1996

1996. godina
2.289.593 dinara
( 354.748 €)

HERCEG NOVI:............ 435.022,70 dinara

 • detaljno predsezonsko čišćenje zone šetališta od Meljina do Sutorine,
 • sanaciju javne rasvjete duž šetališta, opravka klupa i dr.
 • generalno čišćenje obale i plaže u Igalu,
 • sanaciju obalnih zidova i kanalizacije,
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....
KOTOR:.......................... 343.438,98 dinara
 • tokom trajanja sezone, preko Mjesnih zajednica finansiralo radnike na održavanju čistoće u Dobroti , Orahovcu , Prčnji i D.Stolivu;
 • nastavljajući započetu akciju sanacije poniti-mandraća u kojoj JAVNO PREDUZEĆE obezbijeđuje građevinski materijal ( cement i pijesak ) i potrebna odobrenja, a zainteresovani
  subjekti, saglasno odobrenju izvode radove, izvršena je sanacija 16 ponti - mandraća.

 • na poručju opštine Kotor ( na lokaciji Gurdić, u Dobroti i Risnu ) u okviru hortikulturnog uređenja obale zasađeno je oko 100 stabala palmi ;
 • finansiralo sanaciju dijela obalnog zida rijeke Škurde u Kotoru;
 • na ranije dogovorenim lokacijama u Prčnju, Orahovcu, Stolivu, Dobroti, Risnu i Morinju izvršeno je predsezonsko nasipanje pijeskom plaža i djelova obale;
 • Opština Kotor, preko Zavoda za građevinsko zemljište izvela je radove na postavljanju drvene konstrukcije, odnosno na rekonstrukciji ponte kod Auto-kampa u Dobroti.
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila rasvjete...

TIVAT:............................572.398,31 dinara

 • finansiralo izvođenja radova na popločavanju dijela trotoara obalne ulice na Pinama, u zaleđu pristaništa ;

 • neposredno angažovalo radnika ne poslovima čišćenja u zoni morskog dobra u Krašićima;
 • finansiralo izvođenje radova na sanaciji pristaništa na lokaciji Bjelila.
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

BUDVA:.......................... 732.669,82 dinara

 • izvršilo nasipanje pijesaka po obodu plaže Jaz;
 • obezbijedilo redovno čišćenje i održavanje većeg dijela plaže Jaz / dio koji nije ustupljen / i istu opremio potrebnim brojem kanti za otpadke
 • izvršilo izgradnju i proširenje šetališne staze od Luke do potoka «Grđevica», u dužini od 700 m, sa izgradnjom javne rasvjete ;

 • nasipanjem pijeska uredilo prostor zaleđa Slovenske plaže na dijelu istočno od Vile Manojlović površine cca 700 m2 ;
 • uz novu stazu duž Slovenske plaže i uz šetalište u Bečićima zasađeno je 100 stabala palmi ;
 • obezbijedilo redovno održavanje plaže i sanitarnog objekta u Pržnom
 • obezbijedilo održavanje dijela zaleđa Bečićke plaže,
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

BAR:............................. 137.375,59 dinara

 • JAVNO PREDUZEĆE je obezbijedilo sanaciju javne rasvjete u zoni morskog dobra u Baru, Šušnju, Sutomoru i Čanju ;
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

ULCINJ:.......................... 68.687,80 dinara

 • izvršilo nabavku 10 velikih kontejnera i veći broj manji kanti za otpadke ;
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates