Luka Budva

Orijentacija

Zidine starog grada i zvonik crkve u starom gradu, ostrvo Sv. Nikola na čijem se SE kraju nalazi svjetionik pored čuvarske kuće.

Vremenske prilike

Luka je izložena N vjetru koji duva rijetko, ali zna biti opasan jer nastupa naglo. Zaštićena je od W vjetra. Lukobranom je zaštićena i od SE, S i SW vjetrova, ali za jakih južnih vjetrova u luci se stvara bibavica.

Morske struje

Morske struje u akvatoriji luke su dosta jake, posebno kod promjene vremena i uglavnom teku u smjeru kazaljke na satu. Mogu uticati na manevar plovila u luci.

Morske mijene

Na Crnogorskom primorju srednja amplituda između morskih mijena (razlika srednjih visokih voda i srednjih niskih voda) je 23 cm.
Srednja amplituda između srednjih viših visokih voda i srednjih nižih niskih voda iznosi 29 cm. Amplituda između najviših mjesečnih i najnižih mjesečnih srednjih vrijednosti iznosi 64,1 cm. Apsolutni registrovani ekstremi u odnosu na hidrografski nivo na koga su redukovane dubine na pomorskim kartama su 87 cm iznad i 42 cm ispod hidrografskog nivoa. Iz toga proizilazi da je maksimalna registrovana amplituda između promjene nivoa mora ispred obala Crne Gore, uzrokovana morskim mijenama 131 cm.

Nivo mora se u prosjeku najviše izdiže u oktobru, novembru i decembru, a na najniže vrijednosti se spušta u ljetnjim mjesecima.

Uputstvo za uplovljenje

Kada se luci prilazi iz SE pravca treba paziti na greben koji se nalazi na 0.2 nautičke milje WNW od južnog rta ostrva Sv. Nikola, kao i na pličine oko njega. Greben je veoma opasan, jer je uočljiv samo po uzburkanom moru kada na tom mjestu more pjeni.
Kada se uplovljava južnim prolazom treba obratiti pažnju na podvodni prag koji se proteže između luke i NW kraja ostrva Sv. Nikola. Prolaz u pragu je uzak i označen je sa dvije plutače – crvenom i zelenom. Treba imati u vidu da postoji mogućnost da talasi pomjere plutače sa njihovih pozicija. Plovni put koga se treba držati pri uplovljenju u luku označen je sa četiri plutače i ucrtan je na pomorsku kartu- plan u razmjeri 1:5000.

Kada se uplovljava iz E pravca treba obratiti pažnju na podvodni grebenasti prag (plićina Tunja) koji se proteže od NW kraja ostrva Sv. Nikola prema sjeveru. Sjeverni kraj ovog praga i obalu razdvaja uski dublji prolaz koji mogu koristiti samo manja plovila jer se prolaz sužava i dubina smanjuje usled nasipanja za vrijeme jakog mora. Ovaj prag štiti luku od živih valova juga koji se na njemu lome i slabe.

Bura koja duva dosta jako može otežati uplovljenje u luku.
Za vrijeme jakih SE, S i SW vjetrova opasno je uplovljavati u luku, jer talasi mogu razbiti brod o plitko dno grebenastog praga.

U W i NW plićem dijelu luke treba obratiti pažnju na betonske sidrene blokova koji se nalaze u velikom broju po dnu i čija visina iznad dna doseže i 0.6 metara.

Vez

Za vezivanje plovila luka raspolaže sa izgrađenom obalom dužine 1 218 metara i plutajućim pontonima dužine 480 metara.
Na obali i pontonima postoji infrastruktura za vez uključujući bitve, alke i kljune za privez plovila.

Sidrište

Manja plovila mogu sidriti istočno od luke na dubini 7 do 8 metara gdje su zaštićeni podmorskim pragom od talasa SE vjetra, a samo djelimično zaštićeni od talasa SW vjetra.
Veća plovila po buri mogu sidriti pod obalom kopna WNW od rta Zavala, po jugu pod NE obalom ostrva Sv. Nikola. Dubine na ovim sidrištima su 12 do 15 metara, a dno (pijesak i trava) drži dobro. Međutim treba voditi računa o podmorskom kanalizacionom cjevovodu koji se od rta Zavala pruža u S pravcu u dužini od oko 1.3 milja.

Voda i struja

Izgrađena obala i pontoni su opremljeni servisnim ormarićima sa priključcima za vodu i struju.

Komunikacije:

Moguć je prilaz motornim vozilom do luke, a za dalju komunikaciju može se koristiti Jadranska magistrala.

Nautička karta luke

Luka Porto Montenegro

Položaj

Porto Montenegro je smješten u Tivtu, marina obuhvata najdublje vode i najljepši pejzaž na Mediteranu. Porto Montenegro nalazi se u prirodnoj zaštićenoj luci, nudeći maksimalnu sigurnost i zaštitu za jahte. Država Crna Gora omogućava jahtama  da se zadržavaju u njenim vodama bez vremenskog ograničenja ili uslova za uvozne dažbine.

Autorizovani servis dobavljači

Brodski dobavljač nudi niz autorizovanih servis dobavljača uključujući Shell, Kohler, Yamaha, CAT, Volvo Penta and Honda.

Granični prelaz

Carinjenje na ulasku i izlasku iz Crne Gore može biti obavljeno uz pomoć Porto Montenegro tima. Niko osim kapetana ne može da napušti ili da se ukrca na plovilo dok se ne izvrši carinjenje.

Otpadne vode i struja   i gorivo

Tretman otpadnih vodaje moguće obaviti besplatno.Na raspolaganju su različita napajanja za različite veličine veza (16A, 32A, 63A, 125A, 250A, 400A and 230V, 400V). Poreski i carinski oslobođeno gorivo je dostupno za privatna i komercijalna plovila, sa 24/7 uslugom tokom cijele sezone.

Parking

Prostor za preko 250 vozila je na raspolaganju.

Komunikacija

Tri aerodroma se nalaze u blizini luke Tivat(7km), Podgorica (90km) i Dubrovnik (46 km). Moguć je prilaz motornim vozilom do luke, a za dalju komunikaciju može se koristiti Jadranska magistrala.

Nautička karta luke

Luka Kalimanj

 Nalazi se na istočnoj obali Tivatskog zaliva, SE od marine „Porto Montenegro“.

Orijentacija: Hotel “Palma” NW od ulaza u luku; svjetlo na hridi Kalimanj ispred ulaza u luku – crveno bijela plastična kula sa platformom i svjetlo na W ulaznom rtu – crveni željezni stub.

Vremenske prilike: Luka je u potpunosti uvučena u kopno i dobro zaštićena od svih vjetrova.

Uputstvo za uplovljenje: Prilikom uplovljenja-isplovljenja treba obratiti pažnju na hrid Kalimanj na kojoj se nalazi svjetlo - crveno bijela plastična kula sa platformom. Ne treba ploviti između hridi i kopna sa SE strane zbog podvodnih grebena.

Vez: Vezove u luci pretežno koristi lokalno stanovništvo za vezivanje manjih plovila. Za vezivanje se mogu koristiti 10 gatova na kojim su ugrađene bitve i alke za privez kao i molo dužine 45 metara na W obali luke. Dubine u većem dijelu luke su veće od dva metra.

Morske struje: Pošto je potpuno zavučena u kopno i sa morem povezana uskim ulazom, luka je zaštićena od morskih struja.

Morske mijene: Srednje dnevne amplitude morskih mijena u Boki Kotorskoj nisu velike i kreću se oko 22 cm. Međutim, na duži perod, na pristanima u Boki Kotorskoj može se očekivati maksimalna denivelacija mora uzrokovana morskim mijenama u rasponu od 126 cm, sa očekivanim maksimalnim nivoom iznad srednjeg nivoa mora od 74cm i minimalnim nivoom ispod srednjeg nivoa mora od 52 cm.

Pokretna dizalica: U luci postoji mogućnost korištenja pokretne dizalice za dizanje/spuštanje plovila.

Komunikacije: Moguć je prilaz motornim vozilom do luke, a za dalju komunikaciju može se koristiti Jadranska magistrala. U blizini luke se nalazi i aerodrom Tivat.

Nautička karta luke

Luka Risan

Orijentacija

Hotel „Teuta“ NW od luke, svjetlo na glavi koljenastog gata – bijela okrugla kula sa stubom i galerijom.

Vremenske prilike

Koljenasti gat zaštićuje malu lučicu od talasa južnh vjetrova koji u ovom dijelu Risanskog zaliva razvijaju dosta jaku bibavicu. Ostali vjetrovi, iako snažno duvaju, ne stvaraju jače talase koji bi ometali vezivanje uz zapadnu stranu gata. Jedino W vjetar stvara jače talase. Bura duva jako ali ne može da razvije talase. NW vjetar (maestral) u ovom području duva iz S pravca.

Morske struje

Kada rječica N od luke nabuja, stvara se jaka struja S pravca u akvatoriji luke koja znatno utiče na manevar broda jer može dostići brzinu do 3 čvora.

Morske mijene

Na Crnogorskom primorju srednja amplituda morskih mijena (razlika srednjih visokih voda i srednjih niskih voda) je 23 cm.
Srednja amplituda između srednjih viših visokih voda i srednjih nižih niskih voda iznosi 29 cm. Amplituda između najviših mjesečnih i najnižih mjesečnih srednjih vrijednosti iznosi 64,1 cm. Apsolutni registrovani ekstremi u odnosu na hidrografski nivo na koga su redukovane dubine na pomorskim kartama su 87 cm iznad i 42 cm ispod hidrografskog nivoa. Iz toga proizilazi da je maksimalna registrovana amplituda promjene nivoa mora ispred obala Crne Gore, uzrokovana morskim mijenama 131 cm.

Nivo mora se u prosjeku najviše izdiže u oktobru, novembru i decembru, a na najniže vrijednosti se spušta u ljetnjim mjesecima.

Uputstvo za uplovljenje

Prilikom uplovljenja – isplovljenja treba voditi računa o nanosu rječice NW od luke. Nije preporučljivo manevrisati N od luke na većoj daljini jer su dubine promjenjive.

Vez

Manja plovila mogu da se vežu uz unutrašnju stranu gata čija je dužina 70 metara. Mogu da se vežu i uz veći dio obale u zaštićenom dijelu luke iza gata, sa izuzetkom jednog dijela obale gdje je kišna kanalizacija stvorila veliki nanos sedimenata tako da tu dubina pada i na 0.2 metra. Veća plovila mogu da se vežu uz vanjsku stranu gata čija je dužina 88 metara. Na vanjskoj strani gata su postavljeni gumeni odbojnici koji štite brodove od kontakta sa obalom za nemirnog mora.

Za privez u luci se raspolaže sa 19 bitvi i velikim brojem alki.

Sidrište

Veća plovila mogu sidriti ispred Risna na dubini 13 do 20 metara. Dno – tvrdi mulj drži dobro po vjetrovima koji duvaju sa juga, a po buri se preporučuje obaranje dva sidra.

Voda i struja

Na koljenastom gatu se nalazi jedan priključak za struju.

Komunikacije:

Moguć je prilaz motornim vozilom do luke, a za dalju komunikaciju može se koristiti Jadranska magistrala.

Nautička karta luke

Luka Zelenika

Orijentacija

Crkva sjeveroistočno od naselja, zgrada starog hotela uz obalu sjeverozapadno od luke, skladišta i terminal za prekrcaj cementa u luci i svjetlo na NW uglu pristaništa - bijela kula sa stubom i galerijom na postolju.

Vremenske prilike

Luka je u potpunosti izložena S i SW vjetrovima koji kada duvaju jako stvaraju bibavicu u akvatoriji luke. Sjeverni vjetrovi duvaju u jakim naletima ali zbog malog privjetrišta ne stvaraju velike talase.

Morske struje

U akvatoriji luke javlja se jaka struja u istočnom smjeru.

Morske mijene

Na Crnogorskom primorju srednja amplituda morskih mijena (razlika srednjih visokih voda i srednjih niskih voda) je 23 cm.
Srednja amplituda između srednjih viših visokih voda i srednjih nižih niskih voda iznosi 29 cm. Amplituda između najviših mjesečnih i najnižih mjesečnih srednjih vrijednosti iznosi 64,1 cm. Apsolutni registrovani ekstremi u odnosu na hidrografski nivo na koga su redukovane dubine na pomorskim kartama su 87 cm iznad i 42 cm ispod hidrografskog nivoa. Iz toga proizilazi da je maksimalna registrovana amplituda promjene nivoa mora ispred obala Crne Gore, uzrokovana morskim mijenama 131 cm.

Nivo mora se u prosjeku najviše izdiže u oktobru, novembru i decembru, a na najniže vrijednosti se spušta u ljetnjim mjesecima.

Uputstvo za uplovljavanje

Velike dubine na prilazu luci i u lučkoj akvatoriji, uz odsustvo prepreka za plovidbu omogućuju nesmetano i sigurno uplovljavanje u luku. Dubine na gatovima su velike: na NW gatu minimalna dubina uz samu obalu je 6.6 metara, dok je na SW gatu minimalna dubina uz obalu 7.7 metara. Treba imati u vidu da su vezovi u luci izloženi S i SW vjetrovima i talasima koje ovi vjetrovi stvaraju.

Vez

Luka Zelenika ima funkciju trgovačke luke registrovane za međunarodni pomorski saobraćaj i funkciju graničnog prelaza na kome strana nautička plovila (pleasure crafts) obavljaju neophodne procedure pri ulasku u vode Crne Gore.

Granični prelaz koristi NW gat luke dužine 134 metra i fizički je odvojen ogradom od ostalog dijela luke. Na gatu graničnog prelaza nalazi se osam bitvi za privez plovila, dva priključka za struju, dva priključka za krcanje pogonskog goriva i hidranti za vodu.
Luka koristi SW gat dužine 130 metara. Na gatu se nalazi devet bitvi za privez brodova, dva priključka za struju i hidranti za vodu.

Sidrište

Veliki brodovi mogu sidriti na prostoru između Zelenike i Kumbora i to je najbolje sidrište u Hercegnovskom zalivu.

Voda i struja

U luci se uz operativnu obalu nalaze hidranti za vodu i prključci za struju.

Gorivo

Na obali u zoni graničnog prelaza na NW gatu nalaze se dva priključka za gorivo.

Lučke vlasti i carina

U mjestu se nalaze ispostave Lučke kapetanije i Carine.

Komunikacije:

Moguć je prilaz motornim vozilom do luke, a za dalju komunikaciju može se koristiti Jadranska magistrala koja prolazi nedaleko od ulaza u luku.

Nautička karta luke

Luka Herceg Novi - Škver

Luka se nalazi se na sjevernoj obali Hercegnovskog zaliva, nasuprot ulaza u Boku Kotorsku.

Orijentacija: Grad sa starim bedemima i tvrđavom i svjetlo na glavi lukobrana – kameni četvorougaoni obelisk sa tri okomita i jednom kosom stranom.

Vremenske prilike: Luka je naročito izložena S i SW vjetrovima i talasima, po jakom jugu u luci se stvara bibavica, a talasi prebacuju preko lukobrana. Nevere iz NW pravca u luci razvijaju talase. Od ostalih vjetrova luka je dobro zaštićena.

Uputstvo za uplovljavanje: Prilikom uplovljavanja-isplovljavanja treba obratiti pažnju na dvije hridi koje se nalaze oko 200 metara NW od glave lukobrana te na podvodno kamenje u produženju glave lukobrana koje se pruža u W pravcu. Na prilazu luci iz SE i S pravca treba obratiti pažnju na hrid Karatoč i na podvodnu kanalizacionu cijev koja ulazi u more 300 m E od lučkog svjetla i proteže se u smjeru 194 ̊. U sjevernom, plićem dijelu akvatorije luke treba obratiti pažnju na mnoštvo betonskih sidrenih blokova na dnu čija visina iznad dna u nekim slučajevima dostiže i jedan metar.

Vez: Za vezivanje plovila može se koristiti unutrašnja strana lukobrana sa izgrađenom obalom u dužini od 210 metara. Na ovom potezu dubine uz obalu su iznad dva metra, a za vez se raspolaže sa 14 metalnih i 20 kamenih bitvi.

Sidrište: Veći brodovi mogu sidriti SW-WSW od glave lukobrana na dubinama od 13 do 15 metara na pouzdanom muljevitom dnu. Zimi se ova sidrišta ne mogu koristiti zbog zbog velikih valova od SE i SW vjetrova.

Morske struje: Pri južnim vjetrovima ili jakim kišama ispred luke se javlja prilično snažna W struja koja prouzrokuje jaku izlaznu struju istog smjera uz unutrašnju stranu lukobrana o čemu treba voditi računa prilikom pristajanja.

Morske mijene: Srednje dnevne amplitude morskih mijena u Boki Kotorskoj nisu velike i kreću se oko 22 cm. Međutim, na duži period, na pristanima u Boki Kotorskoj može se očekivati maksimalna denivelacija mora uzrokovana morskim mijenama u rasponu od 126 cm, sa očekivanim maksimalnim nivoom iznad srednjeg nivoa mora od 74cm i minimalnim nivoom ispod srednjeg nivoa mora od 52 cm.

Voda i struja: Na unutrašnjoj strani lukobrana nalzi se šest servisnih ormarića sa priključcima za struju i vodu.

Gorivo: Može se dobiti na pumpnoj stanici kod korijena lukobrana

Komunikacije: Moguć je prilaz motornim vozilom do luke, a za dalju komunikaciju može se koristiti Jadranska magistrala

Nautička karta luke

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates