15 jun 2015

Prijava br. 239

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Herceg Novi, dana 04.06.2015. godine konstatovali smo radove - gradnju bez odobrenja na sledećim lokacijama:


- na kupalištu 18D  u Baošićima ,po sredini plaže, formirana je nova ponta gdje je od starih betonskih pragova napravljen okvir cca. 4x2m i u njega nasuto krupno kamenje i pijesak;

15611562

- na lokaciji ispred Stare željezničke stanice u Zelenici (na parceli 37/2 KO Sasovići), na postojećem mulu izvršeno je šalovanje za izlivanje - popravku gazeće površine dimenzija 2,5 x 1,5m. Navedena lokacija kontrolisana je i 11.06.2015. godine, kada je konstatovan nastavak radova na stijenama ispred parcele 37/2 KO Sasović, zapadno od popravljanog mula betoniranjem dijela među stjenama, veličine cca. 2x2m, na kome je izlivena bitva u cijevi prečnika 20 cm sa ostavljenom armaturom za dalju gradnju;

156315641565

- u Igalu, na šetalištu ispred lokacije 5.26, postavljena je horizontalna vitrina za sladoled i konzervator koji nije predviđen Planom objekata privremenog karaktera , dok je dužinom terase po šetalištu  postavljen pod širine cca. 1.5 m i dužine cca. 30 m u cilju povećanja iste;

15661567
- na kupalištu 18L u Baošićima, na betonskoj površini koja je prethodne godine sagrađena nelegalno,  formirana je terasa površine cca. 20m x 3m koja nije predviđena Planom objekata privremenog karaktera;

1568

- Pored navedenog, putem e-mail-a smo od građana dobili prijavu za nepravilnosti kod postavljanja aparata za kafu i sokove na lokalitetu Kamenari, koja nije predviđena Planom objekata privremenog karaktera;


Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske posloveCopyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates