27 maj 2015

Prijava br. 235

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, konstatovali smo radove - gradnju bez odobrenja na lokaciji ušća rijeke Sutorine, na dijelu kat. parcele 345 K.O. Sutorina. Radovi se odnose na učvršćivanje dijela obale, sa izvedenim radovima betoniranja prostora površine cca 90 m2 (dimenzije cca 6m x15 m). 

sut1sut2sut3

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates