Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09), člana 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Izmjene i dopune plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013-2015 god. i Odluke Upravnog odbora broj 0203-1467/3 od 07.05.2015. god. uz saglasnost Vlade Crne Gore broj 08-1046 od 08.05.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj: 0203-2289/4 od 21.07.2015.god. i broj:0203-2289/4-1 od 21.07.2015.god, Javno preduzeće objavljuje PONOVLJENI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ 0208-2301/1 OD 23.07.2015. GOD. Detaljnije: 

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god, na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-3066/4 od 11.12.2014.god. uz Saglasnost Vlade CG date Zaključkom broj:08-146 od 19.02.2015.god, Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1529/9 od 15.05.2015.god. i Odluke Upravnog odbora broj:0203-2289/5 od 21.07.2015.god. Javno preduzeće objavljuje : PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA broj:0206-2300/1 od 22.07.2015.god.Detaljnije:

Javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5 i 7 Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36 i 39 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 4 i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 73/10 i 23/11), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god, na osnovu Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-3066/4 od 11.12.2014.god. uz Saglasnost Vlade CG date Zaključkom broj:08-146 od 19.02.2015.god. i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1529/9 od 15.05.2015.god, Javno preduzeće objavljuje :PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA broj:0206-/2167/1   od  02.07.2015.god.Detaljnije:

Javni poziv

Na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, člana 5. i 7. Zakona o morskom dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94, 51/08 i 21/09 ), člana 36. i 39. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i članova 11. i 34 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), saglasno Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za period 2013.-2015. god. od 01-22/156 od 05.05.2015.god. i Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-1467/6 od 07.05.2015.god. uz saglasnost Vlade Crne Gora broj:08-1046 od 08.05.2015.god. Javno preduzeće objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA U ZONI MORSKOG DOBRA broj: 0206-1519/1 od 12.05.2015.


Obavještenje

1. Zbog tehničke greške poništava se POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ: 0207-1508/1 OD 11.05.2015.GOD. objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” dana 12.05.2015. god. 

2. U skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj:0203-1467/4 od 07.05.2015.god. i Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 08-1046 od 08.05.2015. god. Javno preduzeće objavljuje novi/ispravljeni :

  • POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA IZMJENI I DOPUNI PLANA OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ: 0207-1516/1 OD 12.05.2015.GOD


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MORSKIM DOBROM CRNE GORE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Budva, 12.05.2015.god.

Poziv

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP PLAŽE PRŽNO U TIVTU broj: 0210-2959/1 od 02.11.2012.god.
Datum objavljivanja tendera: 2012-11-02
Datum otvaranja tendera: 2012-12-05

Amandman br. 2

Ponovljeni javni poziv

PONOVLJENI JAVNI  POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP KUPALIŠTA  PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA BROJ : 0206-2522/1 od 24.07.2012.god.
Datum objavljivanja tendera: 2012-07-24 14:11:54
Datum otvaranja tendera: 2012-07-31 14:11:54

Poziv

POZIV  ZA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA PREMA PLANU OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA  BROJ 0207- 2367/1 OD 03.07.2012. GOD.
Datum objavljivanja tendera: 2012-07-03 14:24:28
Datum otvaranja tendera: 2012-07-12 14:24:28

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates