Home

Novogodišnje sanacije obale

Kao i svake godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom pokreće akciju uređivanja obale u periodu poslije ljetnje sezone i prije novogodišnjih praznika.

Sanacija mosta u Risnu:

Prije:

MOST RISAN

Poslije:

slanje img 0326

Sanacija obale -- Seljanovo:

Prije:

slanje seljanovo

Poslije:

slanje img 0338slanje img 0339

Sanacija privezišta -- Žanjice:

Prije:

slanje Žanjice

Poslije:

slanje img 0333slanje img 0302
 

Akcija uklanjanja otpada

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u saradnji sa lokalnim samoupravama dana 26. i 27.11.2014. sprovodi aktivnosti na uklanjanju otpada i drugih neuglednih sadržaja ostavljenih u zoni morskog dobra na teritoriji opština Budva i Bar.

Prilog: fotografije sa terena

DSCN9216 DSCN9251 DSCN9335DSCN9213 DSCN9333 DSCN9270
 

Radionica u Budvi povodom Dana obale

Povodom Mediteranskog dana obale, danas je u Drugoj osnovnoj školi, održana ekološka radionica u kojoj su učestvovali učenici odjeljenja 9-3 sa svojom profesoricom biologije Anom Šćekić.  
O cilju i značaju Mediteranskog dana obale i edukativnim posterima koje Morsko dobro publikuje svake godine povodom ovog dana govorila Aleksandra Ivanović iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.  
Andrej Lakić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma govorio je o značaju zaštite životne sredine, uticaju klimatskih promjena na životnu sredinu obale i mora.
Dr. Branka Pestorić iz Instituta za biologiju mora održala je predavanje o meduzama Mediterana, što je bila tema ovogodišnjeg postera. Takođe, na radionici je prikazan i video koji je povodom Mediteranskog dana obale pripremio PAP/RAC centar iz Splita.
Učenicima je podijeljen propagandni materijal i posteri, a predstavnici Javnog preduzeća i Ministarstva održivog razvoja i turizma posjetili su i druge škole na području Budve i poklonili određeni broj postera. 
Podjela postera školama danas se, pored Budve, odvijala i na Cetinju, Kotoru i Tivtu, dok će se sjutra posjetiti škole u Podgorici, Herceg Novom, Baru i Ulcinju.

slanje dan obale 2014 budva 3slanje dan obale 2014 budva 5slanje dan obale 2014 budva 7
 

MEDITERANSKI DAN OBALE 2014

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obilježiće 25. septembar - Mediteranski dan obale nizom aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svijesti o vrijednosti obale i edukaciju djece školskog uzrasta o značaju zaštite mora i obale.
Tim povodom, organizovana je posjeta osnovnim školama "Dragiša Ivanović" u Podgorici i "Drugoj osnovnoj školi" u Budvi gdje će se održati ekološke radionice, dok će se tokom četvrtka i petka u  osnovnim i srednjim školama u Herceg Novom, Kotoru, Tivtu, Budvi, Baru, Ulcinju, Cetinju i Podgorici distribuirati edukativni posteri "Dan obale" i drugi promotivni materijal. 
Na edukativnim radionicama đaci će imati priliku da pogledaju kratke filmove na temu zaštite životne sredine, uticaja klimatskih promjena i vrijednosti obale. Predstavnici institucija će održati niz prezentacija o značaju mora kao prirodnog i društveno-ekonomskog resursa, životne sredine, uticaj klimatskih promjenama i društvenoj odgovornosti sa ciljem da aktivno uključe mlade u inicijativu zaštite životne sredine. 
Nastavljajući tradiciju izrade edukativnih postera povodom Dana obale, ove godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, je u saradnji sa Institutom za biologiju mora iz Kotora pripremilo poster na temu „Meduze Mediterana“. Cilj ovog i prethodnih postera na teme „Biodiverzitet mora“, „Staništa na crnogorskoj obali“, „Fizičko-hemijski procesi u moru“, „Pomorstvo minulih epoha“, „Plaže i obalni procesi“ je da se djeci školskog uzrasta približe teme koje su značajne za očuvanje obale i mora. 

Mediteranski dan obale

U okviru Mediteranskog Akcionog Plana (UNEP/MAP), 25. septembar se već tradicionalno svake godine obilježava kao Mediteranski dan obale nakon što je prvi put organizovan 2007. godine u čast datuma kada je Slovenija, kao prva mediteranska zemlja, ratifikovala Protokol o Integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP). Njegov glavni cilj jeste podizanje svijesti o značaju obalnog područja kao prirodnog i ekonomskog resursa, kao i u cilju upozorenja na rizike kojima je obalno područje izloženo usljed prirodnih fenomena i ljudskih aktivnosti. 
Svake godine centralna proslava Mediteranskog dana obale organizuje se u drugoj državi, stoga je 2007. i 2008. godine centralna proslava organizovana na Sardiniji, u Italiji. Turska je bila domaćin centralne proslave 2009. godine, 2010. godine je to bila Slovenija, 2011. Alžir, 2012. Hrvatska, 2013. godine Italija, a ove godine tu priliku je dobio Tunis. 
Centralna proslava će i ove godine okupiti veliki broj posjetilaca od visokim predstavnika tuniške vlade, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, stručnjaka za obalno područje, naučne zajednice, privatnog sektora do djece i adolescenata. Pored centralne proslave, svaka mediteranska zemlja posebno,  obilježava Dan obale u svojoj zemlji prigodnim aktivnostima.

                Poster Dan Obale 2014 za slanje
 

Rezultati ponovne analize kvaliteta morske vode

Rezultati ponovne analize mikrobiološkog kvaliteta morske vode na dvije lokacije, Žuta plaža u Kotoru, i Kupalište Hotela „Palma“ u Tivtu, koje je Institut za javno zdravlje Crne Gore, 19.09.2014. dostavilo Javnom preduzeću, pokazuju da je kvalitet morske vode na ovim lokacijama u okviru dozvoljenih granica, odnosno kategorije K1 na kuplištu Hotela „Palma“ i kategorije K2 na Žutoj plaži, shodno Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. List Crne Gore, br. 02/07).

Radi pouzdanosti informacija o ispravnosti morske vode na ovim lokacijama, Institut za javno zdravlje Crne Gore uradiće još dvije ponovne analize, o čijim rezultatima ćemo takođe obavijestiti javnost.
 

Rezultati analize morske vode

Analizom sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju na javnim kupalištima, koju je za potrebe Javnog preduzeća uradio Institut za javno zdravlje Crne Gore, sa ukupno 40 kupališta duž crnogorskog primorja, konstatovano je da je kvalitet vode na ukupno 36 kupališta bio odličnog kvaliteta tj. kategorije K1, na 2 kupališta kategorije K2, dok je kvalitet vode na 2 kupališta prelazio propisane granične vrijednosti.
Uzorci uzeti sa 7 kupališta na Velikoj plaži u Ulcinju imali su kvalitet  K1 klase, dok je kvalitet vode na 2 kupališta („MCM beach“ i Mala plaža) bio zadovoljavajućeg kvaliteta K2. Uzorci morske vode sa kupališta Utjeha, Žukotrlica, Sutomorska plaža i Čanj bili su K1 klase. Kvalitet morske vode duž budvanske rivijere je bio odličnog kvaliteta tj. K1 klase, a analizirana je morska vode na kupalištima: Lučice, Petrovac, Kamenovo,  4 lokacije na Bečićkoj plaži, 2 lokacije na Slovenskoj plaži, Ričardova glava i 4 lokacije na plaži Jaz. Takođe, morska voda je bila K1 klase na kupalištima u Herceg Novom (kupalište ispod „Vile Galeb“ , Novosadsko kupalište, centralna plaža u Meljinama, plaža u Njivicama, kupalište „Mirišta“ i kupalište „Stevuzo“ u Dobreču). U opštini Tivat na 4 lokacije voda je bila odličnog K1 kvaliteta (kupalšte hotela "Plavi horizonti", Oblatno, Kalardovo i Ponta Seljanvo).Na području opštine Kotor kvalitet morske vode na kupalištima Markov rt i Orahovac bio je K1 klase. 
Na kupalištu Hotela „Palma“ u Tivtu, i „Žuta plaža“ u Kotoru, kvalitet vode je bio van propisanih granica. Kako su analize pokazale da je kvalitet morske vode na ovim lokacijama bio van kategorije, službenici Javnog preduzeća su o ovom obavijestili nadležne republičke i opštinske inspekcijske organe, obavijestili zakupce ovih kupališta koji su u obavezi istaći crveni zastavicu kao simbol nebezbijednog kupanja. Usled velikih kiša prošle sedmice i velikog dotoka bujica u more, pretpostavljamo da je došlo do povećane koncetracije bakterija u moru zbog čega je Jano preduzeće naručilo nova svakodnevna uzorkovanja i analiziranja kvaliteta morske vode na ovim lokacijama. O novim rezultatima kvaliteta morske vode javnost će biti blagovremeno obaviještena. 
Attachments:
Download this file (Kvalitet vode - tabela - Septembar 2014.pdf)Kvalitet morske vode-tabela-Septembar[ ]215 Kb
 

Projekat opremanja pristaništa- Info table

U sklopu realizacije projekta opremanja pristaništa, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobro postavilo je info table na 16 lokacija.
Kontrolom istih, uočeno je da su na pojedinim pristaništima nepoznata lica navedene table oštetila i uklonila.
Sadržaj table ukazuje na to da se radi o pristaništu i da je na tim lokalitetima zabranjeno kupanje, kao i svi ostali sadržaji osim pristajanja plovila.

donja lastva skinutalepetani-drugi put postavljena tablalepetani-nema konstrukcijelepetani-stavljena pored putalepetaniLEPETANI novamorinjopatovo-nema tableopatovopetrovacuntitledzanjice 

Analiza kvaliteta morske vode na preostalih pet lokacija

Analizom mikrobiološkog kvaliteta morske vode na preostalih pet lokacija (centralni dio kupališta Žukotrlica u Baru, kupalište Žuta plaža u Kotoru, Novosadsko kupalište (centralni dio), kupalište Mirišta i kupalište Stevuzo u Herceg Novom), koju je za potrebe Javnog preduzeća uradio Institut za javno zdravlje Crne Gore, pokazano je da je voda na svim lokacijama odličnog kvaliteta za kupanje i rekraciju, odnosno kategorije K1 shodno Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. List Crne Gore, br. 02/07).
Attachments:
Download this file (BWQ Tabela za sajt - kvalitet vode 26.08.2014..pdf)Analiza kvaliteta morske vode[ ]215 Kb
 
Strana 1 od 50

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža