25 jun 2015

Prijava br. 242

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Ulcinj, dana 23.06.2015. godine konstatovali smo izvođenje radova na dijelu puta prema kupalištu ‘’Tempico’’ na Velikoj plaži u opštini Ulcinj, označenog kao 10U iz Plana objekata privremenog karaktera.
Na središnjem dijelu puta prema navedenom kupalištu put je posut smjesom asfaltne tečnosti ili ostacima asfalta.

putvpt1

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates