19 mart 2021

Obavještenje

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Mladen Mikijelj sprovodi reorganizaciju Službe za kontrolu u cilju pojačanja kontrole zone morskog dobra koja se ogleda u strogom kontrolisanju Ugovornih obaveza korisnika kupališta i privremenih lokacija. U narednom periodu akcenat će biti stavljen na pojačanim kontrolama gradnje bez odobrenja i postavljanja privremenih objekata suprotno izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore će inicirati uspostavljanje bliže saradnje sa nadležnim inspekcijskim službama i predložiti formiranje zajedničkih timova, kako bi se efikasnije izborili sa nepravilnostima i doprineli suzbijanju sive ekonomije i zaštite prostora u zoni morskog dobra.
Posebno treba napomenuti da će u cilju usaglašavanja zajedničkih aktivnosti i sistemske pripreme za ljetnju turističku sezonu, Javno preduzeće uspostaviti komunikacija sa nadleznim institucijama na lokalnom i drzanom nivou kako bi definisali korake i obezbijedili blagovremeno stavljanje u funkciju kupališta i ugostiteljskih objekata.

 

Rukovodilac službe za kontrolu

Srđan Radić

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates