Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3888 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

UKLANJANJE BESPRAVNO POSTAVLJENIH OBJEKATA I VANREDNA ČIŠĆENJA ZONE MORSKOG DOBRA

Datum objave: 2018-12-31
Datum otvaranja: 2019-01-22

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3770 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA KUPALIŠTA PREMA PRIRODNIM I STVORENIM USLOVIMA U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2018-12-13
Datum otvaranja: 2019-01-21

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3811 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA ZA FORMIRANJE MONTAŽNIH PRISTANIŠTA, PRIVEZIŠTA I VEZOVA NA BOVE U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2018-12-13
Datum otvaranja: 2019-01-21

Tenderska dokumentacija
Odluka

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3594 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRAĆENJE SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE NA JAVNIM KUPALIŠTIMA ZA 2019 GODINU

Datum objave: 2018-12-12
Datum otvaranja: 2019-01-18

Tenderska dokumentacija
Odluka
Ugovor
Aneks I Ugovora o pružanju usluga

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3754 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Datum objave: 2018-12-11
Datum otvaranja: 2019-01-17

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3409 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA PO PARTIJAMA:

PARTIJA 1: NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA MARKE ŠKODA

PARTIJA 2: NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA MARKE AUDI

PARTIJA 3: NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE MOTORA MARKE PIAGGIO

Datum objave: 2018-12-04
Datum otvaranja: 2019-01-10

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke- PARTIJA III

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3720 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI HERCEG NOVI

Datum objave: 2018-11-21
Datum otvaranja: 2018-12-13

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3270 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI HERCEG NOVI

Datum objave: 2018-11-21
Datum otvaranja: 2018-12-13

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3551 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU 

IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI RAMPI ZA ULAZ U MORE OSOBA SA INVALIDITETOM NA LOKACIJI U IGALU NA KAT.PARCELI BR. 632 K.O.TOPLA U HERCEG NOVOM, POSTAVALJANJE KABINE ZA PRESVLAČENJE I NABAVKA SPECIJALNIH KOLICA ZA ULAZ U MORE

Datum objave: 2018-10-29
Datum otvaranja: 2018-12-05

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2968 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

 

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA ZA FORMIRANJE MONTAŽNIH PRISTANIŠTA, PRIVEZIŠTA I VEZOVA NA BOVE U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2018-10-05
Datum otvaranja: 2018-11-05

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3371 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

 

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA KANCELARIJU U OPŠTINI HERCEG NOVI

Datum objave: 2018-09-27
Datum otvaranja: 2018-10-19

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2924 / 4

 Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

 

IZRADA STUDIJE VARIJANTNIH MODELA KUPALIŠTA PREMA PRIRODNIM I STVORENIM USLOVIMA U BOKOKOTORSKOM ZALIVU

Datum objave: 2018-09-21
Datum otvaranja: 2018-10-22

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3152 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA OBNAVLJANJU ZIDA NA PLAŽI KAMENOVO, OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2018-09-12
Datum otvaranja: 2018-10-04

Tenderska dokumentacija
Odluka o izboru
Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2882 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI RAMPI ZA ULAZ U MORE OSOBA SA INVALIDITETOM NA LOKACIJI U IGALU NA KAT.PARCELI BR. 632 K.O.TOPLA U HERCEG NOVOM, POSTAVALJANJE KABINE ZA PRESVLAČENJE I NABAVKA SPECIJALNIH KOLICA ZA ULAZ U MORE

 

 

Datum objave: 2018-08-24
Datum otvaranja: 2018-09-19

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3073 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA MARKE ŠKODA;
PARTIJA 2: NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA MARKE VOLKSWAGEN;
PARTIJA 3: NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA MARKE AUDI;
PARTIJA 4: NABAVKA REZERVNIH DJELOVA I ODRŽAVANJE MOTORA MARKE PIAGGIO

Datum objave: 2018-08-24
Datum otvaranja: 2018-10-17

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3072 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

OGLAŠAVANJE JAVNIH POZIVA, OGLASA I ČESTITKI U DNEVNIM NOVINAMA

 

Datum objave: 2018-08-16
Datum otvaranja: 2018-09-07

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2732 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

OGLAŠAVANJE JAVNIH POZIVA, OGLASA I ČESTITKI U DNEVNIM NOVINAMA

Datum objave: 2018-07-11
Datum otvaranja: 2018-08-02

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2732 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

OGLAŠAVANJE JAVNIH POZIVA, OGLASA I ČESTITKI U DNEVNIM NOVINAMA

Datum objave: 2018-07-11
Datum otvaranja: 0000-00-00

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2558 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA STUDIJE PRIRODNIH USLOVA I PROCESA I IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA REVITALIZACIJE PLAŽE ŽUKOTRLICA

Datum objave: 2018-07-11
Datum otvaranja: 2018-08-02

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 2746 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

 TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA ZA POSLOVNU ZGRADU NARUČIOCA U BUDVI

Datum objave: 2018-07-12
Datum otvaranja: 2018-08-03

Tenderska dokumentacija
Odluka o izboru
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije
Ugovor

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates