25 jun 2015

Prijava br. 243

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Kotor dana 22.06.2015 . godine na lokaciji 21A - Trsteno, na K.P. 543 KO Višnjevo, konstatovali smo da je duž plaže postavljena drvena konstrukcija površine cca 130 m2 bez odobrenja, kao i da je u zaleđu kupališta započeta izgradnja tri šanka od metalnih kutijastih profila dimenzija 7x4 metara, te dva šanka dimenzija 2x2 metra.

t13t t21t

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates