konstatovane su sledeće nepravilnosti:

- Lokacija Petrovac, na prostoru ispred hotela "Palas" a neposredno uz ugostiteljski objekat "Meduza" postavljena su četiri automata za zabavu, iako Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019-2023. godine na predmetnoj lokaciji nije predviđeno postavljanje navedenog sadržaja.

 

2112

 

- Lokacija Slovenska obala, na prostoru šetališta iznad toaleta ugostiteljskog objekta  "Vila Manojlović", postavljen je automat  za zabavu, iako Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019-2023. godine na predmetnoj lokaciji nije predviđeno postavljanje navedenog sadržaja.

hghghg

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates