Kontrola zone Morskog dobra 2013-2015

Prijava br. 239

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na teritoriji opštine Herceg Novi, dana 04.06.2015. godine konstatovali smo radove - gradnju bez odobrenja na sledećim lokacijama:


- na kupalištu 18D  u Baošićima ,po sredini plaže, formirana je nova ponta gdje je od starih betonskih pragova napravljen okvir cca. 4x2m i u njega nasuto krupno kamenje i pijesak;

15611562

- na lokaciji ispred Stare željezničke stanice u Zelenici (na parceli 37/2 KO Sasovići), na postojećem mulu izvršeno je šalovanje za izlivanje - popravku gazeće površine dimenzija 2,5 x 1,5m. Navedena lokacija kontrolisana je i 11.06.2015. godine, kada je konstatovan nastavak radova na stijenama ispred parcele 37/2 KO Sasović, zapadno od popravljanog mula betoniranjem dijela među stjenama, veličine cca. 2x2m, na kome je izlivena bitva u cijevi prečnika 20 cm sa ostavljenom armaturom za dalju gradnju;

156315641565

- u Igalu, na šetalištu ispred lokacije 5.26, postavljena je horizontalna vitrina za sladoled i konzervator koji nije predviđen Planom objekata privremenog karaktera , dok je dužinom terase po šetalištu  postavljen pod širine cca. 1.5 m i dužine cca. 30 m u cilju povećanja iste;

15661567
- na kupalištu 18L u Baošićima, na betonskoj površini koja je prethodne godine sagrađena nelegalno,  formirana je terasa površine cca. 20m x 3m koja nije predviđena Planom objekata privremenog karaktera;

1568

- Pored navedenog, putem e-mail-a smo od građana dobili prijavu za nepravilnosti kod postavljanja aparata za kafu i sokove na lokalitetu Kamenari, koja nije predviđena Planom objekata privremenog karaktera;


Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslovePrijava br. 238

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Ulcinj, konstatovali smo izvođenje radova bez odobrenja na lokalitetu Kruče i to :

- izvođenje radova na izgradnji objekta spratnosti P+1, površine cca 40-50 m2;

m1111m12212

 - izvođenje radova na izgradnji objekta spratnosti P+1, površine u osnovi cca 25 m2;

m11111123


Prijavljeno: 
-Uprava za inspekcijske poslove


Prijava br. 237

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra  u opštini Herceg Novi, na lokaciji Bijela, dana 26.05.2015.godine konstatovali smo da je na kupalištu 19B1 ispred hotela Delfin u Bijeloj napravljeno tenisko igralište. Na zapadnom dijelu kupališta, uz graničnu pontu, izbetonirana je površina plaže i na njoj metalnom ogradom ograđeno tenisko igralište dimenzija cca 22x17m.

mn1mn2


Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 236

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Ulcinj, dana 28.05.2015. godine konstatovali smo izvođenje radova bez građevinske dozvole  u zaleđu plažnog zahvata ‘’Coco beach’’ označenog kao 10S u Planu objekata privremenog karaktera.

Od ulaza za plažu ‘’Noki beach’’ do kupališta ‘’Coco beach’’ izvršeno je asfaltiranje cca 250 metara puta i izvedeni su radovi na proširenju parkinga.

md18md21md 19

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Prijava br. 235

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Herceg Novi, konstatovali smo radove - gradnju bez odobrenja na lokaciji ušća rijeke Sutorine, na dijelu kat. parcele 345 K.O. Sutorina. Radovi se odnose na učvršćivanje dijela obale, sa izvedenim radovima betoniranja prostora površine cca 90 m2 (dimenzije cca 6m x15 m). 

sut1sut2sut3

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates