Projekat Shape


SHAPE
Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment 
(between coast and sea)
-
Oblikovanje cjelovitog pristupa zaštiti životne sredine Jadrana 
(između obale i mora)


SHAPE
 je sveobuhvatni projekat za Jadranski region koji ima za cilj da stvori osnovu za zaštitu i održivi razvoj obale i mora. Strateški cilj je razvoj sistema upravljanja koji uključuje sve sektore i nivoe, a koji se bazira na cjelovitom pristupu i ima za cilj integralno upravljanje prirodnim resursima, prevenciju rizika i rješavanje konflikata izmedju korisnika na obali. Obale i mora, sa svojom velikom ekonomskom i ekološkom vrijednošću su od strateške važnosti za dobrobit i prosperitet zemalja Jadrana.


Partneri uključeni u ovaj projekat prepoznaju Jadransko more kao jedinstveno vodeno tijelo (isti pristup je takodje predvidjen EU Okvirnom Direktivom o Strategiji mora) zbog svoje osjetljivosti, i u isto vrijeme, rastućih pritisaka od strane ljudskih aktivnosti. SHAPE projekat podrazumijeva ukljuživanje 6 država koji izlaze na Jadransko more, koje će kroz ovaj projekat pokušati da:

 • prepoznaju lokalne i globalne prijetnje na sveobuhvatan način
 • da obuhvate nekoliko problema na nivou jadranskog basena
 • kordiniraju individualne aktivnosti da bi se postigao zajednički cilj
 • stvore sinergiju i ojačaju međusobnu saradnju


Aktivnosti projekta biće realizovane u periodu od 36 mjeseci, i obuhvatiće primjenu i uspješnu inplementaciju Protokola o integralnom upravljanju obalnog područja u Mediteranu i izradu Smjernica Plana namjene mora u Jadranskom Regionu. Projekat sačinjavaju 13 partnera iz 6 država Jadrana (Italija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora). Aktivnosti projekta treba da obezbijede konkretnu koordinaciju izmedju institucija i subjekata koji su odgovorni za upravljanje obalom i morem, kroz unapredjenje postojećih upravljačkih struktura radi bolje integracije i saradnje, te unaprijedi proces učešća javnosti u aktivnostima i podizanju svijesti gradjana kroz javne radionice i razmjenu informacija.


Projekat je strukturiran u 5 radnih paketa (WP). Imajući u vidu da sam projekat ima integralni pristup i metodologiju, prirodan je i integralni prisutp aktivnostima: počinje od upravljanja, koordinacije i razmjene informacija (WP1 i WP2) i nastavlja se aktivnostima na integralnom upravljanju obalnim područjima i implementaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnog područja (IUOP), jačanju njegove uloge u Jadranskom regionu i prirpremi osnove za nacionalne i lokalne straetgije (WP3). Ovaj pristup vodi ka aktivnostima u radnom paketu 4 koje obuhvataju analizu stanja i izradu smjernica za planiranje namjene mora (PNM) u Jadranu, kojim bi se postigao viši nivo saglasnosti i uravnoteženosti između prostornog planiranja na obali i planiranja namjene mora. Povezivanje IUOP-a i PNM-a se završava Radnim paketom 5, odnosno definisanjem zajedničke informacione osnove koja će stvoriti jedinstvenu sliku Jadranskog mora i pružiti doprinos Evropskoj mreži observacija i podataka mora (EMODNET-u). Radni paketi 3, 4 i 5 će se implementirati u isto vrijeme kroz kontinuiranu razmjenu rezultata iz jednog radnog paketa u drugi, obezbjeđujući stvarnu sinergiju između svake pojedinačne aktivnosti. Tokom ovog projekta svi partneri će raditi zajedno da bi mogli da uporede svoje pristupe i iskustva, i nađu zajedničke metodologije za postizanje istih rezultata.


Finansiranje Projekta odobreno kroz program IPA Adriatic CBC (Prioritet 2, mjera 2.1). IPA je Program predpristupne pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU, dok IPA Adriatic CBC je program koji iaključivo finansira projekte prekogranične saradnje zemalja koje izlaze na Jadran.

Centralna proslava Mediteranskog dana Obale 2012. godine u Splitu

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma i JP Morsko dobro prisustvovali su centralnoj proslavi međunarodnog Dana obale u Splitu u periodu od 24. do 26. septembra 2012.godine . Proslavu su organizovali Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije i Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija UNEP-ovog Mediteranskog akcionog plana, a sve u sklopu IPA Adriatic Projekta "SHAPE". Na proslavi su govorili ministar Zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske Mihael Zmajlović, župan Splitsko-dalmatinske županije, zamjenica predsjednika grada Splita, direktorica PAP/RAC Željka Škaričić, kao i veliki broj predstavnika međunarodnih organizacija. Sa ovog skupa poručeno je da očuvanje obale, njenog biodiverziteta, pejzaža, prirodne i kulturne baštine moraju biti obaveza za sve one koji žive na obali, od obale, sa obalom i za obalu.

U sklopu proslave organizovano je niz korisnih sastanaka, između kojih i sastanak partnera projekta IPA Adriatic „SHAPE“. Učesnicima u projektu takođe su prezentovani rezultati drugih međunarodnih projekata "PAGASO", "PERSEUS" I "MAREMED", kao i komponente projekta u sklopu Med partnerstva, a sve u cilju sinergije rezultata ovih projekata, jer se bave tematikom integralnog i održivog upravljanja obalnim područjima u zemljama Mediterana.

Dogovoreno je da se uspostavi bliska saradnja između ovih projekata, u prvom redu kroz izmjenu izvještaja i podataka, zajedničke sastanke i upoređivanje rezultata. Imajući u vidu dobru saradnju koju su partneri ostvarili kroz realizaciju projekata " PlanCOAST" i "SHAPE", odlučeno je da se ovo partnerstvo, dodatno ojačano institucijama i ministarstvima na nacionalnom nivou nastavi i u sledećem pozivu za IPA strateške projekte, predlogom koji bi se bazirao na tematiku izrade Morske strategije i pilot projekata kojim bi se bliže obrađivale pojedinačne teme vezane za integraciju integralnog upravljanja obalnim područjem (IUOP) i prostornog planiranja mora (PPM).

Regionalna konferencija o planiranju namjene mora u  Veneciji  

Na poziv Regije Veneto (koordinatora Radnog paketa WP4), a u sklopu projekta IPA Adriatic "SHAPE"  u Veneciji je od 4. do 6. juna 2012. godine  organizovan je sastanak Upravnog i  Tehničkog odbora projekta SHAPE i Regionalna konferencija o planiranju namjene mora  tokom koje su se projektnim partnerima  priključili i "stakeholderi" nadležni za pitanja prostornog planiranja na lokalnom i nacionalnom nivou.  Iz Crne Gore učestvovali su g. Stevan Davidović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, sektor za prostorno planiranje, i g-dja Tatjana Jelić iz Sekretartijata za uređenje prostora iz Opštine Tivat.

Rad  konferencije se odvijao  u 5 sesija, 1. Međunarodna iskustva u planiranju mora: Evropa i morski regioni, 2. Međunarodna iskustva na inplementaciji prostornog planiranja mora na sub-regionalnom nivou, 3. Prostorno planiranje mora u Jadranskom moru, 4. Okrugli sto ključnih aktera za prostorno planiranje mora u Jadranskom moru i 5. Prostorno planiranje mora u Regiji Veneto: mogućnosti i konflikti.Tokom konferencije prezentirana su iskustva u prostornom planiranju mora uglavnom iz Sjevernog i Baltičkog mora i to:

 • Charles N. Ehler – IO C UNES CO je prezentirao Evropska iskustva sa planiranjem namjene mora,
 • Marko Prem - (PAP/RAC) je prezenirao Iskustva u Planiranju namjene mora i IUOP u regionu Mediterana
 • Bettina Käppeler iz Njemačke federalne pormorske i hidrografkske agencije je prezentirala planranje mora u Baltičkom moru.
 • Hermanni Backer iz Helsinki Komisije je prezentirao Pripremu prostornog plana na moru u Bothinian Sea
 • Ken Buchan  iz Vjeća Dorset County je predstavio iskustva iz C-SCOPE Projekta
 • Stephen Collins  iz Engleske uprave za životnu sredinu, hranu i ruralni razvoj je predstavio implementaciju planiranja namjene mora i IUOP u Engleskoj
 • Titia Kalker iz holandskog ministarstva za infrastrukturu je predstavila   Holandska iskustva u planiranju namjene mora
 • Margaretha Breil – Evro Mediternakog Cnentzra za klimatske promjene je govorila o uticajima klimatskih promjena  na razvoj na obali

Takođe, tokom konferencije je  bila  organizovana diskusija između prisutnih "stakeholdera" o pitanjima koje su od značaja za prostorno planiranje mora na nacionalnom nivou, kao i o pitanjima koja bi bila zajednička za sub-region Jadranskog mora. Pored diskusije izlaganja su imali:

 • Renato Chisso iz Regije Veneto na temu  transporta, morskih puteva i infrastrukture u lukama,
 • Oliviero Montanaro iz Italijanskog Ministarstva za Zaštitu životne sredine, teritorije i mora
 • Diego Vecchiato, Veneto Region – International Relations Department

"Kick off" konferencija projekta u Bolonji

Predstavnici Morskog dobra učestvovali su 30. i 31. maja 2011. godine na Konferenciji u Bolonji, Italija, kojom je zvanično počela realizacija trogodišnjeg međunarodnog projekta "SHAPE – Oblikovanje cjelovitog pristupa zaštiti životne sredine Jadrana između obale i mora" , koji se finansira iz IPA Adriatic CBC fondova EU. Projekat je najbolje ocjenjen u Prvom pozivu za projekte, i usmjeren je na prekograničnu saradnju u cilju održivog razvoja Jadranskog basena, stvaranje zajedničke informacione osnove i primjenu mehanizama integralnog upravljanja obalnim područjima i planiranja namjene mora. Ukupan budžet projekta "SHAPE" je 4.139. 170,00 eura, od čega je budžet za aktivnosti u Crnoj Gori 175. 000, 00 eura, uz ko-finansiranje od strane Javnog preduzeća u visini od 15%.

"SHAPE" projekat sačinjava 13 partnerskih institucija na regionalnom nivou: iz Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije. Vodeći partner projekta je Regija Emillia Romagna, dok su takođe uključene i ostale italijanske regije koje izlaze na Jadransko more: Regija Veneto, Regija Friuli Venezia Giulia, Regija Marche, Regija Moliese, Regija Abruzzo, Regija Puglia.Centar za Regionalni Razvoj iz Kopra je predstavnik Slovenije, dok su iz Hrvatske uključeni Istarska županija i PAP/RAC centar Mediteranksog akcionog plana. Albaniju će u projektu predstavljati ECAT iz Tirane, a Bosnu i Hercegovinu Hercegovačko-Neretvanski kanton. Crnu Goru u projektu "SHAPE" predstavlja Morsko dobro iz Budve.

Aktivnosti projekta obuhvataju primjenu odredbi Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima u Mediteranu i izradu Smjernica za Planiranje namjene mora u regionu Jadrana. Realizacija projekta treba da obezbijedi konkretnu koordinaciju između institucija i subjekata koji su odgovorni za upravljanje obalom i morem, kroz unapredjenje postojećih upravljačkih struktura, radi bolje integracije i saradnje, te kroz intenzivnije učešće svih zainteresovanih institucija.

Projekat ima za cilj unapredjenje procesa učešća javnosti u aktivnostima i podizanje svijesti gradjana kroz javne radionice i razmjenu informacija. Takodje, "SHAPE" će pomoći partnerima u razmjeni podataka i iskustava stvarajući zajedničku informacionu osnovu koja će omogućiti skladno i savjesno upravljanje obalnim i morskim područjem i koja će dovesti do stvaranja novih zajednićkih mehanizama za podršku integralnom upravljanju obalnim područjem i planiranju namjene mora.

Projekat "SHAPE" takodje promoviše jačanje sinergija i razmjenu rezultata sa drugim projektima u široj mreži institucija, kroz stvaranje Jadranskog foruma i kroz koordinaciju sa postojećim organizacijama, kao sto je Jadranska euroregija, druge Evropske regije i evropske i međunarodne institucije.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates