24 mart 2021

Radovi na parternom uređenju rive u Pržnom

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u decembru 2020. godine objavilo Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na parternom uređenju rive u Pržnom,– I faza radova, koja obuhvata poslove od profila 18 do profila 38 (od hotela „Maestral“ do krajnjeg istočnog dijela Pržna), u ukupnoj dužini cca 150m.

przno mozaik
Procijenjena vrijednost I faze radova je vrijednosti 200.000,00 eura sa uračunatim PDV-om. Za izvođenje radova pristigle su dvije ponude i to ponuđača: “MONTAL DSD” D.O.O. PODGORICA i “ASFALT-BETON GRADNJA” D.O.O. PODGORICA, koje su ocijenjene kao neispravne, te je dana 22.03.2020. godine donesena Odluka o poništenju postupka javne nabavke.

przno1
Planirana vrijednost radova na uređenja rive u Pržnom, saglasno odobrenom glavnom projektu iznosi 350.000,00 eura sa uračunatim PDV-om.
Nakon usvajanja Plana korišćenja sredstava za 2021. godinu, kojim su planirana sredstva za realizaciju II faze radova, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore planira da realizuje glavni projekta u cjelosti.

przno2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates