15 jun 2015

Prijava br. 240

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Budva, naselje Reževići-Pod Branicom (lokacija br. 24.1), konstatovali smo da je korisnik ispred vlasničkih parcela i objekta izvršio radove na betoniranju staze preko plaže dok je u moru izvršeno betoniranje ponte dužine cca. 7m, bez dozvole i odobrenja.
Izmjenom i dopunom plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2013.-2015. godine na lokaciji br. 24.1 nisu predviđeni navedeni radovi.

15154 15155

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates