Javni poziv

Poziv na broj: 0208 - 3715 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP TERASA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0208-3715/1 od 26.12.2017.god.


Datum objave:2017-12-26
Datum otvaranja:2018-01-19

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3714 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

 

J A VN I P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-3714/1 od 26.12.2017.god.


Datum objave:2017-12-26
Datum otvaranja:2018-01-19

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0206 - 3657 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list CG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09) i člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god, broj:0203-3239/3-4 od 29.12.2015.god. i broj:0203-1284/4 od 14.03.2016.god. Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3465/10-1 od 24.11.2017. saglasno Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, objavljuje

J A VN I P O Z I V
O OBJAVLJIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I
DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0206-3657/1 OD 19.12.2017.GOD.


Datum objave:2017-12-19
Datum otvaranja:2017-12-29

Javni poziv
Amandman I
Amandman II

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 3653 / 1

Na osnovu člana 30. i 36 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 25. i 27. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3465/23 od 24.11.2017. god., Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MONTAŽNIH OBJEKATA-KIOSKA
BROJ:0207-3653/1 OD 18.12.2017.GOD.


Datum objave:2017-12-18
Datum otvaranja:2017-12-26

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3619 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09), članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora br:0203-727/10 od 17.02.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.07-2574 od 03.08.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje ponovljeni :

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3619/1 OD 12.12.2017.GOD


Datum objave:2017-12-12
Datum otvaranja:2017-12-28

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3134 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora br:0203-7242/5-1 od 10.07.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.07-2397 od 24.08.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

 

J A V N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE U CILJU REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE I OPREMANJA DRUGE FAZE KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3134/1 OD 18.09.2017.GOD.


Datum objave:2017-09-18
Datum otvaranja:2017-10-18

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3043 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora br:0203-727/10-3 od 17.02.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.07-2574 od 03.08.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3043/1 OD 28.08.2017.GOD.


Datum objave:2017-08-28
Datum otvaranja:2017-09-29

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3044 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora br:0203-727/10 od 17.02.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.07-2574 od 03.08.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3044/1 OD 28.08.2017.GOD.


Datum objave:2017-08-28
Datum otvaranja:2017-09-29

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3030 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora br:0203-727/10-2 od 17.02.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.07-2574 od 03.08.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALEZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3030/1 OD 23.08.2017.GOD.


Datum objave:2017-08-23
Datum otvaranja:2017-09-13

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0210 - 3029 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09),članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora br:0203-727/10-1 od 17.02.2017.god. na koju je saglasnost dala Vlada Crne Gore Zaključkom br.07-2574 od 03.08.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje :

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVOG KUPALIŠTA
PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
BROJ:0210-3029/1 OD 23.08.2017.GOD.


Datum objave:2017-08-23
Datum otvaranja:2017-09-13

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 3019 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku („Sl. list RCG“, br. 037/17 od 14.06.2017), na osnovu Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018. godinu koju je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: 101-14/300 od 01.06.2017.god.i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1846/6 od 27.04.2016.god., na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:08-1705 od 01.07.2016.god., Poziva za javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta broj:0209-2908/1 od 31.07.2017.godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje


P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA
BROJ:0209-3019/1 od 22.08.2017.godine


Datum objave:2017-08-22
Datum otvaranja:2017-08-31

Javni poziv
Amandman I
Amandman II

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 3012 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku („Sl. list RCG“ 7/17 od 14.06.2017.), Odluci Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1846/6 od 27.04.2016.god., na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:08-1705 od 01.07.2016.god, na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018. godinu koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: 101-14/300 od 01.06.2017.god., Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore broj:0203-2742/8 od 19.07.2017.godine, Poziva za javno nadmetanje za zakup objekata obalne infrastrukture broj:0209-2829/1 od 19.07.2017.godine Javno preduzeće, objavljuje:

 

PONOVLJENI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP OBJEKATA OBALNE INFRASTRUKTURE PREDVIĐENIH PLANOM OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
BROJ: 0209-3012/1 od 18.08.2017. GODINE


Datum objave:2017-08-18
Datum otvaranja:2017-08-29

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 2908 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku („Sl. list RCG“, br.60/03, 73/10, i 23/11), na osnovu Izmjene i dopune Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018. godinu koju je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: 101-14/300 od 01.06.2017.god.i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1846/6 od 27.04.2016.god., na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:08-1705 od 01.07.2016.god., Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje


P O Z I V  

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP PRISTANIŠTA I PRIVEZIŠTA
BROJ: 0209-2908/1 od 31.07.2017.GODINE


Datum objave:2017-07-31
Datum otvaranja:2017-08-10

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2903 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora br.0203- 1445/15-1 od 29.03.2016.god. i 25.04.2016.god. uz Saglasnost Vlade CG br.08-1239 od 28.04.2016.god. na osnovu Izmijena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. broj:101-14/300 od 01.06.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje treći ponovljeni

 

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA PREMA IZMIJENAMA I DOPUNAMA PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
BROJ:0207-2903/1 OD 28.07.2017.GOD.


Datum objave:2017-07-28
Datum otvaranja:2017-08-04

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2903 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora br.0203- 1445/15-1 od 29.03.2016.god. i 25.04.2016.god. uz Saglasnost Vlade CG br.08-1239 od 28.04.2016.god. na osnovu Izmijena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. broj:101-14/300 od 01.06.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje treći ponovljeni

 

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA PREMA IZMIJENAMA I DOPUNAMA PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
BROJ:0207-2903/1 OD 28.07.2017.GOD.


Datum objave:2017-07-28
Datum otvaranja:2017-08-04

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 2858 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o upravnom postupku i odredbi Zakona o upravnom postupku („Sl. list RCG“, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ), saglasno Odluci Upravnog odbora br.0203-3165/10 od 02.11.2016.godine, na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2129 od 12.07.2017.god, na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018. godinu koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: 101-14/300 od 01.06.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje:
JAVNI POZIV

 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP AKVATORIJUMA LUKE ZELENIKA I SIDRIŠTA UZ LUKU

BROJ: 0209-2858/1 OD 24.07.2017.GODINE


Datum objave:2017-07-24
Datum otvaranja:2017-08-25

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 2857 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/09 i 40/11), članova 4, 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredbi Zakona o upravnom postupku („Sl. list RCG“, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ), saglasno Odluci Upravnog odbora br.0203-2231/17 od 08.06.2017.godine, na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:07-2129 od 12.07.2017.godine, na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018. godinu koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: 101-14/300 od 01.06.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP IZGRAĐENOG KOMERCIJALNOG PRIVEZIŠTA U OPŠTINI KOTOR U NASELJU PRČANJ, NA LOKALITETU GLAVATI
BROJ:0209-2857/1 OD 24.07.2017.GODINE


Datum objave:2017-07-24
Datum otvaranja:2017-08-25

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2839 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3192/2 od 15.12.2015. god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3239/3 od 29.12.2015.god. uz prethodnu Saglasnost Vlade Crne Gore broj:08-3059 od 18.12.2015.god, na osnovu Izmjena i dopuna plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018.god. koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: 101-14/300 od 01.06.2017.god, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP LOKACIJA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA
BROJ:0207-2839/1 OD 20.07.2017.GOD.


Datum objave:2017-07-20
Datum otvaranja:2017-08-04

Javni poziv
Amandman I

Javni poziv

Poziv na broj: 0209 - 2829 / 1

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredbi Zakona o upravnom postupku („Sl. list RCG“, br.56/14 od 24.12.2014, 20/15 od 24.04.2015., 40/16 od 30.06.2016.god. i 37/17 od 14.06.2017.), saglasno Odluci Upravnog odbora br.0203- 1445/15-1 od 29.03.2016.god. i Odluci Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1846/6 od 27.04.2016.god., na koju je saglasnost dala Vlada CG Zaključkom broj:08-1705 od 01.07.2016.god,na osnovu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera za 2016.-2018. godinu koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma broj: 101-14/300 od 01.06.2017.god.i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore broj:0203-2742/8 od 19.07.2017.godine Javno preduzeće objavljuje:

 

P O Z I V
ZA JAVNO NADMETANJE ZA ZAKUP OBJEKATA OBALNE INFRASTRUKTURE PREDVIĐENIH PLANOM OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
BROJ: 0209-2829/1 OD 19.07.2017.GODINE


Datum objave:2017-07-19
Datum otvaranja:2017-08-01

Javni poziv

Javni poziv

Poziv na broj: 0207 - 2800 / 1

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 31 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluka Upravnog odbora br.0203- 1445/15-1 od 29.03.2016.god. i 25.04.2016.god. uz Saglasnost Vlade CG br.08-1239 od 28.04.2016.god. na osnovu Izmijena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2016-2018. god. broj:101-14/300 od 01.06.2017.god. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavljuje ponovljeni

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DJELOVA MORSKOG DOBRA PREMA IZMIJENAMA I DOPUNAMA PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA ZA SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
BROJ:0207-2800/1 OD 12.07.2017.GOD.


Datum objave:2017-07-12
Datum otvaranja:2017-07-21

Javni poziv

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates