Home

Posjeta albanske Agencije za upravljanje morskom obalom

Na incijativu albanske Agencije za upravljanje morskom obalom, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom upriličilo je susret sa predstavnicima te insistitucije. Budući da je Agencija za upravljanje morskom obalom prepoznaje crnogorski model integralnog upravljanja obalnim područjem kao izuzetno efektan i uspješan, današnji susret organizovan je u cilju predstavljanja aktivnosti i načina djelovanja Javnog preduzeća “Morsko dobro” kako bi novoosnovana Agencija ovaj sistem implementirala u svojoj praksi.
Tokom uvodne diskusije, predstavnici Javnog preduzeća su iskoristili priliku da podijele iskustva crnogorskog primorja i prezentuju sistemska rješenja vezana za morsko dobro i njegov značaj, s posebnim naglaskom na značaj obale kao javnog dobra u opštoj upotrebi. Prezentacije su se ticale prevashodno zakonskog okvira koji definiše režim upravljanja plažama, a takođe i sistema davanja djelova obale u zakup, očuvanja i unapređenja obale i obalne infrastrukture, aktivnosti na zaštiti životne sredine i modela kontrole i monitoringa aktivnosti u zoni morskog dobra.
Tokom pozdravne riječi, predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom izrazili su zadovoljstvo što je crnogorski model upravljanja zonom morskog dobra prepoznat kao uspješan ne samo od strane albanskih kolega, već i od strane drugih zemalja u regionu, kao i zemalja Mediterana.
Direktor Agencije za morsku obalu, gospodin Auron Tare objasnio je da je u Albaniji zakonom definisan prostor u širini od 1 km kao obalno područje koje je pod posebnom zaštitom i kojim upravlja novoosnovana Agencija na čijem je on čelu. Obe strane su iskazale spremnost za saradnju na projektima koji mogu biti od obostrane koristi u svrhu zaštite i unapređenja Jadranskog mora i njegove obale, a kolege iz Albanije najviše su se interesovale za sistem uređenja plaža i obezbjeđivanje visokih standarda kupališta na crnogorskom primorju. Gospodin Tare je takođe predložio uspostavljanje još tješnje saradnje kroz razmjenu službenika, iskustava i znanja. Sa tim u vezi, istakli su da se dosadašnja pomoć Morskog dobra, Crvenog Krsta i ostalih nadležnih institucija u obuci spasilaca na vodi pokazala kao izuzetno efektna.

slanje dsc 0158slanje dsc 0159
 

Sanacije zone morskog dobra

U skladu sa već ustaljenom praksom, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ugovorilo je sanacije obalne infrastrukture u zoni morskog dobra u svim primorskim opštinama u iznosu od oko 50.000 eura. 

Opština Kotor
1. Adaptacija parapetnog zida u Dobroti (slike prije i poslije radova).

slanje dobrota prijeslanje dobrota poslije 01

2. Adaptacija obalnog kamenog zida uz put, na lokaciji "Galebova stijena" (slike prije i poslije).

slanje galebova stijena prijeslanje galebova stijena poslije

3. Sanacija djelimično porušenog objekta "Stara slanica" u Risnu (fotogafije prije sanacije i u toku radova).

slanje stara slanica prijeslanje stara slanica poslije 2

3. Adaptacija parapetnog zida uz put, na lokaciji Prčanj (fotografije prije i poslije radova).

slanje parapetni zis prcanj prijeslanje parapetni zid prcanj poslije

Opština Herceg Novi
1. Regulacija površinskih voda na javnoj površini u Meljinama (fotografije prije i u toku radova).

slanje povrsinske vode meljine u toku radovaslanje povrsinske vode meljine u toku radova 2

2. Sanacija oštećenja obalnog zida i trupa puta u Đenovićima (fotografije prije i poslije sanacije).

slanje zid u djenovicima prijeslanje zid u djenovicima poslije

 

Čas u prirodi o Tivatskim Solilima

Povodom 2. februara - Svjetskog dana močvarnih staništa Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u saradnji sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica i opštinom Tivat organizovalo je "Čas u prirodi o Tivatskim Solilima" namjenjen učenicima osnovnih škola iz Budve i Radanovićima sa početkom u 10,00h, osnovnih škola iz Tivta i Radovića sa početkom u 11.00h i osnovnih škola iz Kotora sa početkom u 12,00h.
Cilj ove aktivnosti je da se djeca školskog uzrasta bliže upoznaju sa vrijednostima specijalnog rezervata "Tivatska Solila", jednom od poslednjih obalnih močvarnih staništa na Jadranu, i značajem ovog rezervata kao stanište halofitne vegetacije, te kao odmorište i zimovalište za ptice selice. Specijalni rezervat "Tivatska Solila" su zaštićena na nacionalnom nivou od 2008. godine, a od 2013. godine upisana su na listu močvara od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj Konvenciji.
Ornitolozi iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) održali su prezentacije o Tivatskim Solilima, a usled loših vremenskih prilika i nemogućnosti obilaska rezervata, edukativni časovi održani su u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.
Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Doživljavanje prirode na istorijskim Tivatskim solilima na crnogorskoj obali - povezivanje zaštite prirode i regionalnog razvoja“ kojeg CZIP implementira u saradnji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom i Opštinom Tivat, kao i njemačkom organizacijom za zaštitu prirode - Euronatur. Projekat je finansijski podržan od strane DBU - Njemačke državne Fondacije za zaštitu životne sredine.
Svjetski dan močvara, 2. februar, u svijetu se obilježava od 1979.godine kada je potpisana Konvencija o očuvanju močvara u iranskom gradu Ramsaru. Obiljžavanje ovog datuma ima za cilj ukazivanje na značaj očuvanja ovih tipova staništa kao i na potrebu njihove zaštite na globalnom nivou, zbog brojnih faktora koji ih ugrožavaju.
Povodom obilježavanja 2. februara 2015. godine, sekretarijat Ramsar Konvencije je na svom zvaničnom web sajtu www.ramsar.org objavilo Poziv mladima od 15 do 24 godine za učešće na takmičenju za najbolju fotografiju sa Ramsar močvarnog područja pa ovim putem pozivamo mlade da obiđu Tivatska Solila i svojim fotografijama konkurišu za neku od vrijednih nagrada.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je od prošle godine Zakonom o zaštiti prirode određeno kao upravljač zaštićenih područja u zoni morskog dobra, te u cilju unapređenja stanja u specijalnom rezervatu "Tivatska solila" preduzelo niz aktivnosti na uređenju terena, izradi projektne dokumentacije i sprovođenju monitoringa stanja i promjena u ovom rezervatu. U saradnji sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica i Opštinom Tivat na prostoru Tivatskih Solila realizuje se nekoliko projekata koji imaju za cilj izgradnju infrastrukture za turističku valorizaciju ovog rezervata.

solila2solila4solila6solila1 

Obavještenje

U cilju blagovremene realizacije svih aktivnosti u pripremi turističke sezone i postupanja po zahtjevu nadležnih državnih organa vezanih za pravovremeno stvaranje uslova za zakonito i kvalitetno poslovanje u turističkoj sezoni 2015. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom daje 

                                                                                   OBAVJEŠTENJE

Pozivaju se svi korisnici morskog dobra sa važećim ugovorima, a prije svih korisnici kupališta da do 10. februara pristupe zaključenju aneksa ugovora za 2015. godinu i otpočnu postupak dobijanja odobrenja za rad u sezoni 2015.

Detaljnije u priloženom dokumentu.Attachments:
Download this file (Scan26.01..pdf)Scan26.01.[ ]434 Kb
 

Javni poziv za zakup kupališta

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list CG" br. 44/10) i odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), uz Saglasnost Vlade CG date na sjednici od 30.11.2014.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3205/3 od 22.12.2014.god, Javno preduzeće objavljuje

J A V N I P O Z I V


ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
broj:0210-3355/1 od 29.12.2014.god.

I Predmet javnog poziva je zakup/korišćenje neuređene obale prema planskim dokumentima u cilju realizacije projekata izgradnje i opremanja novih kupališta na sledećim lokacijama :

1. U Herceg Novom u naselju Topla, pojas kamenite, neizgrađene obale uz Šetalište „Pet Danica", koja pripada dijelu kat.parcele 940 KO Topla, sa zapadne strane lukobrana uz kupalište „Rafaelo" u dužini od 90.00 m¹/površine 285.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

1.1.Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro („Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Sektor 3" ( Topla–Herceg Novi–Savina ) namjena prostora je javno uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima broj:02-3-350-812/2013 od 28.10.2013.god. koje je izdao Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.

1.2.Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
1.3.Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale
1.4.Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

2. U opštini Herceg Novi u naselju Đenovići, neuređena obala na zapadnom kraju Đenovića, na potezu od mula zapadno prema ogradi Vojnog kompleksa, dio kat.parcele 647 KO Đenovići, u zahvatu od linije granice kat.parcele 648 KO Đenovići zapadno osnovom puta u dužini od 120.00 m¹ /površine 95.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

2.1. Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Sektor 5 ( Kumbor–Đenovići–Baošići ) namjena prostora je izgrađena obala (mula, mandraći, privezišta, kupališta ).

Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko-tehničkim uslovima broj: 1101-9427/1-08 od 19.01.2009.god. koje je izdalo Ministarstvo za ekonomski razvoj Vlade Crne Gore, Glavnom Projektu i Građevinskoj dozvoli koja je u postupku kod Sekretarijata za postorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.
U okviru kupališta na kat.parceli 647 KO Đenovići može se odobriti plažni bar ( max 10.00 m²) sa terasom ( max 20.00 m²) na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015.god.

2.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
2.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale)
2.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

3. U Herceg Novom u naselju Baošići, pojas neizgrađene obale uz lokalni put Đenovići-Bijela, zahvatajući djelove kat.parcela 768/1 i 767 KO Baošići, od ponte na kat.parceli 767 KO Baošići istočno u dužini od 80.00 m¹/površine 253.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

3.1. Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) Državnom studijom lokacije "Sektor 5" ( Kumbor-Đenovići-Baošići) namjena prostora je javno uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima broj:02-3-350-769/2013 od 30.10.2013.god. koje je izdao Sekretarijat za postorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.
U okviru kupališta može se odobriti plažni bar ( max 20.00 m²) sa terasom ( max 80.00 m²) na osnovu Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015.god.

3.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
3.3.Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1,00 € po m² obale
3.4.Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

4. U Herceg Novom u naselju Bijela, na lokalitetu Žeger, dio obale ispod budućeg turističkog kompleksa, zahvatajući kat.parcele 1591, 1590, 1589 sve KO Bijela, od ponte na kat.parceli 1592 KO Bijela istočno osnovom lokalnog puta u dužini od 178.00 m¹/površine 561.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

4.1.Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) Državnom studijom lokacije "Sektor 6" ( Bijela-Rt Sveta Nedjelja) i Urbanističkim projektom „Žeger-hotelski kompleks" namjena prostora je javno i djelimično uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima Sekretarijata za postorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.
U okviru kupališta može se odobriti plažni bar ( max 40.00 m²) sa terasom ( max 50.00 m²) na osnovu odobrenog Glavnog projekta i građevinske dozvole.

4.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
4.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale)
4.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

5. U opštini Kotor u naselju Risan, dio neizgrađene obale i neuređene obale u Risnu, ispod magistralnog puta, na lokaciji Bujevina, od ruševina tzv. Doma slijepih sjeverezapadno osnovom novoizgrađenog trotoara prema „Starom kupatilu", zahvatajući djelove kat.parcela 1066 i 1062 KO Risan I, u dužini od 121,00 m¹/površine 962.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

5.1.Plansko rješenje lokacije
Prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državna studija lokacije "Sektor 10" ( Spila – Risan – rt Banja ) namjena prostora je javno djelimično uređeno kupalište.

Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko-tehničkim uslovima broj: 1101-9427/1-08 od 19.01.2009.god. koje je izdalo Ministarstvo za ekonomski razvoj, urađenom Glavnom projektu i Građevinskom dozvolom koja je u postupku izdavanja kod Sekretarijata za postorno planiranje i izgradnju Opštine Kotor.
U okviru kupališta može se odobriti plažni bar ( max 10.00 m²) sa terasom ( max 40.00 m²) na osnovu odobrenog Glavnog projekta i građevinske dozvole.
5.2. Kupalište : javno/ uređeno i izgrađeno
5.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale
5.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

6. U opštini Kotor u naselju Perast obala na istočnom kraju Perasta na lokaciji »borići«, ispod boćarskih terena, obuhvatajući betonsko kupalište i dio neizgrađene obale, sve dio kat.parcele 367 KO Perast u dužini od 170,00 + 30,00 m¹/površine 1668 m², sa pripadajućim akva prostorom.

6.1.Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Sektor 11" (Rt Banja-Perast-Dražin vrt ) namjena prostora je javno djelimično uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko-tehničkim uslovima broj: 0303-12987/11 od 01.05.2009.god. koje je izdao Sekretarijat za urbanizam Opštine Kotor, Glavnom projektu i Građevinskoj dozvoli koju izdaje Sekretarijat za postorno planiranje i izgradnju Opštine Kotor.

6.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
6.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale
6.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

Detaljni podaci u vezi nepokretnosti, Urbanističko tehnički uslovi dati su u tenderskoj dokumentaciji i biće dostupni učesnicima na tenderu nakon otkupa tenderske dokumentacije.

II. Način
Davanje u zakup vrši se putem prikupljanja ponuda.

III. Uslovi

1. Zakupnina
1.1. Minimalna cijena godišnjeg zakupa data je bez uračunatog PDV-a.
Godišnja zakupnina se plaća u cjelini u momentu zaključenja ugovora ili u najviše 3 (tri) rate od kojih prva rata dospijeva u momentu zaključenja ugovora uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi Javnom preduzeću originalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa zakupnine.

1.2. Tokom perioda realizacije godišnja zakupnina se obračunava prema m² postojeće obale.

Nakon realizacije Projekta godišnja zakupnina obračunava se prema m² novostvorene površine obale.
Za svaku sledeću godinu nakon realizacije projekta godišnja zakupnina/naknada za korišćenje morskog dobra se uvećava za 3% godišnje. U slučaju da je godišnja stopa inflacije koju objavljuje Evropska Cenralna banka veća od 3% visina zakupnine će se uskladiti sa objavljenom stopom inflacije za tu godinu, što će se precizirati godišnjim Aneksom ugovora.

2.Vrijeme zakupa
Dio morskog dobra koje je predmet javnog poziva daje se u zakup/na korišćenje na period od maksimalno 7 godina, a rok predstavlja jedan od kriterijuma ponude.
Rok realizacije je najviše 4 godine od dana zaključenje ugovora, uključujuči i vrijeme potrebno za pribavljanje građevinske dozvole.
Rok realizacije investicionog programa uračunava se u rok zakupa/korišćenja.
Nakon realizacije projekta, kupalište mora biti organizovano i opremljeno u skladu sa Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta ("Sl.list RCG", br.20/08, 20/09, 25/09, 4/10, 61/10, 26/11), odnosno u skladu sa Uslovima za uređenje i opremanje kupališta koje izdaje Javno preduzeće.
Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do izgradnje hotela visoke kategorije – 4 i 5 zvjezdica u neposrednom zaleđu obale koja je predmet javnog poziva ugovor o zakupu/korišćenju morskog dobra može biti raskinut i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava.

IV. Sadržaj ponude

Ponuda obavezno sadrži :
1). Podatke o ponuđaču i dokaze o podobnosti ponuđača

1.1. Za fizička lica:
- ime i prezime ponuđača sa adresom prebivališta odnosno boravišta i brojem kontakt telefona
- fotokopija lične karte/pasoša sa jedinstvenim matičnim brojem i saglasnost u formi izjave u pisanoj formi, kojom ponuđač izražava pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju radi ućešća u javnom pozivu,
-potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

1.2. Za pravna lica:
-naziv i adresa sjedišta privrednog društva,
-dokaz o registraciji (Rješenje o registraciji Privrednog suda, sa Izvodom iz CRPS ne starijim od 6 mjeseci),
-rješenje o PIB pravnog lica/preduzetnika,
-rješenje o registraciji PDV-a, ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a,
-broj žiro računa/karton deponovanih potpisa,
-potvrdu iz Centralnog registra privrednog suda u Podgorici da se pravno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji.
-potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

2). Ponudu sa ponuđenim iznosom naknade iskazane u eurima za godišnji zakup precizno označenog kupališta ( broj lokacije iz javnog poziva ).

3). Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom za svaku lokaciju, koja mora biti bezuslovna, „bez prigovora" i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od dana otvaranja ponude.

4). Investicioni program urađen saglasno Urbanističko-tehničkim uslovima koji sadrži visinu trajnih ulaganja i rok realizacije programa, dinamiku i faze realizacije.

Investicioni program prilikom potpisivanja ugovora mora biti garantovan prihvatljivom činidbenom garancijom. Predloženi Investicioni program sa dinamikom predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda.
5). Potpisanu ( za pravno lice i pečatiranu ) izjavu o prihvatanju uslova iz javnog poziva, Nacrta ugovora i tenderske dokumentacije.

6). Uvjerenje mjesno nadležnog Osnovnog suda da ponuđač fizičko lice ( za pravno lice odgovorno lice u pravnom licu ) nije pod istragom i da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.

7). List nepokretnosti, ako je ponuđač vlasnik nepokretnosti u zaleđu plaže za koju podnosi ponudu koje predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda. Pod neposrednim zaleđem podrazumijeva se u listu nepokretnosti upisano vlasništvo na nepokretnosti koja se dodiruje sa plažom/obalom, odnosno upisano vlasništvo na katastarskoj parceli koja se graniči sa katastarskom parcelom plaže/obale za koje se dostavlja ponuda.

8). Ugovor o korišćenju kupališta, ako ponuđač ima iskustvo u obavljanju djelatnosti – ako je bio korisnik nekog kupališta, što predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda.

9). Dokaz da posjeduje finansijska sredstva za realizaciju investicije
Potvrda prihvatljive poslovne banke da će u momentu zaključenja ugovora na zahtjev izabranog ponuđača izdati bezuslovnu i neopozivu činidbenu garanciju, na prvi poziv bez prava prigovora, u korist Javnog preduzeća u iznosu od 10% od planirane vriJednosti investicije.
10). Izjava da prihvata sve obaveze iz nacrta ugovora
Svi potrebni dokazi ( iz tačke 1,5, 6, 7,8 i 9 ), osim fotokopije lične karte dostavljaju se u formi originala ili ovjerene fotokopije. Dokazi ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, osim Rješenja o registraciji za PIB, PDV i Karton deponovanih potpisa.

V. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Ponude će se vrednovati prema sledećim kriterijumima :

Zakupnina (A)
Fiksna zakupnina

50

Investicioni program (B)
Visina trajnih ulaganja ( Bvt)
Rok realizacije programa ( Br)

25
15
10
Rok zakupa (C)
5
Reference Ponuđača (D)
Vlasništvo na nepokretnostima ( zemljištem i objektima) u zaleđu ( Dv)
Iskustvo u obavljanju djelatnosti (korišćenja kupališta) ( Dis)

20
10
10
UKUPNO (Y)
100

VI. Sprovođenje postupka

Neblagovremene ponude i nezatvorene ponude odbacuju se zaključkom kao neispravne.
Ponude uz koje nije supriloženi traženi dokazi (neispravne), kao i ponude fizičkih i pravnih lica (ranijih korisnika) protiv kojih je pokrenut sudski postupak zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza, ponude ranijih korisnika koji su odustali od korišćenja morskog dobra, odbijaju se kao neprihvatljive i neće biti predmet vrednovanja.

Postupak davanja u zakup sprovodi Tenderska komisija.
Tenderska komisija vrši otvaranje ponuda, rangiranje ponuda za koje ocijeni da su formalno ispravne, da sadrže sve dokaze, koji su traženi tekstom javnog poziva i ukupno prihvatljive i utvrđuje rang listu.

VII. Vrijeme i mjesto otkupa tenderske dokumentacije

Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju. Zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 15 sati (sa pauzom od 11.30-12.00 časova), od dana objavljivanja Javnog poziva do zaključno  29.01.2015.god. do 15.00 časova.

Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50.00 eura a uplata se vrši na žiro račun broj 505-332-45 sa naznakom „otkup tenderske dokumentacije za kupališta".

VIII. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda
Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 časova od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 30.01.2015. god. do 11,30 časova neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „ZA POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA", „PONUDA ZA LOKACIJU BROJ ________ U OPŠTINI ______ .
Ponude se dostavljaju na Crnogorskom jeziku.
Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na web site Javnog preduzeća i dnevnim novinama.

IX. Mjesto i datum otvaranja ponuda
Javno otvaranje, kojem mogu prisustvovati svi ponuđači održaće se dana 30.01.2015.god. u 12 časova u Javnom preduzeću.

X. Činidbena garancija
Izabrani ponuđač je dužan da do dana određenog za zaključenje ugovora dostavi godišnju činidbenu garanaciju, odnosno originalnu bankarsku garanciju kojom će se garantovati dobro izvršenje ugovorom preuzetih obaveza u visini od 10% od planirane vrijednosti investicije, sa obavezom njenog godišnjeg obnavljanja tokom trajanja realizacije.

XI. Zaključenje ugovora
Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku, Tenderskoj Komisije u roku od pet dana od dana dobijanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluka Tenderske komisije po prigovoru je konačna.
Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 10 ( deset ) dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude zaključi ugovor o korišćenju morskog dobra.

Ponuđači koje nijesu izabrani mogu da preuzmu bankarske garancije ponude u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, odnosno ukoliko se ne potpiše ugovor u određenom roku aktiviraće se njegova garancija ponude, a Javno preduzeće će pozvati na zaključenje ugovora sledećeg rangiranog ponuđača u skladu sa redosljedom plasmana ponuda. U slučaju odustanka ili odbijanja svih rangiranih ponuđača da potpišu ugovor Tenderska komisija će proglasiti tender neuspjelim.

XII. Javni poziv objavljuje se u DL „Pobjeda" i na internet stranici Javnog preduzeća.

XIII. Sve potrebna informacije mogu se dobiti u Javnom preduzeću za upravljanje morskim doborom i na brojeve telefona 033 452-709 i 033 451-716. kod Službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra.
 

Javni poziv za zakup kupališta

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list CG" br. 44/10) i odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), uz Saglasnost Vlade CG date na sjednici od 30.11.2014.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-3205/2 od 22.12.12.2014.god, Javno preduzeće objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP OBALE
ZA IZGRADNJU NOVIH KUPALIŠTA PREMA PLANSKIM DOKUMENTIMA
broj:0210-3354/1 od 29.12.2014.god.

I Predmet javnog poziva je zakup/korišćenje neuređene obale prema planskim dokumentima u cilju realizacije projekata izgradnje i opremanje novih kupališta na sledećim lokacijama :

1. U Herceg Novom u naselju Meljine, pojas kamenite, neizgrađene obale uz Šetalište „Pet Danica", istočno od kompleksa bolnice u Meljinama, u zahvatu djelova kat.parcela 2557 i 2558 KO Topla, ispred hotela na kat.parceli 2551 KO Topla, u dužini od 23.00 m¹/površine 279.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

1.1.Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Sektor 3" ( Topla – Herceg Novi – Savina ) namjena prostora je javno uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima broj:02-3-350-238/2012-1/2 od 28.09.2012.god. koje je izdao Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.

1.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
1.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1,00 € po m² obale
1.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

2. U Herceg Novom u naselju Kumbor pojas neizgrađene obale uz lokalni put Kumbor-Đenovići, sa istočne strane Kraljevog mula, u dužini od 40.00 m¹, koja pripada dijelu kat.parcele 229/1 KO Kumbor, u dužini od 40.00 m¹/površine 80.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

2.1.Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) Državnom studijom lokacije "Sektor 5" ( Kumbor-Đenovići-Baošići) namjena prostora je javno uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima broj:02-3-350-113/2013 od 10.04.2013.god. koje je izdao Sekretarijat za postorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.

2.2.Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
2.3.Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale
2.4.Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

3. U Herceg Novom u naselju Baošići, pojas neizgrađene obale uz lokalni put Đenovići-Bijela, u dužini od 21.00 m¹ u zahvatu kat.parcele 749 KO Baošići, od ponte na kat.parceli 750 KO Baošići zapadno u dužini od 21.00 m¹/površine 46.00 m², sa pripadajućim akva prostorom.

3.1. Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Sektor 5 ( Kumbor–Đenovići–Baošići ) namjena prostora je izgrađena obala (mula, mandraći, privezišta, kupališta ).
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko tehničkim uslovima broj:02-3-350-337/2012-1/2 od 20.09.2012.god. koje je izdao Sekretarijat za postorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi.

3.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
3.3. Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 1,00 € po m² obale
3.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

4. U opštini Bar u naselju Dobre vode, kamenita obala istočno od plaže Veliki pijesak na južnoj strani Rta Ponta, dio kat.parcele 3575 KO Pečurica u dužini od 112 m¹/površine 4.009 m², sa pripadajućim akva prostorom.

4.1. Plansko rješenje lokacije
Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro ( „Sl.list RCG", br.30/07) i Državnom studijom lokacije "Dio sektora 58-turistički kompleks Ponta"-Ruža vjetrova namjena prostora je javno djelimično uređeno kupalište.
Uređenje obale i kupališta vrši se prema Urbanističko-tehničkim uslovima broj: 032-07-dj-352-158 od 16.07.2013.god. koje je izdao Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar.

4.2. Kupalište : javno/uređeno i izgrađeno
4.3.Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 € po m² obale
4.4. Bankarska garancija ponude : 1.000,00 €

Detaljni podaci u vezi nepokretnosti, Urbanističko tehnički uslovi dati su u tenderskoj dokumentaciji i biće dostupni učesnicima na tenderu nakon otkupa tenderske dokumentacije.

II. Način
Davanje u zakup vrši se putem prikupljanja ponuda.

III. Uslovi

1. Zakupnina
1.1. Minimalna cijena godišnjeg zakupa data je bez uračunatog PDV-a.
Godišnja zakupnina se plaća u cjelini u momentu zaključenja ugovora ili u najviše 3 (tri) rate od kojih prva rata dospijeva u momentu zaključenja ugovora uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi Javnom preduzeću originalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa zakupnine.

1.2. Tokom perioda realizacije godišnja zakupnina se obračunava prema m² postojeće obale.
Nakon realizacije Projekta godišnja zakupnina obračunava se prema m² novostvorene površine obale.
Za svaku sledeću godinu nakon realizacije projekta godišnja zakupnina/naknada za korišćenje morskog dobra se uvećava za 3% godišnje. U slučaju da je godišnja stopa inflacije koju objavljuje Evropska Cenralna banka veća od 3% visina zakupnine će se uskladiti sa objavljenom stopom inflacije za tu godinu, što će se precizirati godišnjim Aneksom ugovora.

2.Vrijeme zakupa
Dio morskog dobra koje je predmet javnog poziva daje se u zakup/na korišćenje na period od maksimalno 5 godina, a rok predstavlja jedan od kriterijuma ponude.
Rok realizacije je najviše 3 godine od dana zaključenje ugovora, uključujuči i vrijeme potrebno za pribavljanje građevinske dozvole.
Rok realizacije investicionog programa uračunava se u rok zakupa/korišćenja.
Nakon realizacije projekta, kupalište se organizuje i oprema u skladu sa Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta ("Sl.list RCG", br.20/08, 20/09, 25/09, 4/10, 61/10, 26/11), odnosno u skladu sa Uslovima za uređenje i opremanje kupališta koje izdaje Javno preduzeće.
Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do izgradnje hotela visoke kategorije – 4 i 5 zvjezdica u neposrednom zaleđu obale koja je predmet javnog poziva ugovor o zakupu/korišćenju morskog dobra može biti raskinut i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava.

IV. Sadržaj ponude

Ponuda obavezno sadrži :
1). Podatke o ponuđaču i dokaze o podobnosti ponuđača

1.1. Za fizička lica:
- ime i prezime ponuđača sa adresom prebivališta odnosno boravišta i brojem kontakt telefona
- fotokopija lične karte/pasoša sa jedinstvenim matičnim brojem i saglasnost u formi izjave u pisanoj formi, kojom ponuđač izražava pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju radi ućešća u javnom pozivu,
-potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

1.2. Za pravna lica:
-naziv i adresa sjedišta privrednog društva,
-dokaz o registraciji (Rješenje o registraciji Privrednog suda, sa Izvodom iz CRPS ne starijim od 6 mjeseci),
-rješenje o PIB pravnog lica/preduzetnika,
-rješenje o registraciji PDV-a, ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a,
-broj žiro računa/karton deponovanih potpisa,
-potvrdu iz Centralnog registra privrednog suda u Podgorici da se pravno lice ne nalazi u kaznenoj evidenciji.
-potvrda Poreske uprave da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;

2). Ponudu sa ponuđenim iznosom naknade iskazane u eurima za godišnji zakup precizno označenog kupališta ( broj lokacije iz javnog poziva ).

3). Originalnu bankarsku garanciju ponude u visini određenoj ovim javnim pozivom za svaku lokaciju, koja mora biti bezuslovna, „bez prigovora" i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 90 dana od dana otvaranja ponude.

4). Investicioni program urađen saglasno Urbanističko-tehničkim uslovima koji sadrži visinu trajnih ulaganja i rok realizacije programa, dinamiku i faze realizacije.

Investicioni program prilikom potpisivanja ugovora mora biti garantovan prihvatljivom činidbenom garancijom. Predloženi Investicioni program sa dinamikom predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda.
5). Potpisanu ( za pravno lice i pečatiranu ) izjavu o prihvatanju uslova iz javnog poziva, Nacrta ugovora i tenderske dokumentacije.

6). Uvjerenje mjesno nadležnog Osnovnog suda da ponuđač fizičko lice ( za pravno lice odgovorno lice u pravnom licu ) nije pod istragom i da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.

7). List nepokretnosti, ako je ponuđač vlasnik nepokretnosti u zaleđu plaže za koju podnosi ponudu koje predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda. Pod neposrednim zaleđem podrazumijeva se u listu nepokretnosti upisano vlasništvo na nepokretnosti koja se dodiruje sa plažom/obalom, odnosno upisano vlasništvo na katastarskoj parceli koja se graniči sa katastarskom parcelom plaže/obale za koje se dostavlja ponuda.

8). Ugovor o korišćenju kupališta, ako ponuđač ima iskustvo u obavljanju djelatnosti – ako je bio korisnik nekog kupališta, što predstavlja jedan od kriterijuma za vrednovanje ponuda.

9). Dokaz da posjeduje finansijska sredstva za realizaciju investicije
Potvrda prihvatljive poslovne banke da će u momentu zaključenja ugovora na zahtjev izabranog ponuđača izdati bezuslovnu i neopozivu činidbenu garanciju, na prvi poziv bez prava prigovora, u korist Javnog preduzeća u iznosu od 10% od planirane vrijednosti investicije.
10). Izjava da prihvata sve obaveze iz nacrta ugovora
Svi potrebni dokazi ( iz tačke 1,5, 6, 7,8 i 9 ), osim fotokopije lične karte dostavljaju se u formi originala ili ovjerene fotokopije. Dokazi ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, osim Rješenja o registraciji za PIB, PDV i Karton deponovanih potpisa.

V. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Ponude će se vrednovati prema sledećim kriterijumima :

Zakupnina (A)
Fiksna zakupnina

50

Investicioni program (B)
Visina trajnih ulaganja ( Bvt)
Rok realizacije programa ( Br)

25
15
10
Rok zakupa (C)
5
Reference Ponuđača (D)
Vlasništvo na nepokretnostima ( zemljištem i objektima) u zaleđu ( Dv)
Iskustvo u obavljanju djelatnosti (korišćenja kupališta) ( Dis)

20
10
10
UKUPNO (Y)
100

VI. Sprovođenje postupka

Neblagovremene ponude i nezatvorene ponude odbacuju se zaključkom kao neispravne.
Ponude uz koje nije supriloženi traženi dokazi (neispravne), kao i ponude fizičkih i pravnih lica (ranijih korisnika) protiv kojih je pokrenut sudski postupak zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza, ponude ranijih korisnika koji su odustali od korišćenja morskog dobra, odbijaju se kao neprihvatljive i neće biti predmet vrednovanja.

Postupak davanja u zakup sprovodi Tenderska komisija.
Tenderska komisija vrši otvaranje ponuda, rangiranje ponuda za koje ocijeni da su formalno ispravne, da sadrže sve dokaze, koji su traženi tekstom javnog poziva i ukupno prihvatljive i utvrđuje rang listu.

VII. Vrijeme i mjesto otkupa tenderske dokumentacije

Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju. Zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 10 do 15 sati (sa pauzom od 11.30-12.00 časova), od dana objavljivanja Javnog poziva do zaključno 29.01.2015.god. do 15.00 časova.

Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50.00 eura a uplata se vrši na žiro račun broj 505-332-45 sa naznakom „otkup tenderske dokumentacije za kupališta".

VIII. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 časova od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 30.01.2015.god. do 11,30 časova neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća u zapečaćenim kovertama sa naznakom „ZA POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA", „PONUDA ZA LOKACIJU BROJ ________ U OPŠTINI ______ .
Ponude se dostavljaju na Crnogorskom jeziku.
Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva na web site Javnog preduzeća i dnevnim novinama.

IX. Mjesto i datum otvaranja ponuda
Javno otvaranje kojem mogu prisustvovati svi ponuđači, održaće se dana 30.01.2015. god. u 12,00 časova u prostorijama Javnog preduzeća.

X. Činidbena garancija
Izabrani ponuđač je dužan da do dana određenog za zaključenje ugovora dostavi godišnju činidbenu garanaciju, odnosno originalnu bankarsku garanciju kojom će se garantovati dobro izvršenje ugovorom preuzetih obaveza u visini od 10% od planirane vrijednosti investicije, sa obavezom njenog godišnjeg obnavljanja tokom trajanja realizacije.

XI. Zaključenje ugovora
Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku, Tenderskoj Komisije u roku od pet dana od dana dobijanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluka Tenderske komisije po prigovoru je konačna.
Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 10 ( deset ) dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude zaključi ugovor o korišćenju morskog dobra.

Ponuđači koje nijesu izabrani mogu da preuzmu bankarske garancije ponude u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, odnosno ukoliko se ne potpiše ugovor u određenom roku aktiviraće se njegova garancija ponude, a Javno preduzeće će pozvati na zaključenje ugovora sledećeg rangiranog ponuđača u skladu sa redosljedom plasmana ponuda. U slučaju odustanka ili odbijanja svih rangiranih ponuđača da potpišu ugovor Tenderska komisija će proglasiti tender neuspjelim.

XII. Ponovljeni Javni poziv objavljuje se u DL „Pobjeda" i na internet stranici Javnog preduzeća.

XIII. Sve potrebna informacije mogu se dobiti u Javnom preduzeću za upravljanje morskim doborom i na brojeve telefona 033 452-709 i 033 451-716. kod Službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra.
 

Novogodišnje sanacije obale

Kao i svake godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom pokreće akciju uređivanja obale u periodu poslije ljetnje sezone i prije novogodišnjih praznika.

Sanacija mosta u Risnu:

Prije:

MOST RISAN

Poslije:

slanje img 0326

Sanacija obale -- Seljanovo:

Prije:

slanje seljanovo

Poslije:

slanje img 0338slanje img 0339

Sanacija privezišta -- Žanjice:

Prije:

slanje Žanjice

Poslije:

slanje img 0333slanje img 0302
 

Akcija uklanjanja otpada

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u saradnji sa lokalnim samoupravama dana 26. i 27.11.2014. sprovodi aktivnosti na uklanjanju otpada i drugih neuglednih sadržaja ostavljenih u zoni morskog dobra na teritoriji opština Budva i Bar.

Prilog: fotografije sa terena

DSCN9216 DSCN9251 DSCN9335DSCN9213 DSCN9333 DSCN9270
 
Strana 1 od 51

Odabir jezika

Crnogorski

Kontakt informacije

Linkovi

Mapa plaža