2012

 

 OPŠTINA HERCEG NOVI


Javno preduzeće je na uređenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Herceg Novi uložilo ukupno ......................... 569.444,18 €

Završetak radova na uređenju i izgradnji Šetališta Pet Danica od “Tunela„ do „Milašinovića“ plaže u dužini cca 320 m. Radove je izvodila firma „Brent“ d.o.o. iz Herceg Novog a dobavljač ploča je bilo preduzeće „Beton-Lučko“ iz Zagreba.
(Dio radova je završen u 2011. god a iznos uloženih sredstava  tokom 2012. god. iznosi 84.166,57 eura)

Završetak radova na uređenju i izgradnji šetališta „Pet Danica“, odnosno dionica od Rent-a Vila do tunela na Toploj u dužini od 520 m. Ovo je investicija koja se počela realizovati u 2011. godini a izvodila se u saradnji sa Agencijom za izgradnju i razvoj Herceg Novog. Izvođač je bila firma “Erlang” doo iz Podgorice.
(Dio radova je završen u 2011. god.  a iznos uloženih sredstava  tokom 2012. god. iznosi 24.862,48 eura)


Sanacione radove na starom kamenom mostu kod „Citadele“ koji je proglašen spomenikom kulture. Usled dotrajalosti javile su se naprsline koje su narušile stabilnost mosta i dovele u pitanje bezbijednost pješaka. Urađen je glavni projekat konstruktivne sanacije od strane preduzeća „Biro-K„ iz Herceg Novog a izvođenje radova je povjereno firmi“ Erlang“ d.o.o. iz Podgorice. Radovi su otpočeli 09.01.2012. god. a okončani 14.03.2012. god.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 64.230,35 eura)
Završetak radova na sanacija obale u Kamenarima koja je podrazumijevala rekonstrukciju i sanaciji potpuno srušenog dijela obale u Kamenarima, kod autobuskog okretišta u dužini cca 30 m. Nakon urađenog projekta sanacije i raspisanog tendera, ugovoreni su radovi na sanaciji sa preduzećem „Flemer-stone“ d.o.o. iz Nikšića. Radovi su završeni u januaru 2012. god.
(Predračunska vrijednost radova iznosila je 63.332,63 eura. a tokom 2012. god. plaćen je iznos od 32.302,82 eura)


Realizacija Projekta rekonstrukcije dijela Šetališta „Pet Danica“ u dužini od cca 350 m, dionica od
restorana „Mimoza“ do restorana „Galeb“.
Vrijednost Projekta je 290.000,00 eura, a sporazumom o zajedničkom finansiranju između Javnog preduzeća i Opštine Herceg Novi, Javno preduzeće je preuzelo finansijsku obavezu u iznosu od 150.000,00 eura i izvršilo rezervisanje sredstava za početak radova. Početak radova se očekuje u toku naredne godine.

 

Sitne sanacije obale podrazumijevaju manje intervencije na sanaciji i uređenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinačnim poslovima, kao npr. radovi ispred doma u Bijeloj, Đenovićima i na šetalištu u Herceg Novom kao i nasipanje pijeska, uređenje stepeništa kod restorana. „Nautilus“, postavljanje nove metalne ograde ispred hotela “Plaža” i sl.
Radove je izvelo preduzeće „Toškovići“ d.o.o. iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 11.571,30eura)


Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Herceg Novi odnosili su se na:

Ugovor o održavanju i uređenju zelenih površina u iznosu od 12.445,39 eura,
Ugovor o održavanju čistoće u zoni morskog dobra u iznosu od 109.600,00 eura.
Ugovor o održavanju javne rasvjete u iznosu od 24.375,34 eura,
Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od 1.979,83 eura
Troškovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra (uklanjanje objekata, “Neka bude čisto” isl)  u iznosu od 4.582,02 eura
Izrada Projektne dokumentacije sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 42.248,66 eura
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 7.071,42 eura

 

 OPŠTINA KOTOR

 

Javno preduzeće je na uređenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Kotor uložilo ukupno .............................169.608,36 €

 

Sitne sanacije obale podrazumijevaju manje intervencije na sanaciji i uređenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinačnim poslovima, kao npr. radovi kod otvorenog bazena „Primorac“ i nasipanje pijeska, sanacija ponte “Pasković” na Muo, uređenje dječjeg igrališta u Dobroti, radovi na više lokacija u Risnu i sl.
Radove je izvelo preduzeće „Toškovići“ d.o.o. iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 8.899,90eura) 
Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Kotor odnosili su se na:

Ugovor o održavanju i uređenju zelenih površina u iznosu od 40.000,00 eura,
Ugovor o održavanju čistoće u zoni morskog dobra u iznosu od 85.664,44 eura.
Ugovor o održavanju javne rasvjete u iznosu od 7.471,23 eura,
Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od  1.456,93 eura
Troškovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra (uklanjanje objekata, “Neka bude čisto” isl)  u iznosu od 9.443,12 eura
Izrada Projektne dokumentacije sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 12.851,36 eura
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 3.821,42 eura

 

 OPŠTINA TIVAT

 Javno preduzeće je na uređenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Tivat uložilo ukupno ...........................371.295,49 €

 

Završetak radova na sanacija obalnog zida u Donjoj Lastvi obuhvatilo je izgradnju obalnog zida sa trotoarom u dužini cca 100m u Donjoj Lastvi uz magistralni put.
Radove je izvelo preduzeće „Đokić Group“ d.o.o. iz Bara.
(Vrijednost investicije je 73.333,00 eura a tokom 2012. god uplaćen je iznos od 2.959,65 eura)Uređenje zaštićenog rezervata prirode „Tivatska Solila“. Izvođenje radova je podrazumijevalo čišćenje prostora od korovske vegetacije, podaščavanje prelaza i sl. 
Radove je izvelo preduzeće „Flemer stone“ d.o.o. iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 43.564,00eura)Sitne sanacije obale podrazumijevaju manje intervencije na sanaciji i uređenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinačnim poslovima, kao npr. radovi u Krašićima, izrada rampe za ulazak u more i uređenje lokaliteta „Bjelila“, nasipanje plaže, i radovi na plaži Belane, i sl.
Radove je izvelo preduzeće „Toškovići“ d.o.o. iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 16.015,25eura)


Dodatna sredstva za realizaciju I faze projekta parternog uređenja gradske rive „Pine“. Potpisan je sporazum o zajedničkom ulaganju sa Opštinom Tivat. Radovi se očekuju naredne godine.
(Javno preduzeće je izvršilo rezervisanje iznosa od 120.000,00 eura)

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Tivat odnosili su se na:

Ugovor o održavanju i uređenju zelenih površina u iznosu od 20.000,00 eura,
Ugovor o održavanju čistoće u zoni morskog dobra u iznosu od 49.987,83 eura.
Ugovor o održavanju javne rasvjete u iznosu od 7.111,26 eura,
Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od 1.024,03 eura
Troškovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra (uklanjanje objekata, “Neka bude čisto” isl) u iznosu od 4.435,52 eura
Izrada Projektne dokumentacije sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 106.198,84 eura
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 1.600,00 eura

 

 OPŠTINA BUDVA

Javno preduzeće je na uređenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Budva uložilo ukupno ..............................765.051,80 €

Radovi na završnoj fazi rekonstrukcije šetališta i uređenje obale i parka u Petrovcu.Radi se o nastavku realizacije sveobuhvatnog uređenja centralnog mjesnog prostora, i rive u Petrovcu, koji se u saradnji sa opštinom Budva fazno realizuje.
(Po osnovu prve privremene situacije završne faze u 2012. god. je plaćen dio sredstava i iznosu od 90.810,55 eura i izvršeno rezervisanje sredstava u iznosu od 404.189,45 eura)

Parterno uređenje zaleđa plaže u Bečićima. Radovi su podrazumijevali: izradu otvorenog atmosferskog rigola uz ivicu šetališta od Bečićkog do Kukačkog potoka u ukupnoj dužini 410 m, sanacija deformisanog i ulegnutog pločnika na više mjesta u ukupnoj površini 350 m2, kao i izrada 11 kom. betonskih klupa za sjedenje, betonske cokle istočno od hotela „Splendid“ u dužini 68 m kao i sadnja 10 kom. primorskog hrasta minimalne visine 2 m.
Radove je izvelo preduzeće „Flemer stone“ d.o.o. iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 25.973,00eura)Sitne sanacije obale podrazumijevaju manje intervencije na sanaciji i uređenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinačnim poslovima, kao npr. radovi na farbanju drvenih mostova u Budvi i Bečićima, uređenje trga u Rafailovićima, farbanje zida i popravka ograde na Mogrenu, uklanjanje konstrukcije šipova iz mora u Bečićima i sl.
Radove je izvelo preduzeće „Toškovići“ d.o.o. iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 15.385,50eura) 

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Budva odnosili su se na:

Ugovor o održavanju i uređenju zelenih površina u iznosu od 43.491,31 eura,
Ugovor o održavanju čistoće u zoni morskog dobra u iznosu od 91.759,59 eura.
Ugovor o održavanju javne rasvjete  i postavljanje nove javne rasvjete - 11 komada visokih metalnih stubova, obodom plaže Jaz u ukupnom iznosu od 29.453,01 eura,
Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od 1.868,56 eura
Troškovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra (uklanjanje objekata, “Neka bude čisto” isl)  u iznosu od 12.116,05 eura
Izrada Projektne dokumentacije sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 45.469,06 eura
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 4.535,72 eura

 
 

  

 OPŠTINA BAR


Javno preduzeće je na uređenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Bar uložilo ukupno ...............................496.048,09 €

Izgradnja parapetnog zida na plaži “Čanj” uz obod plaže u Čanju u ukupnoj dužini 415 m u cilju definisanja plaže i razdvajanja parkirališta od ostatka plažnog prostora.
Radove je izvelo preduzeće „Vukotić Trejd“ doo iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 15.644,95eura)Sitne sanacije obale podrazumijevaju manje intervencije na sanaciji i uređenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinačnim poslovima, kao npr. razni radovi na uređenju obale na Žukotrlici i uz marinu, uklanjanje metalnih prepreka na plaži Čanj i sl.
Radove je izvelo preduzeće „Toškovići“ d.o.o. iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 11.560,77eura)


Za naredni period je planirana i realizacija Projekta parternog uređenja obale i trga na zapadnom kraju Sutomora kao zajednička investicija Opštine Bar i Javnog preduzeće u ukupnom iznosu od 236.000,00 eura.
(Javno preduzeće je izvršilo rezervisanje učešća u iznosa od 195.000,00 eura)

Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Bar odnosili su se na:

Ugovor o održavanju i uređenju zelenih površina u iznosu od 47.658,00 eura,
Ugovor o održavanju čistoće u zoni morskog dobra u iznosu od 126.001,36 eura.
Ugovor o održavanju javne rasvjete u iznosu od 74.658,00 eura,
Troškovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra (uklanjanje objekata, “Neka bude čisto” isl) u iznosu od 8.058,00 eura
Izrada Projektne dokumentacije sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 14.260,25 eura
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 3.335,72 eura

 

 OPŠTINA ULCINJ

Javno preduzeće je na uređenje, izgradnju i održavanje zone morskog dobra u opštini Ulcinj uložilo ukupno ........................325.565,80 €

Izgradnja novog cjevovoda za plažu „Valdanos“ od rezervoara do plaže sa ugradnjom tuševa i opremanjem toaleta na plaži
Radove je izvelo Javno komunalno preduzeće Ulcinj
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 11.262,40 eura)


Postavljanje zaštitne ograde od inox profila obodom lučice „Kacema“ odnosno ivicom saobraćajnice na tom dijelu u ukupnoj dužini 130 m.
Radove je izvela firma „Fab Live“ iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 25.441,07 eura)


Rekonstrukcija valobrana na “Kacemi” i uređenje Pristana. Nakon završetka radova na izgradnji lučice „Kacema“ javila se potreba da se izvrše određene korekcijena valobranu u smislu veće sigurnosti lučice od naleta talasa iz južnog pravca. U okviru ove investicije izvršeno je zatvaranje otvora na lukobranu kao i radovi na dodatnom uređenju okolnog prostora na Pristanu.
Radove je izvela firma „Erlang“ d.o.o. iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 22.984,65 eura)Sanitarna rezidba i sadnja novih stabala u “Borovoj šumi “– III faza
Radove je izvela firma „Ekoplant“ d.o.o. iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 43.322,34 eura)


Sitne sanacije obale podrazumijevaju manje intervencije na sanaciji i uređenju obale u zoni morskog dobra, koji se izvode na jednogodišnjem nivou, a nakon ukazane potrebe, po pojedinačnim poslovima, kao npr. razno krčenje staze od “Albatrosa” do „Đerana“, postavljanje informativnih tabli i sl.
Radove je izvelo preduzeće „Toškovići“ d.o.o. iz Podgorice.
(Ukupan iznos uloženih sredstava iznosi 1.989,00eura)Ostale investicije/troškovi u zoni morskog dobra u Opštini Ulcinj odnosili su se na:

Ugovor o održavanju čistoće u zoni morskog dobra u iznosu od 177.508,24 eura.
Ugovor o održavanju javne rasvjete u ukupnom iznosu od 14.853,14 eura,
Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe, kante, informativne table isl.) u iznosu od  4.642,32 eura
Troškovi uređenja i unapređenja zone morskog dobra (uklanjanje objekata, “Neka bude čisto” isl)  u iznosu od 35.577,70 eura
Izrada Projektne dokumentacije sa pripadajućim troškovima stručnog nadzora i geodetskih snimanja u iznosu od 3.410,39 eura
Monitoring mora (monitoring biodiverziteta po transektima, monitoring sanitarnog kvaliteta morske vode) u iznosu od 5.735,72 eura

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela ulaganja/troškova po opštinama:

OPŠTINA

PROIZVODNI
TROŠKOVI

REZERVISANJA

UKUPNO

H.NOVI

419.444,18

150.000,00

569.444,18

KOTOR

169.608,36

0

169.608,36

TIVAT

251.295,49

120.000,00

371.295,49

BUDVA

360.862,35

404.189,45

765.295,49

BAR

301.048,09

195.000,00

496.048,09

ULCINJ

325.565,80

0

325.565,80

UKUPNO

1.827.824,27

869.189,45

2.697.013,72

Planom korišćenja sredstava za 2012. god predviđen je iznos za troškove realizacije projekata zaštite i uređenja odnosno trajna investiciona ulaganja u iznosu od 1.295.000,00 eura. Tokom 2012. god. realizovano je 121.842,00 eura i rezervisano 869.190,00 eura, dok je ostali iznos utrošenih sredstava realizacija prenesenih aktivnosti iz 2011. god.
Iznos prenesenih aktivnosti za realizaciju u 2013. god. iznosi 295.000,00 eura.

Za ove započete i ostale aktivnosti koje se prenose u 2013.god. obezbijeđena su, neutrošena sredstva na žiro računu, odnosno precizirana su Planom korišćenja sredstava za 2013. god., kao preostala ulaganja i to su:

 • Radovi na sanaciji ponti u Bijeloj na lokaciji ispred dječijeg doma "Mladost i na lokaciji "Grabi", Opština Herceg Novi u iznosu od 25.000,00 eura,
 • Radovi na produbljivanju i bagerisanju mjesnog mandraća u Kumboru, Opština Herceg Novi u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura,
 • Izgradnja šetališta u Risnu, Opština Kotor u ukupnom iznosu od 70.000,00 eura,
 • Uređenje šetališta u Prčnju u dužini od 106 m1 sa nadzorom nad izvođenjem radova, Opština Kotor u ukupnom iznosu od 110.000,00 eura,
 • Realizacija DSL –a sanacija i uređenje zaštićenog lokaliteta “Solila” u Opštini Tivat u ukupnom iznosu od 25.000,00 eura,
 • Uređenje parapetnog zida u Sutomoru od “Tri duda” do “Malibua” u ukupnom iznosu od 15.000,00 eura,
 • Realizacija DSL-a – Uređenje gradskog parka u zaleđu Male plaže i uređenje prostora oko mandraća na istočnom kraju Male plaže u Opštini Ulcinj u ukupnom iznosu od 30.000,00 eura

Saglasno Planu korišćenja sredstava za 2012.god. realizovano je 991.032,00 eura, odnosno 80% planiranih sredstava a nešto iznad 20% sredstava ili 295.000,00 eura će se realizovati u narednoj 2013.god. iz neutrošenih sredstava evidentiranih na žiro računu.

Što se tiče izrade projekata i projektne dokumentacije koja je planirana za 2012.god u iznosu od 160.000,00 eura, realizovan je iznos od 26.200,00 eura odnosno 16,37% ukupno planiranog iznosa.
Saglasno Planu korišenja sredstava za 2013.god prenose se sredstva u iznosu od 133.800,00 eura, odnosno:

 • Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze sa uređenjem obale na Seljanovu u Opštini Tivat u iznosu od 13.800,00 eura,
 • Izrada tehničke dokumentacije za rasvjetu na Slovenskoj plaži u Opštini Budva u ukupnom iznosu od 5.000,00 eura,
 • Realizacija DSL - Izrada Glavnog projekta pristaništa u Sutomoru u Opštini Bar u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura,
 • Izrada ocjene i klasifikacije mulja kao otpada i oznaka kvaliteta vode u kanalu Port Milena u Opštini Ulcinj u ukupnom iznosu od 15.000,00 eura

                                               

 

                                     SLUŽBA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates