Atlas crnogorskih plaža i kupališta

Odluka br. 0203-1091/14 od 09.04.2020. godine o usvojanju Izmjena i dopuna Atlasa crnogorskih kupališta i plaža

 

Prečišćeni tekst Atlasa crnogorskih plaža i kupališta po opštinama:


Odluka- Izmjene i dopune Atlasa od 17.07.2019.

Odluka- Izmjene i dopune Atlasa od 30.10.2019.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates