Kontrola zone Morskog dobra 2016

Službena zabilješka

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Budva, lokaciji Petrovac, dana 13.06.2016. godinw konstatovano je da je sa prostora šetališta istočno od terase ugostiteljskog objekta "MTV" po nalogu Inspekcije zaštite prostora izvršeno uklanjanje kioska, postavljenog bez odobrenja i dozvole.
Navedeni kiosk nije predviđen Planom objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za perod 2016-2018. godine.

 

STANJE NA TERENU PRIJE I NAKON UKLANJANJA

 

kiosk1 kiosk2

Službena zabilješka

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na tetritoriji opštine Kotor, na lokaciji Trsteno, dana 19.04.2016. godine neposredno u zaleđu plaže označene kao 21A u Planu objekata privremenog karaktera konstatovano je izvođenje radova bez građevinske dozvole na iskopu i izgradnji septičke jame, kao i radova na proširenju parkinga. Radovi na iskopu terena u cilju gradnje "septičke jame" vrše se u zoni morskog dobra na prostoru k.p. 538/6 KO Višnjevo prema k.p. 538/2 KO Višnjevo, dok se radovi na proširenju parkinga izvode van zone morskog dobra na k.p. 538/5 KO Višnjevo. Za navedeno kupalište 21A nije zaključen ugovor, a radovi se vjerovatno izvode u cilju pripreme objekta označenog kao 21.5 u Planu objekata privremenog karaktera za sezonu 2016- 2018.

 

mi11mi12

mi15

 

 

Službena zabilješka

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Kotor, lokacija Benovo, konstatovano je da se na lokaciji 11.10 iz Plana objekata privremenog karaktera obavlja djelatnost izdavanja parking mjesta. Za navedenu djelatnost korisnik ne posjeduje ugovor sa Javnim preduzećem.

 

3105e 3105f

Službena zabilješka

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Kotor, lokacija Trsteno, konstovano je vršenje radova na postavljanju lokacije br. 21.5 iz Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor 2016-2018. godine.

Izgrađen je šank dimenzija cca. 7m x 4m i polukružna željezna konstrukcija površine cca. 130m2.

Za pomenutu lokaciju nije izdat Ugovor o korišćenju morskog dobra, odnosno Rješenje.

 

3105a 3105b

3105c 3105c

Službena zabilješka

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Kotor, konstatovano je da je u dijelu mora ispred kat. parcele broj 7/2 KO Muo I postvaljen plutajući ponton dimenzija cca 7m x 1,5m.
Isti nije predviđen Planom objekata privremenog karaktera za period 2016-2018. godineza Opštinu Kotor. 

 

3105

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates