Home

Amandman II

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

objavljuje


                                                                 AMANDMAN II
                                     BROJ:0206-1651/3 OD 26.05.2015.GOD.
                     
                                                                                       NA PONOVLJENI JAVNI POZIV


                         ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMIJENI I DOPUNI PLANA
                                            OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA

                                                                        BROJ: 0206-1651/1 OD 20.05.2015 GOD.


Detaljnije: PDF dokument
Attachments:
Download this file (AMANDMAN II 2015.pdf)Amandman II[ ]45 Kb
 

Amandman

Javno preduzećza upravljanje morskim dobrom Crne Gore

objavljuje

 

                                                        AMANDMAN I

                               BROJ:0206-1651/2 od 22.05.2015.god.

                                              NA PONOVLJENI JAVNI POZIV

  ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP  KUPALIŠTA  PREMA IZMIJENI I DOPUNI
     PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA

                                   BROJ: 0206-1651/1 OD 20.05.2015 GOD.


Detaljnije:
Attachments:
Download this file (AMANDMAN NA PONOVLJENI ZA KUPALISTA 2015.docx)Amandman[ ]56 Kb
 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 4 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god, na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-3066/4 od 11.12.2014.god. uz Saglasnost Vlade CG date Zaključkom broj:08-146 od 19.02.2015.god. i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1529/9 od 15.05.2015.god, Javno preduzeće objavljuje PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA  broj:0206-1651/1 od 20.05.2015.god.

Prilog: PDF dokument
Attachments:
Download this file (PONOVLJENI POZIV ZA JAVNA.pdf)Ponovljeni poziv[ ]128 Kb
 

Priprema plaža u predsezoni

U sklopu predsezonskog nasipanja obale, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom napravilo je elaborat prema kojem 46 plaža dobija mogućnost nasipanja pijeskom.

Na osnovu elaborata, Agencija za zaštitu životne sredine izdala je odobrenje broj 02-UPI-1108/16 od 17.04.2015. godine kojim je naznačeno da se nasipanje može izvršti tokom maja mjeseca, odnosno nakon završetka ljetnje turističke sezone.

Prilog:
 

Javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god. od 01-22/156 od 05.05.2015.god. i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1467/6 od 07.05.2015.god. uz saglasnost Vlade Crne Gora broj:08-1046 od 08.05.2015.god. Javno preduzeće objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA broj: 0206-1519/1 od 12.05.2015.


Attachments:
Download this file (Javni poziv za kupalista dopuna iz maja 2015.pdf)Javni poziv [ ]83 Kb
 

Obavještenje

1. Zbog tehničke greške poništava se POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ: 0207-1508/1 OD 11.05.2015.GOD. objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” dana 12.05.2015. god. 

2. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj:0203-1467/4 od 07.05.2015.god. i Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 08-1046 od 08.05.2015. god. Javno preduzeće objavljuje novi/ispravljeni :

  • POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ: 0207-1516/1 OD 12.05.2015.GOD


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MORSKIM DOBROM CRNE GORE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Budva, 12.05.2015.god.

Attachments:
Download this file (JAVNI POZIV DOPUNA (1).pdf)Ispravljeni Javni poziv / Dopuna[ ]81 Kb
 

Javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god. i Odluke Upravnog odbora broj 0203-1467/3 od 07.05.2015. god. uz saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-1046 od 08.05.2015.god, Javno preduzeće objavljuje POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0208-1504/1 OD 11.05.2015. GOD.

Detaljnije:  
Attachments:
Download this file (JAVNI POZIV TERASE.pdf)Javni poziv terase[ ]92 Kb
 

Javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god. i Odluke Upravnog odbora broj 0203-561/4-3 od 14.02.2015. god. uz saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-1046 od 08.05.2015. god. objavljuje POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0207-1505/1 od 11.05.2015. GOD. 

Detaljnije:

Attachments:
Download this file (JAVNI POZIV PRIVREMENI.pdf)Javni poziv [ ]100 Kb
 
Strana 1 od 54

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža