28 maj 2015

Prijava br. 236

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Ulcinj, dana 28.05.2015. godine konstatovali smo izvođenje radova bez građevinske dozvole  u zaleđu plažnog zahvata ‘’Coco beach’’ označenog kao 10S u Planu objekata privremenog karaktera.

Od ulaza za plažu ‘’Noki beach’’ do kupališta ‘’Coco beach’’ izvršeno je asfaltiranje cca 250 metara puta i izvedeni su radovi na proširenju parkinga.

md18md21md 19

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates