28 januar 2020

Zahtjev za kontrolu prostora- desna obala rijeke Bojane u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom prostora na teritoriji opštine Ulcinj, na desnoj obali rijeke Bojane, konstatovane su nepravilnosti - gradnja bez odobrenja, i to postavljanjem daščane platforme na drvenim šipovima površine cca. 30 m2.  
Platforma je izgrađena na lokaciji na kojoj je Izmjenama i dopunama Programa br. 101-10/350 od 30. 04. 2019. godine u zoni morskog dobra za opštinu Ulcinj planirano postavljanje kalimere (označene brojem K04D), a predmetna lokacija se nalazi izmedju lokacija broj D361 i D362.
 
ffg
 
 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates