U prvom i drugom kvartalu 2021. godine oko 1,4 miliona za uređenje šetališta i javnih površina u zoni morskog dobra

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u toku je vrednovanje pristiglih ponuda po tenderima za odabir izvođača radova za više ranije najavljenih projekta od javnog interesa, a koji će se realizovati u I i II kvartalu 2021. godine.

Naime, za izvođača radova na popločavanju obalnog šetališta u budvanskom naselju Pržno pristigle su dvije ponude. Šetalište u Pržnu, po projektnom zadatku, biće popločano sivim kamenom visokog kvaliteta, a njime će biti ujedno obloženi i ojačani obalni zidovi. Predviđeno je hortikulturno i parkovsko uređenje šetališta uz postavljanje javne rasvjete i postavljanje podnog mozaika. Za ovaj posao Javno preduzeće izdvaja 200.000,00 eura sa uračunatim pdv-om, dok će u drugu fazu radova (dio šetališta ispod kompleksa hotela “Maestral”) biti uloženo još 165.000,00€.

Za popločavanje pješačkih staza u gradskom parku na Slovenskoj obali u Budvi na tenderu se javio jedan ponuđač. U novom gradskom parku koji je Javno preduzeće morsko dobro izgradilo i hortikulturno uredilo sredinom 2020. godine uloživši nešto preko 300.000,00 €, biće popločane pješačke staze za dodatnih 70.000,00 €.

Otvoren je tender i za izvođača radova na izgradnji II faze šetališta na Jazu sa jednom pristiglom ponudom, a šetalište treba da bude nastavljeno zapadno do ušća rijeke Drenovštice u more. U prvu fazu radova početkom 2020. godine Javno preduzeće je uložilo 165.000,00 €, a za nastavak izgradnje staze planiran je iznos od 240.000,00 € sa uračunadim pdv-om.

Za izvođenje radova na parternom uređenju “Velike sklele” – pristaništa u opštini Ulcinj, na katastarskim parcelama broj 3604, 3603 I 3605 K.O. Ulcinj – I faza radova pristigle su 3 ponude. Za prvu fazu radova na Velikoj skeli u Ulcinju Javno preduzeće morsko dobro izdvaja nešto preko 800.000,00 € sa uračunatim pdv-om, a kroz ovaj posao planirano je popločavanje platoa, hortikulturno i parkovsko uređenje, postavljanje javne rasvjete i uređenje manjeg amfiteatra.
Pored navedenog u Javnom preduzeću, narednih dana očekujemo da ugovor sa izvođačem radova na vanrednim i hitnim sanacijama obale u svim primorskim opštinama u vrijednosti od 145.000,00 €.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u prvom i drugom kvartalu 2021. godine ulaže oko 1,4 miliona radove na uređenju obalne infrastrukture, javnih površina i šetališta.

 

Velika skela 2

JazII 1

przno 11

Završeno uređenje pješačke staze uz magistralni put do vidikovca Solila

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore završilo je radove na adaptaciji i uređenju pješačke staze na katastarskoj parceli 1985/1 u dužini od 75 metara i prostora oko vidikovca Solila na katastarskoj parceli 1591 u Opštini Tivat. Riječ je o adpataciji staze uz javni magistralni put i zaštićenu zonu - Posebni rezervat prirode “Tivatska solila”, a koja služi pješacima za komunikaciju između centra za posjetioce i vidikovca.

Staza je popločana behaton kockama u kombinaciji sive boje i terakote. Na parkiralištu za autobuse kod vidikovca postavljena je zaštitna ograda, posebno vodeći računa o bezbjednosti posjetilaca i velikog broja školaraca koji dolaze u obilazak rezervata. Ovim poslom predviđeno je i hortikulturno uređenje staze.

Vrijednost ulaganja Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom iznosi 19.662,50 eura, a u 2021. godini palniran je nastavak adaptacije staze uz granicu rezervata ‘Tivatska solila” odmah po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na jednom dijelu planirane dionice.

 

12.02.2021. Staza na Solilima postavljanje behatona

 

15.02.2021. Staza na Solilima 1 2

15.02.2021. Staza na Solilma 4 2

Izvršeno postavljanje bova u cilju obilježavanja granice Posebnog rezervata prirode "Tivatska solila" na moru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršilo je postavljanje crveno-bijelih bova u cilju obilježavanja granice Posebnog rezervata prirode "Tivatska solila" na moru, a koja nije jasno prepoznatljiva na terenu jer je glavni morski nasip nekadašnje solane, koji predstavlja granicu rezervata, danas ispod nivoa mora.

Takođe, kako je područje Tivatskih solila Pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđeno kao ribolovni zabran, odnosno zaštićeno ribolovno područje u kojem je, u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi zabranjena svaka vrsta ribolova, izvršeno je i postavljanje tabli sa natpisom ”RIBOLOVNI ZABRAN" radi obavještavanja svih koji uplovljavaju barkama i vrše ribolov unutar granica Posebnog rezervata prirode "Tivatska solila". U cilju potpune zaštite ribolovnih zabrana na lokacijama Široka rijeka i Solila, republička ribarska inspekcija i drugi nadležni organi vrše redovnu kontrolu ovog područja.

Podsjećamo, Solila su 2008. godine proglašena Posebnim rezervatom prirode a u skladu sa čanom 23 Zakona o zaštiti prirode "posebni rezervat prirode je područje kopna i mora od naročitog značaja zbog jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti prirodnih vrijednosti, a koje obuhvata stanište ugrožene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, u kojem čovjek živi usklađeno sa prirodom i koje se štiti radi očuvanja prirodnih uslova i vrijednosti. U posebnom rezervatu prirode zabranjeno je vršiti radnje i aktivnosti i obavljati djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen zaštićenim područjem, a mogu se vršiti posjete radi praćenja stanja prirode, obrazovanja i turizma na osnovu odobrenja upravljača pod uslovom da se ne uznemiravaju populacije divljih vrsta životinja i ne narušavaju staništa divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva".

 

obiljezavanje granice rezervata prirode Solila 2

obiljezavanje granice rezervata prirode Solila 3

obiljezavanje granice rezervata prirode Solila 1

 

Održavanje čistoće na obali

Imajući u vidu da je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore najavljen prestanak padavina i sunčano vrijeme u narednom periodu Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je izdalo nalog zakupcima plaža na budvanskoj rivijeri da počnu sa uređenjem i čišćenjem zakupljenih djelova obale. Naime, od strane kontrolora morskog dobra na obali je evidentirana veća količina prirodnog i plastičnog otpada koje je izbacilo more nakon loših vremenskih uslova u prethodna 2 mjeseca. Javno preduzeće je i u komunikaciji sa lokalnim komunalnim preduzećem, kako bi se narednih dana obezbjedilo redovno održavanje čistoće na obalnim šetalištima i svim nezakupljenim dijelovima obale. Navedene aktivnosti d.o.o. „Komunalno Budva“ u zoni morskog dobra i ove godine finansiraće Javno preduzeće.

Tivat nominovan za Green Destinations Sustainable Story Award 2021 u kategoriji “Priroda i ekoturizam” za Priču o dobroj praksi: Restauracija prirodnih vrijednosti kroz upravljanje Specijalnim rezervatom prirode „Tivatska Solila“

Kao što je već poznato Tivat je aktivni učesnik u procesu pristupanja programu Green Destinations i dobitnik je nagrade za TOP 100 održivih destinacija za 2020. godinu. Za ovu nagradu su aplicirali TO Tivat i JP “Morsko Dobro” sa primjerom dobre prakse upravljanja Posebnim rezervatom prirode “Tivatska solila”. Sve destinacije na listi Top 100 za 2020.godinu takmičari su završnog dijela nagrada koje se svake godine organizuje na medjunarodnom sajmu turizma ITB u Berlinu. Ove godine kategorije Green Destinations Story Awards su:

1. Zajednice i kultura
2. ITB Zemlja
3. Priroda i ekoturizam
4. Ostrva i morska obala
5. Covid i turizam
6. Izbor publike – People’s Choice Award

Posebni rezervat prirode “Tivatska Solila” je jedan od 6 nominovanih u kategoriji “Priroda i ekoturizam”. Ostali nominovani lokaliteti u toj kategoriji su: Khoadi Haos Conservancy, Namibija; Kočevsko, Slovenija; Parnu, Estonija; Rolante, Brazil; Saba, Karipska Holandija.

Finalisti će, kao i do sada, biti proglašeni na ceremoniji koja će se održati tokom medjunarodnog sajma turizma ITB u Berlinu, 12.marta u 14h. Ove godine sajam se organizuje online. Glavni sponzori Green Destinations Story Award su ITB Berlin i GLP Films.

O dobitnicima odlučuje žiri u sastavu: Green Destinations, ITB Berlin, Asian Ecotourism Network, Destination Stewardship Center, Ecotourism Australia, Global Ecotourism Network, Travelife for Tour Operators, Vision of Sustainable Tourism, GLP Films, Sustainable First i TravelIndex.

Važni kriterijimi za odabir su: koliko su pristupi inovativni, koliko su efikasni u rješavanju stvarnih problemi u održivosti u turizmu i u kojoj mjeri se mogu primijeniti na drugim lokacijama.

Ove godine organizatori su dodali i “Green Destinations: People’s Choice Award” kao novu kategoriju u kojoj odlučuje javnost i nagrada će se dodijeliti destinaciji koja dobije najviše glasova do 3.marta. Pozivamo vas da podržite Tivat i Posebni rezervat prirode “Tivatska Solila” i svojim glasom date doprinos da budemo dobitnik još jedne prestižne nagrade kada je u pitanju održivi turizam. Link za glasanje je: https://greendestinations.org/peoples-choice-award/

 

O Green Destinations Story Award: https://greendestinations.org/events/gd-story-awards-itb/
Registracija za ceremoniju na ITB-u: https://www.eventbrite.co.uk/e/green-destinations-story-awards-tickets-140292048293

 

solila GD award

Obavještenje

U skladu sa pogoršanom epidemiološkom situacijom, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava sljedeće:

U periodu od 04. februara 2021. godine, rad sa strankama će se obavaljati posredno, putem centralne telefonske linije +38233452709 i/ili putem e-mail adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
Ovim putem molimo stranke i zainteresovane građane da se pridržavaju donijetih mjera i preporučujemo da se o svojim zahtjevima informišu putem naznačene telefonske linije i/ili e-mail adrese.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates