27 maj 2015

Prijava br. 234

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Kotor dana 13.05.2015. godine, na lokaciji Perast, konstatovali smo da su na kat. parceli br. 370 K.O. Perast nastavljeni radovi na izgradnji zida i oblaganju kamenom ranije izbetoniranog zida kao i platoa pored objekta.

perr11perr222

U vezi radova na betoniranju potpornog zida i platoa pored objekta koje smo uočili dana 16.04.2015. godine na navedenoj lokaciji, dana 20.04.2015 godine Zahtjevom za kontrolu radova bez odobrenja inicirali smo inspekcijski nadzor.

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates