23 april 2015

Prijava br. 231

 Izvršenim obilaskom prostora u opštini Ulcinj, dana 16.04.2015.godine, konstatovali smo da su na lijevoj obali rijeke Bojane (između objekata označenih brojem 125 i 128 u Evidenciji objekata na rijeci Bojani) izvedeni radovi na izgradnji platforme na drvenim šipovima, dimenzija cca. 15 m2, na kojoj je izvršeno postavljanje auto prikolice, bez građevinske dozvole i odobrenja.
Obavještavamo da smo od građana dobili prijavu da se na desnoj obali rijeke Bojane izvode radovi na postavljanju platforme i kućice na samom potoku,  neposredno do objekta označenog brojem 216.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates