2007

2007. godina
 
1.387.901

 

OPŠTINA HERCEG NOVI: ........426.665 €

Javno preduzeće je na uređenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Herceg Novi uložilo ukupno 426.665 eura.
Najznačajni investicioni poslovi koji su realizovani odnose se na:

 • rekonstrukcija i uređenje šetališta Pet Danica na dijelu od Škvera prema hotelu ” Plaža ” u dužini od cca 274 metra, što predstavlja II fazu uređenja i rekonstrukcije Šetališta.

 • U saradnji sa Javnim Komunalno stambenim preduzećem Herceg Novi vršeni su poslovi rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete na šetalištu Pet Danica

 • Sanacija ponti i manraća u Kamenarima, Bijeloj, Baošićima, Đenovićima, Kumboru i Zelenici
 • Predsezonsko nasipanje plaža pijeskom

Sa Javnim preduzećem "Čistoca" Herceg Novi, zaključen je ugovor kojim su definisane obaveze svakodnevnog, cjelogodišnjeg održavanja zone morskog dobra. Sa mjesnim zajednicama Kamenari, Bijela, Baošići, Đenovići, Kumbor i Zelenika zaključeni su Sporazumi o sezonskom angažavanju radne snage koja ce vršiti dodatne poslove uređenja i čišćenja morskog dobra. Takođe, izvršeno je uklanjanje određenog broja privremenih objekata.

OPŠTINA TIVAT:............................ 77.397 €

Ukupno uložena sredstva na uređenju zone morskog dobra u opštini Tivat iznose 77.397 eura.

U izvještajnoj godini završena je:

 • Konstruktivna sanacija starog nekadašnjeg trajektnog pristaništa (tzv.mulo Veselina) u Lepetanima.


 • Predsezonsko nasipanje plaža pijeskom

Javno preduzeće je i u ovoj godini zaključilo ugovor sa Komunalnim preduzećem iz Tivta, kojim se ustupa prihod od korišćenja prostora pristaništa – rive u centru grada i lučice Kalimanj na ime cjelogodišnjeg komunalnog održavanja neustupljenih djelova morskog dobra.

OPŠTINA KOTOR:.........................415.756 €

U izvještajnoj godini Javno preduzeće je na uređenju zone morskog dobra na području opštine Kotor uložilo ukupno 415.756 eura.
Najznačajnija investicija u trajno uređenje obale odnose se na:

 • Rekonstrukcija i uređenje šetališta u Dobroti, - (I faza) od pansiona “Senta” do fakulteta za pomorstvo u dužini cca 270m


 • Predsezonsko nasipanje plaža pijeskom

 • Izrada glavnih projekata pješackih staza Risan – Vitoglav i Risan – Dom slijepih

 

Realizacijom ugovornih obaveza Komunalno preduzeće je tokom cijele godine vršilo redovno čišćenje i uređenje zelenih površina u zoni morskog dobra i čišćenje i održavanje bujičnih kanala.

OPŠTINA BUDVA:.................217.697 €

U opštini Budva Javno Preduzeće je na investicione radove, komunalno i hortikulturno uređenje utrošilo ukupno 217.697 eura.

Tokom izvještajne godine najvažniji radovi su:

 • Izgradnja nove javne rasvjete na Slovenskoj plaži od rijeke “Grđevice” do hotela “Park” u dužini cca 470m,
 • Sanacija i regulacija rečnog korita i izgradnja novog drvenog mosta preko rijeke “Grđevice”.

 • Sanacija atmosferskog kanala u petrovačkom parku,

Izvršavajući ugovorom preuzete obaveze Komunalno preduzeće iz Budve je obezbijedilo redovno komunalno održavanje zone morskog dobra kao i održavanje zelenih površina i javne rasvjete. U opštini je izvršeno uklanjanjanje određenog broja privremenih objekata.

OPŠTINA BAR:.............................89.466 €

 Komunalno uredenje i održavanje zone morskog dobra u opštini Bar ugovorom je preuzela Opština Bar. Cjelokupan prihod Javnog preduzeća po osnovu naknade od ustupljenih privremenih lokacija u zoni morskog dobra, koji je procijenjen na iznos od cca 137.000 eura usmjeren je Opštini Bar, koja je preko lokalnog komunalnog preduzeća realizovala programe održavanja i uređenja javnih površina u zoni morskog dobra tokom čitave godine. Javno preduzeće je na ime investicija: regulacija atmosferskog kanala i šetališne staze u šumi Lekovića, čišćenje potoka Botun i nasipanje plaže u Sutomoru i uređenju obalne zone u zaleđu plaže Veliki pijesak utrošilo 89.466 eura.

 • regulacija atmosferskog kanala i staze u šumi “Lekovića”

 • čišćenje nanosa iz potoka “Botun” i nasipanje plaže Sutomore


 • uređenje plaže “Veliki Pijesak” izgradnjom obalnog zida

OPŠTINA ULCINJ:.................160.920 €

U izvještajnoj godini Javno preduzeće je na uređenju zone morskog dobra na području opštine Ulcinj uložilo ukupno 160.920 eura .
Najznačajnija ulaganja se odnose na:

 • uređenje makadamskog puta u zaleđu Velike plaže, tamponiranjem,

 • uređenje i sanacija post. metalne ograde u Borovoj šumi,

 • održavanje javne rasvjete na lokaciji Pristan od hotela „Galeba „ do hotela „Albatrosa“ i na lokaciji kod mosta na Port Mileni


 • uklanjanje jednog broja privremenih objekata na Port Mileni

Zaključenjem ugovora sa Komunalnim preduzećem obezbijedilo se čišćenje javnih površina u zoni morskog dobra tokom cijele godine.

OPŠTINA

komunalno uređenje

investicije i projektovanje

izgradnja i održavanje javne
rasvjete

UKUPNO

ostvareno

planirano

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

HERCEG NOVI

211.471

209.249

5.947

426.665

243.893

KOTOR

52.395

363.361

-

415.756

431.331

TIVAT

2.404

74.993

-

77.397

71.000

BUDVA

92.908

92.297

32.492

217.697

356.699

BAR

6.825

82.641

-

89.466

98.400

ULCINJ

109.164

36.577

15.179

160.920

224.515

UKUPNO

475.167

859.118

53.616

1.387.901

1.425.838

SLUŽBA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU
MORSKOG DOBRA

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates