Home

Sanacije zone morskog dobra

U cilju pravovremenog izvještavanja javnosti, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava da se izvode radovi na popravci urušene ponte na lokaciji Opatovo. Izvođač je "Toškovići" doo u sklopu realizacije ugovora o sitnim sanacijama obale. U opštini Kotor u toku su radovi na uređenju obale na lokaciji "Petani".
slanje opatovo
slanje img 0155
 

AKCIJE ZA OBILJEŽAVANJE „DANA PLANETE ZEMLJE 2015. GODINE“

Dan Planete Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. aprila. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra. Putem Poziva, za obilježavanje "Dana planete Zemlje" ove godine, odabrane su sledeće akcije:

  1. U opštini Ulcinj, u četvrtak 23. aprila, u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" će, u saradnji sa NVO „Zeleni Korak", realizovati akciju čišćenjana potezu Borove šume, gdje je planirano sakupljanje sitnog otpada, razbacanih suvih grana, košenje trave i sitnog žbunja, kao i transport istog na bezbjedno mjesto. U akciji će učestvovati volonteri neladine organizacije "Zeleni korak", "UBA - RDA", mjesna zajednica Pristan Ulcinj, te ostali građani i turisti dobre volje.

  1. U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u srijedu 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, će se organizovati čišćenje plaže na potezu od Gradske Marine do ušća rijeke Željeznice u more. Sakupljeni otpad će se selektivno odlagati u plastičnim kesama i deponovati na za to predviđeno mjesto. Paralelno sa ovom akcijom, planirana je i akcija sadnje primorskog bilja u zaleđu. U akciji će učestvovati djeca iz Osnovnih i Srednjih škola iz Bara, volonteri NVO „Info Sport CG“, "Adria", „Povjerenje“, predškolska ustanova „Svetionik“, "Mediteranski centar fotografije", službenici komunalnog preduzeća opštine Bar, itd. Ova akcija je sastavni dio šire akcije „Za još ljepše obale“ koju organizujemo u saradnji sa TO Bar i JP Komunalne djelatnosti, a koja ima za cilj podizanje svijesti ljudi o zaštiti životne sredine i brige o njenom očuvanju.

  1. U opštini Budva, u srijedu 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovesti akciju čišćenja i uređenja prostora u blizini Savičića potoka. Akcijom se planira očistiti plaža i zaleđe, te u zaleđu posaditi mediteransko bilje. Pored ovih aktivnosti, djeca iz vrtića "Ljubica Jovanović Maše" će izvesti kratak skeč na temu očuvanja Planete Zemlje, nakon čega će svojim likovnim radovima prenijeti poruku odraslima kako treba čuvati našu obalu i naše more. U ovoj akciji učestvovaće volonteri NVO "Green Net", radnici Javnog komunalnog preduzeća Budva, članovi ekološke sekcije JU OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša", djeca vrtića "Ljubica Jovanović Maše", aktivisti fitness studia "Positive", službenici i turisti turističke agencije "Globtour Budva", "Essential story" kao i ostali građani dobre volje.

  1. U opštini Kotor, u utorak 21. aprila, sa početkom u 11:00 časova, JP "Morsko dobro" će u saradnji sa NVO „Eko Centar Delfin“ realizovati akciju čišćenja priobalnog područja mjesne zajednice Risan. Na ovom potezu planira se zasaditi i 10 sadnica ukrasnog bilja. Prije početka akcije, u 09:30 časova, u OŠ „Veljko Drobnjaković“ održaće se radionica na temu „Održivo upravljanje otpadom“. Pored volontera NVO „Eko Centar Delfin“ akciji će se pridružiti i učenici OŠ „Veljko Drobnjaković“, MZ „Risan“, JKP Kotor, i NVO „Udruženje žena Risna“.

  1. U opštini Tivat, u subotu 18. aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće će u saradnji sa NVO „Tivatski veterani vazda mladi Tivat“, realizovati akciju čišćenja obale na potezu od Lepetana do Veriga, nakon čega će se sakupljeni otpad odložiti na za to predviđeno mjesto. Pored volontera ove NVO akciji će se pridružiti „Omladinski klub“ Tivat, Mjesna zajendica Lepetane, učenici Osnovnih i Srednjih škola iz Tivata, kao i drugi građani i turisti grada.

  1. U opštini Herceg Novi, u četvrtak 23. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u sardnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ planirana je akcija čišćenja i uređenja dječije plaže i plaže prilagođene za lica sa invaliditetom ispred prve faze Instituta u Igalu. Od prikupljenog otpada će se napraviti skulpture kao sinonim zaštite Planete, obale i mora. Istog dana planirana je i izložba suvenira, kreativne radionice Udruženja. U akciji će učestvovati volonteri ove NVO, vrtići, Osnovne i Srednje škole iz Herceg Nvog, „Stambeno komunalno“ d.o.o., Institut „Dr Simo Milošević“, Udruženje umjetnika H. Novi, Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Igalo, i drugi.  

 

Saopštenje Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom

Prema evidenciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, 68 korisnika prostora na obali rijeke Bojane u opštini Ulcinj nije izvršilo uplatu naknade za 2014. godinu i zaključilo ugovor sa Javnim preduzećem do 31.12.2014. godine. Navedeno su bili dužni učiniti shodno odredbi prethodnog Ugovora, kao i Planu objekata privremenog karaktera za opštinu Ulcinj. Pokrenut je postupak inspekcijskog nadzora kod Uprave za inspekcijske poslove u cilju uklanjanja navedenih objekata, kao i trajno brisanje iz Evidencije i Plana.

Obavještavamo navedene vlasnike objekata koji nemaju zaključen ugovor sa Javnim preduzećem da ćemo pokrenuti Tužbu nadležnom sudu za naknadu korišćenja prostora za 2014. godinu, koju ćemo naplatiti sudskim putem. Takođe ćemo zatražiti od resornog Ministarstva održivog razvoja i turizma brisanje svih lokacija na obalama rijeke Bojane, na kojim su postavljeni objekti iz Plana objekata privremenog karaktera za opštinu Ulcinj, a nijesu izmirene budžetske obaveze.
 

Sanacije zone morskog dobra

U cilju uređenja obale u predsezoni,  Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom realizuje poslove na tzv. "sitnim sanacijama" obalne infrastrukture u svim primorskim opštinama.

Detaljnije: PDF dokument
Attachments:
Download this file (Untitled 11.pdf)Sanacije[ ]815 Kb
 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i na osnovu Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2015. godinu,


Javno preduzeće objavljuje

                                                                   
                                                                                           PONOVLJENI

                                                  POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
                                                                                        ZA SARADNJU:
                                                   Povodom obilježavanja "Dana Planete Zemlje" 2015. god.


Detaljnije:
Attachments:
Download this file (Formular za prijavu na Poziv za NVO - Dan Planete Zemlje 2015 (4).doc)Formular[ ]42 Kb
Download this file (PONOVLJENI Poziv lokalnim NVO za saradnju - Tivat - Dan Planete Zemlje 2015.pdf)Ponovljeni poziv[ ]80 Kb
 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), uz Saglasnost Vlade CG date na sjednici od 30.11.2014.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3205/2 od 22.12.12.2014.god, Javno preduzeće objavljuje PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA broj:0210-1064/1 od 27.03.2015.god.

Detaljnije:
Attachments:
Download this file (AMANDMAN.doc)Amandman[ ]132 Kb
Download this file (Ponovljeni poziv za nova kupalista - II.pdf)Ponovljeni poziv[ ]95 Kb
 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), uz Saglasnost Vlade CG date na sjednici od 30.11.2014.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3205/3 od 22.12.2014.god, Javno preduzeće objavljuje PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA broj:0210-1063/1 od 27.03.2015.god.


Detaljnije:
Attachments:
Download this file (AMANDMAN.doc)Amandman[ ]133 Kb
Download this file (Ponovljeni poziv za nova kupalista.pdf)Ponovljeni poziv[ ]100 Kb
 

Amandman

                                                                                           Javno preduzeće
                                                                za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
                                                                                              objavljuje


                                                                                        AMANDMAN I
                                                                   BROJ:0206-885/2 od 20.03.2015.god.
                                                                                    NA JAVNI POZIV
                           ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMIJENI
                               I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI
                                          MORSKOG DOBRA BROJ: 0206-885/1 OD 13.03.2015 GOD.
1.U tački 5.1, u stavu 4., vrši se izmijena na način što umjesto „Bankarska garancija ponude ne manja od: 5.000,00 €“ treba da stoji „Bankarska garancija ponude ne manja od: 500,00 €“.

2.U tački 5.11 vrši se izmijena teksta i isti glasi:

..«U Baru, na lokaciji Šušanj, dio plaže Žukotrlica, u dužini od 160.00 m¹, dio kat. parcele 3447/1 KO Novi Bar, od šetališta na kat.parceli 3482 KO Novi Bar zapadno obodom plaže u dužini od 160.00 m¹ do istočne granice susjednog kupališta 7E, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 7F u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar za period 2013-2015. god.

Tip plaže:javna/uređena

U okviru kupališta nije planiran privremeni objekat

Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 4.510,00 €

Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €«...

3.U tački IX „Mjesto i datum otvaranja ponuda“, stav 1. Alineja 3. Vrši se izmijena na način što umijesto teksta „za opštinu Budva“, treba da stoji „za opštine Bar i Ulcinj“.

4.Sve ostale odredbe javnog poziva ostaju nepromijenjene.
 
Strana 1 od 53

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža