Home

POSJETA DELEGACIJE ALBANSKE NACIONALNE AGENCIJE ZA OBALU

U okviru saradnje sa Nacionalnom agencijom za obalu iz Albanije, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je 16. i 17. novembra 2015. godine ugostilo četrnaest predstavnika ove Agencije, sa ciljem razmjene iskustava u oblasti upravljanja obalom.
Albanska Nacionalna agencija prepoznala je Javno preduzeće kao dobar primjer uspješnog upravljanja obalom, čija iskustva i način funkcionisanja mogu poslužiti za unapređenje poslovanja i budući razvoj njihove agencije. 

                                  1911 

U prostorijama Javnog preduzeća je, tokom prvog dana, održana radionica u okviru koje su učesnici razmijenili svoja iskustva i informacije. Službenici Javnog preduzeća prezentacijama su obuhvatili teme za koje su kolege iz Albanije iskazale najviše interesovanja, kao što su istorija našeg preduzeća, zakonska regulativa, procedure za ustupanje plaža i objekata putem javnih tendera, saradnja sa lokalnom upravom, projekti uređenja obale, iskustva u upravljanju kupalištima i lukama od lokalnog značaja, te pitanja u vezi kontrole morskog dobra.
Sa druge strane, predstavnici Nacionalne agencije za obalu iz Albanije govorili su o potrebi za donošenje posebnog zakona kojim bi se uredilo pitanje upravljanja plažama i obalom, kao i poteškoćama sa kojima se suočavaju u procesu uspostavljanja sistema organizacije i održavanja kupališta. Takođe, predstavili su projekat turističke valorizacije ostrva "Sazan“, nekadašnje vojne baze, sa ciljem da postane turistička atrakcija u budućnosti.
Drugi dan posjete obuhvatio je obilazak crnogorske obale, sa akcentom na graditeljsko nasleđe Boke Kotorske, luke od lokalnog značaja "Porto Montenegro", Specijalnog rezervata prirode „Tivatska Solila“, kao i obilazak plaža od Budve do Ulcinja (Mogren, Sv.Stefan, Bečići, Petrovac, Sutomore, Topolica, Mala plaža, Velika plaža).
U okviru posjete upriličen je sastanak direktora Nacionalne agencije za obalu Albanije, gospodina Aurona Tarea sa direktorom Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, gospodinom Mihailom Đurovićem, koji su dogovorili nastavak saradnje kroz posjetu obali Albanije i realizaciju projekata sa temama od zajedničkog interesa.

                                 1911a 

MEDITERANSKI DAN OBALE 2015 U CRNOJ GORI

Povodom obilježavanja Mediteranskog Dana Obale, 25. septembra, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je u saradnji sa PAP/RAC Centrom UNEP/MAP-a, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Nevladinom organizacijom „ Green Net“ iz Budve, realizovalo niz aktivnosti u Podgorici i gradovima na crnogorskoj obali. Cilj ovih akcija je, kao i prethodnih godina, bila informisanost i podizanje svijesti djece i omladine o značaju mora i obalnog područja kao prirodnog i društveno-ekonomskog resursa.
Imajući u vidu da su efekti klimatskih promjena centralna tema ovogodišnjeg Dana Obale, Javno preduzeće je u saradnji sa partnerima, izradilo poster na temu „Klimatske promjene“. Cilj ovog postera je bio da se djeci školskog uzrasta na slikovit i jednostavan način približe odgovori na pitanja što su to klimatske promjene, što dovodi do njihovog nastanka i koje su njihove posledice (gubitak obale, podizanje nivoa mora, povećanje temperature, i sl. ). Takođe, ovim povodom, izrađena je i edukativna web stranica „Klimatske promjene za djecu“ na crnogorskom jeziku (www.klimatskepromjenezadjecu.me), kao i razni promotivni materijal. 

g1      g2
           Poster Klimatske promjene“                                              website www.klimatskepromjenezadjecu.me


Tokom obilježavanja Dana Obale u Crnoj Gori, organizovano je više radionica na temu „Klimatske promjene i njihov uticaj na nas“, u okviru kojih je prikazan PAP/RAC-ov kratak film „Dobra klima za promjene“, i podijeljen promotivni materijal (posteri, ruksaci, flomasteri, majice...). Ciljna grupa naših radionica bila su djeca osnovnih škola iz Podgorice, Ulcinja, Bara, Budve, Kotora, Tivta i Herceg Novog.


Podgorica
- Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma su u OŠ „Vuk Karadžić“, održali predavanje o Danu Obale i uticaju klimatskih promjena. Djeca ove škole su sa zadovoljstvom slušala i govorila na ovu temu, uz veliki broj pitanja i komentara.  

vk1      vk2Herceg Novi – Obilježavanje Dana Obale je nastavljeno i na našem primorju posjetom Osnovnoj školi "Orijenski bataljon" u Bijeloj, gdje su naši aktivisti, sa učenicima osmog razreda, realizovali radionicu o klimatskim promjenama i njihovim uticajima. Zbog velikog interesovanja profesora i djece nakon prve radionice, održali smo još jednu radionicu, kako bi što više djece učestvovalo i čulo dosta toga o ovoj temi. Postere i promotivni materijal podijelili smo i u ostalim školama Herceg Novog.

hn111       hn1112Kotor -
Promotivni materijal je podijeljen i svim školama u Kotoru. U prčanjskoj Osnovnoj školi "Ivo Visin", održana je još jedna radionica sa temom o klimatskim promjenama. Poslije sjajnog kviza, svim učesnicima podijeljene su nagrade.

catt1


Tivat - Još jedna radionica u nizu održana je u Tivtu, u Osnovnoj školi "Branko Brinić". Predstavnici JP "Morsko dobro" i volonteri NVO „Green Net“, učenicima su govorili o klimatskim promjenama i njihovim efektima. Radionica je i ovog puta izazvala veliko interesovanje učenika, koji su brojnim pitanjima i opaskama uspjeli da radionicu učine jos boljom i zanimljivijom. Na kraju je održan, i već popularni, kviz, a nagrade su i ovog puta podijeljene svim učesnicima. Nakon uspješne radionice, ekipa je posjetila i druge škole u ovoj opštini dijeleći im postere i drugi promo materijal. 

tiv1       tiv2Budva – U amfiteatru „Akademije znanja“ održana je radionica za djecu sve tri osnovne škole sa područja opštine Budva (OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša“, OŠ „Druga osnovna škola“ i OŠ „Mirko Srzentić“). Učenici šestog, sedmog, osmog i devetog razreda imali su priliku da čuju predavanje o Danu Obale, Klimatskim promjenama i njihovim efektima na živi svijet. U okviru radionice održan je i kviz, nakon kojeg je svim učesnicima podijeljen promotivni materijal.  

b21      b22

Bar - Akcija je nastavljena posjetom opštini Bar, u kojoj su aktivisti NVO „Green Net“, osnovnim i srednjim školama podijeli promotivni materijal kao i edukativni poster "Klimatske promjene". U Osnovnoj školi "Blažo Jokov Orlandić" održana je radionica o Danu Obale i Klimatskim promjenama. Pored djece i omladine, koji su ciljna grupa akcija, ovoga puta volonteri „Green Net“-a su i građanima Bara dijelili postere i govorili o Danu Obale i uticaju klimatskih promjena.

                                                  br1


Ulcinj – U sklopu ovogodišnjih aktivnosti posjetili smo i najistočniju primorsku opštinu Crne Gore - Ulcinj. Sa drugarima iz Osnovne škole "Boško Strugar" imali smo još jednu radionicu u nizu, na temu "Klimatske promjene i njihov uticaj na nas". Učenici sedmog i devetog razreda ove škole, otvoreno su iznosili svoja mišljenja i stavove o vaznosti uticaja klimatskih promjena na nas i našu obalu. Uz sjajno predavanje, razgovore, debate, pitanja i nezaboravan kviz i ovu radionicu smo završili sa osmjesima naših drugara. Nakon održane radionice, podijeljen je promotivni materijal djeci i omladini svih škola u Ulcinju. 

ul1      ul2

Ovogodišnje aktivnosti uspješno su završene. Koliko su naše radionice naišle na dobar prijem kod djece i profesora, govore i brojni pozivi iz drugih škola širom Crne Gore. Pravo je zadovoljstvo raditi sa našim drugarima, zato ćemo i u narednom periodu nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima.


 
 

Javni poziv

Na osnovu člana 22 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 4 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10) i odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), Odluka Upravnog odbora broj: 0203-2371/15 od 15.08.2015.god. i 0203-2499/3 od 22.08.2015.god. uz Saglasnost Vlade Crne Gore br.08-2021 od 03.09.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-2790/9 od 01.10.2015.god,  Javno preduzeće objavljuje
 

                                                                             J A V N I P O Z I V
                                        ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
                  ZA IZGRADNJU PRISTANIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
                                                           broj:0210-2816/1 od 02.10.2015.god.


Detaljnije: 

Attachments:
Download this file (JAVNI POZIV.pdf)Javni poziv [ ]93 Kb
 

Radionica na temu "Klimatske promjene i njihov uticaj na nas"

Javno preduzece je juče u saradnji sa NVO "Green Net" najavilo obilježavanje Mediteranskog Dana Obale duž crnogorskog primorja. Tim povodom je u Akademiji znanja sa početkom u 17casova, a u okviru Festivala "Male moreske pjesme i priče", održana radionica na temu "Klimatske promjene i njihov uticaj na nas". Ovoj radionici prisustvovala su djeca svih osnovnih i srednjih škola iz Budve. 
U okviru radionice podijeljen je promotivni materijal koji na slikovit i jednostavan način ovu temu približava djeci. 
Uz aktivno učešce učenika, održan je kviz, a na kraju radionice je poručeno da svi zajedno trebamo da čuvamo našu obalu, more i Planetu Zemlju. 
Obilježavanje Dana obale nastaviće se narednih dana i u drugim primorskim gradovima i školama.

coastday
 

MEDITERANSKI DAN OBALE 2015

Mediteranski Dan obale se, u organizaciji UNEP/MAP-a (Program za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija / Mediteranski akcioni plan), obilježava 25. septembra, aktivnostima koje imaju za cilj informisanost i podizanje svijesti o značaju mora i obalnog područja kao prirodnog i društveno-ekonomskog resursa, čiji održivi razvoj predstavlja najaktuelniji izazov na nacionalnom i međunarodnom nivou. Ovaj datum izabran je kao dan obilježavanja jer je tada Slovenija, kao prva od članica MAP-a, ratifikovala Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Mediterana koji je inače sedmi protokol u sklopu Barselonske konvencije.

Imajući u vidu da su efekti klimatskih promjena centralna tema ovogodišnjeg Dana Obale, Javno preduzeće će u saradnji sa PAP/RAC Centrom UNEP/MAP-a, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Nevladinom organizacijom „Zelena mreža – Green Net“ iz Budve, realizovati niz aktivnosti sa temom klimatskih promjena i njihovim efektima. U osnovnim školama organizovaće se nekoliko radionica sa temom „Klimatske promjene i njihov uticaj na nas“ u okviru kojih će biti prikazan PAP/RAC-ov kratak film „Dobra klima za promjene“, zatim će se izraditi edukativna web stranica „Klimatske promjene za djecu“ na crnogorskom jeziku, i pripremiće se promnotivni materijal sa temom Dana Obale, koji će biti distribuiran u 35 osnovnih i srednjih škola, i to u opštinama Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar, Ulcinj i Podgorica.

U sklopu ovih aktivnosti, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, je u saradnji sa partnerima, kao i prethodnih godina, pripremilo poster na temu „Klimatske promjene“. Cilj ovog postera je da se djeci školskog uzrasta na slikovit i jednostavan način približe odgovori na pitanja sto šu to klimatske promjene, što dovodi do njihovog nastanka i koje su njihove posledice (gubitak obale, podizanje nivoa mora, povećanje temperature, i sl. ). Ovo je sedmi tematski poster povodom Dana Obale a prethodnih godina izrađeni su posteri sa temama: „Biodiverzitet mora“, „Staništa na crnogorskoj obali“ , „Fizičko-hemijski procesi u moru“, „Pomorstvo minulih epoha“, „Plaže i obalni procesi“ i „Meduze Mediterana“.  


                  do2015
 

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode, koji su 31.08.2015. godine uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju voda bila van propisanih granica, pokazali su kvalitet mora K1 klase na svih četiri lokacija, što ukazuje da je morska voda i na kupalištima: "Sapore di mare" u Ulcinju, "Crvenoj plaži" u Baru, "Lučice" u Petrovcu i "Miršte" u opštini Herceg Novi, kvalitetna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.
 

Saopštenje o rezultatima kvaliteta morske vode

Shodno rezultatima najnovijih analiza sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, obavljenih 27. i 28. avgusta, na 83 kupališta (92,2 %) kvalitet morske vode bio je K1 klase, na 3 kupališta (3,3%) K2 klase, dok je na 4 kupališta (4,5%) kvalitet morske vode prelazio propisane granice i to na kupalištu "Sapore di mare" u Ulcinju, na Crvenoj plaži u Baru, centralnom dijelu kupališta u Lučicama, Budva, kao i na kupalištu “Mirišta” u Herceg Novom.  Na ovim kupalištima Institut za biologiju mora uzeo je ponovne uzorke morske vode radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili mogućem zagađenju morske vode.
O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji na web stranici www.morskodobro.com.
 

Saopštenje u vezi rezultata mjerenja kvaliteta morske vode na javnim kupalištima

Rezultati ponovljenih analiza uzoraka morske vode koje su, zbog loših veremenskih uslova, realizovane u periodu od 17. do 19. avgusta pokazali su kvalitet K1 klase na 5 od 6 kupališta na kojima je tokom redovnog mjerenja sanitarnog kvaliteta morske vode rezultat bio van propisanih granica. Novi rezultati pokazali su da je na kupalištima  "Bay Beach" i "Centar Igalo" u Herceg Novom, kupalištu hotela "Kamelija" u Tivtu, kupalištu Veliki pijesak u Baru i kupalištu hotela "Lido" u Ulcinju morska voda kvalitetna i  bezbjedna za kupanje i rekreaciju.  
Na kupalištu Žukotrlica ponovljene analize su pokazale da mikrobiološki parametri i dalje prelaze propisane granice, zbog čega je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom uputilo prijavu Upravi za inspekcijske poslove radi vršenja kontrole predmetne lokacije i utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa  članom 16. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. list RCG 02/07).
Institut za biologiju mora će, u skladu sa Ugovorom sa Javnim preduzećem, nastaviti da  vrši uzorkovanja i analize kvaliteta morske vode na predmetnoj lokaciji do utvrđivanja da je na ovom kupalištu ponovo bezbjedno kupanje i rekreacija.
 
Strana 1 od 60
Kvalitet morske vode111

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža