Zaštićena prirodna dobra


U zoni morskog dobra se, u cjelini ili djelimično, nalazi više zaštićenih objekata prirode koja su stavljena pod zaštitu Rješenjem o zaštiti objekata prirode iz 1968. godine i Rješenjem o stavljanju pod zaštitu Tivatskih solila kao posebnog (specijalnog )rezervata prirode iz 2008. godine uglavnom prije stupanja na snagu Zakona o morskom dobru i formiranja Javnog preduzeća:

Naziv zaštićenog područja prirode  Površina  Kategorija zaštićenog područja
Ulcinj
Velika ulcinjska plaža

600 ha

Rezervat prirodnog predjela
Mala ulcinjska plaža

1,5 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Valdanos

3 ha

Rezervat prirodnog predjela
Ostrvo Stari Ulcinj (ostrvo i plaža) 2,5 ha

Rezervat prirodnog predjela
Bar
Plaža Veliki pijesak

0,5 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Topolica

2 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Sutomore

4 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Čanj

3,5 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Pećin

1,5 ha

Rezervat prirodnog predjela
Poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom 30 ha

Rezervat prirodnog predjela
Budva
Plaža Lučice

0,9 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Buljarica

4 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Petrovac

1,5 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Drobni pijesak

1 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Sveti Stefan

4 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Miločer

1 ha

Rezervat prirodnog predjela
Bečićka plaža

5 ha

Rezervat prirodnog predjela
Slovenska plaža

4 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Mogren

2 ha

Rezervat prirodnog predjela
Plaža Jaz

4 ha

Rezervat prirodnog predjela
Tivat
Gradski park u Tivtu 3 ha

Hortikulturni objekat
Tivatska solila

150ha

Specijalni rezervat prirode
Plaža Pržno

2 ha

Rezervat prirodnog predjela
Kotor
Sastojina lovora i oleandera iznad vrela "Sopot" 40 ha

Hortikulturni objekat

Kotorsko-Risanski zaliv

15.000ha

Svjetska prirodna i kulturna baština (UNESKO Lista). Zaštićeno Odlukom Skupštine Opštine Kotor iz 1979. godine
 

Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro (Sl List RCG 30/07) za zaštićena područja u zoni morskog dobra predložena je revizija statusa zaštite zbog promjene njihovih ekoloških vrijednosti (izvornost, raritet, reprezentativnost), kao i dat predlog za stavljanje pod zaštitu novih područja na kopnu i u moru.

Reviziju zaštićenih područja u zoni morskog dobra Javno preudzeće je iniciralo 2009. godine na osnovu Prostornog plana područja posebne namjene za morsko dobro i potrebe usklađivanja sa odredbama Zakona o zaštiti prirode (Sl. list CG 58/08 ), posebno u smislu definisanja granica, kategorije i imenovanja upravljača. Takođe, članom 120 Zakona o zaštiti prirode predviđeno da se zaštićena prirodna dobra koja su zaštićena do donošenja Zakona upišu u Registar zaštićenih prirodnih dobara, te da se za ona kojima aktom o proglašenju nije određen upravljač, isti odredi u roku od godinu dana od dana upisa u Registar.

Tokom 2011. godine Javno preduzeće je izradilo Studije zaštite zaštićenih područja za 6 lokacija u zoni morskog dobra (Ratac sa Žukotrlicom, plaže Sutomore, Petrovac, Jaz, Slovenska i Bečićka plaža) angažovanjem Zavoda za zaštitu prirode putem javnog tendera. Studije su dostavljene organima lokalnih uprava Bar i Budva na dalje postupanje i donošenje Odluke o proglašavanju zaštićenh područja i imenovanje upravljača shodno članu 55 Zakona o zaštiti prirode (Sl. List RCG 51/08).

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "plaža Sutomore"

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Ratac sa Žukotrlicom"

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "plaža Petrovac"

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Bečićka plaža"

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "Slovenska plaža"

Rezime Studije zaštite zaštićenog prirodnog dobra "plaža Jaz"

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates