Home

Ponovljeni rezultati analize morske vode

Rezultati ponovljenih analiza uzoraka morske vode, koji su 03.08.2015. godine uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju kvalitet morske vode bio van propisanih granica, pokazali su kvalitet kategorije K1 na kupalištu „Greco" u Budvi, i kupalištu "Mala plaža" u Ulcinju.
Ponovljeni podaci pokazuju da je kvalitet vode na ovim kupalištima bezbjedan za kupanje i rekreaciju, te da je koncentracija bakterija iznad dozvoljenih granica u uzorcima uzetim u sklopu redovnog mjerenja bila prolazna pojava, a ne posledica trajnog zagađenja.
Rezultate ponovljenih analiza, kao i ostale rezultate mjerenja kvaliteta morske vode na crnogorskim kupalištima, svi zainteresovani građani i turisti mogu pogledati na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web stranici www.morskodobro.com.
 

Informacije o kvalitetu morske vode

Shodno rezultatima najnovijih analiza sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, obavljenih 30. i 31. jula, na 82 kupališta (92,2%) kvalitet morske vode bio je K1 klase, na 5 kupališta (5,6%) K2 klase, dok je na 2 kupališta (2,2%) kvalitet morske vode prelazio propisane granice ( kupalište "Greco beach" u Budvi i "Mala plaža" u Ulcinju).  Na ovim kupalištima Institut za biologiju mora uzeo je ponovne uzorke morske vode radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili mogućem zagađenju morske vode.

 O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji na web stranici www.morskodobro.com
Attachments:
Download this file (Kvalitet morske vode 30-31.07.2015..pdf)Kvalitet morske vode[ ]258 Kb
 

Spasilačka služba na kupalištima

Crveni krst Crne Gore objavio je kratak spot o spasilaštvu na vodi, čime je istaknuta važnost postojanja spasilačke službe i bezbjednosti kupača na crnogorskim plažama.


 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god. i Odluke Upravnog odbora broj 0203-1467/3 od 07.05.2015. god. uz saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-1046 od 08.05.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-2289/4 od 21.07.2015.god. i broj:0203-2289/4-1 od 21.07.2015.god, Javno preduzeće objavljuje PONOVLJENI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0208-2301/1 OD 23.07.2015. GOD


Detaljnije: 
Attachments:
Download this file (IV tender za terase.pdf)Ponovljeni javni poziv[ ]100 Kb
 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god, na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-3066/4 od 11.12.2014.god. uz Saglasnost Vlade CG date Zaključkom broj:08-146 od 19.02.2015.god, Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1529/9 od 15.05.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-2289/5 od 21.07.2015.god. Javno preduzeće objavljuje : PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA broj:0206-2300/1 od 22.07.2015.god.

Detaljnije:

Attachments:
Download this file (Javna III A.pdf)Ponovljeni javni poziv[ ]62 Kb
 

Obavještenje za javnost

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom podsjeća sve zainteresovane građane, naučne i stručne institucije, državne organe, nevladine organizacije, pravna lica, preduzetnike i medije da je u toku javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesija za luke od lokalnog značaja i ostale objekte obalne/pomorske infrastrukture.

Primjedbe, sugestije i predloge, zaiteresovani učesnici mogu dostaviti na e-mail adresu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ), kao i ličnom dostavom u prostorijama Javnog preduzeća svakog radnog dana gdje mogu ostvariti uvid u ovaj Plan u periodu od 08h do 16h do 27.07.2015.god., koji je takođe objavljen na sajtu Javnog preduzeća. 
 

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode, koji su 19.07.2015. godine uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju voda bila van propisanih granica, pokazali su dobar kvalitet na sve tri lokacije. Na kupalištu Hotela „Palma“ u Tivtu, voda je kategorije K2, dok je na dva kupališta na Petrovačkoj plaži voda kategorije K1. Ponovljeni podaci pokazuju da je kvalitet vode na ovim lokacijama bezbjedan za kupanje i rekreaciju.

Rezultati ponovljenih analiza, kao i rezultati redovnog mjerenja kvaliteta morske vode na crnogorskim kupalištima, nalaze se na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web stranici javnog preduzeća www.morskodobro.com.

 

UREĐENJE LOKACIJE “GOLDEN BAY” NA SAVINI U HERCEG NOVOM

Nakon više neuspjelih tendera za davanje u zakup kupališta “Golden Bay” na Savini kao i velikog broja poziva nezadovoljnih građana i turista koji posjećuju ovo nekada popularno kupalište, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom angažovalo je izvođača radova- preduzeće“Toškovići“ D.O.O. iz Podgorice (sa kojim već ima zaključen ugovor za obavljanje hitnih poslova) za hitno uređenje predmetne lokacije.

U periodu od 07.07. do 15.07.2015. godine izvedeni su planirani radovi koji su imali za cilj da lokaciju učine najprije bezbjednom, kao i da se izvrši uređenje i čišćenje cjelokupnog prostora koji je bio zapušten usled višegodišnjeg neodržavanja i vandalskog ponašanja pojedinih lica.

Izvršeno je:

  1. Uklanjanje cca. 120m2 polomljenog krovnog pokrivača-leksana i odvoz istog na gradsku deponiju;

  2. Uklanjanje drvenih greda i postavljanje armaturnih mreža obodom cijelog objekta;

  3. Uklanjanje nabacanog pijeska iz objekta i šanka i njegovo planiranje po plaži;

  4. Farbanje ostalih zarđalih djelova objekta, te pranje i zatvaranje u cilju sprečavanja korišćenja lokacije kao javnog toaleta.

Prilog: Stanje na terenu prije i poslije sanacije predmetne lokacije


Attachments:
Download this file (Stanje prije i poslije sanacije.pdf)Stanje na lokaciji[ ]887 Kb
 
Strana 1 od 59
Kvalitet morske vode111

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža