2005

2005. godina
 
889.866,00 €

 

OPŠTINA HERCEG NOVI: ........149.290,00 €

 • - sanaciju i uređenje pristaništa - mula u gradskoj luci «Škver»,

 • nabavku betonskih ivičnjaka za uređenje dijela obale u Zelenici,
 • uređenje obale u Kumboru,
 • predsezonsko nasipanja i ravnanje plaža,

 • rekonstrukciji i opravci javne rasvjete na potezu Milašinovića plaža-hotel “Plaža” – Savina i uz priobalni put u Kumboru.

Sa Komunalnim preduzećem «Čistoća» i Javnim stambenim preduzećem Herceg Novi, zaključeni su ugovori kojim su definisane obaveze predsezonskog generalnog čišćenja, svakodnevnog održavanja zone morskog dobra, održavanje javne rasvjete i hortikulturnog uređenja zone morskog dobra.

Korisnici morskog dobra su u 2005. godini, na osnovu obaveza preuzetih zaključenim ugovorima sa Javnim Preduzećem, o korišćenju morskog dobra, realizovali aktivnosti kao što su: nastavak ugovorenih radova na plaži u Igalu, uređenje obale ispred hotela "Rivijera", sanacija i infrastrukturno opremanje kupališta - uređenje plaže "Žaba" , uređenje plaže i šetališta istočno od hotela Plaža, uređenje plaže "Bela Ladja", sanacija oštećenog kupališta "Copas" , sanacija oštećenog kupališta "Ćorovića" plaža, sanacija oštećenog kupališta "Perla", uređenje plaže u Meljinama kod Lučice, izgradnja i uređenje nove plaže u Đenovićima...

OPŠTINA TIVAT:............................22.896,00 €

U opštini Tivat u ovoj godini planirana investiciona ulaganja nisu mogla biti realizovana zbog kašnjenja sa usvajanjem planske i projektne dokumentacije. Javno preduzeće je i u ovoj godini zaključilo ugovor sa Komunalnim preduzećem kojim se ustupa prihod od korišćenje prostora pristaništa – riva i lučica Kalimanj. Procijenjena vrijednost ugovora iznosi cca 20.000 eura. Izvršeno je predsezonsko nasipanje plaža i čišćenje podmorja. Ukupno uložena sredstva na komunalnom uređenju zone morskog dobra iznose 22.896 eura.

U ovoj godini korisnici morskog dobra u opštini Tivat na trajno uređenje obale u Bonićima uložili su cca 40.000 eura. Ulaganja korisnika odnose se na uređenje obale u Bonićima i početak poslova na uređenju plaže na Verigama.


OPŠTINA KOTOR:.........................51.037,00 €

Najznačajnije investiciji po visini ulaganja odnose se na:

 • sanacija priobalnog zida u Risnu kod mjesnog mandraća,
 • predsezonsko nasipanje plaža pijeskom,

 • čišćenje i održavanje gradskog parka i hortikulturno uređenje obale

 • čišćenje podmorja,
 • isporuka građevinskog materijala za sanaciju ponti i mandraća.

Komunalno preduzeće iz Kotora je obezbijedilo redovno komunalno održavanje zone morskog dobra kao i održavanje zelenih površina.

U skladu sa ugovornim obavezama korisnici morskog dobra u opštini Kotor na trajno uređenje obale uložili su cca 35.000 eura. Najveća ulaganja odnose se na: uređenje i izgradnja plaže u Risnu, uređenje plaže i trotoara "Kolumbarina" , nastavak uređenja plaže na zapadnom kraju Perasta i uređenje plaže «Bajova» kula.

OPŠTINA BUDVA:.................355.534,00 €

 Ulaganja se odnose na:

 • sveobuhvatna i konstruktivna sanacija pristaništa u Petrovcu ,


prije i poslije sanacije

 • sanacija pristaništa na Slovenskoj plaži,


prije i u toku radova


nakon završetka sanacije

 • učešće u finansiranju radova na sanaciji porušenog obalnog zida i ugrožene vodovodne cijevi u Rafailovićima,


prije i poslije sanacije

 • sanacija drvenog mosta ispod Vile Manojlović.

Izvršavajući ugovorom preuzete obaveze Komunalno preduzeće iz Budve je obezbijedilo redovno komunalno održavanje zone morskog dobra kao i održavanje javne rasvjete i održavanje zelenih površina.

Korisnici morskog dobra u opštini Budva na izgradnju i uređenje kupališta izvršene su sledeće aktivnosti: uređenje plaže ispred hotela "Maestral" u Pržnom, proširenje betonske plaže «Bršalj» u Petrovcu, uređenje plaže «Tanga» beach, uređenje plaže «Okaso», uređenje plaže na Zavali, uređenje plaže «Pizana».

OPŠTINA BAR:.............................141.500,00 €

Ukupne planirane obaveze na komunalnom uređenju i održavanju zone morskog dobra u opštini Bar ugovorom je preuzela Opština Bar. Cjelokupan prihod Javnog preduzeća po osnovu naknade od ustupljenih privremenih lokacija u zoni morskog dobra, koji je realizovan na iznos od cca 137.000 eura usmjeren je Opštini Bar, koja je preko lokalnog komunalnog preduzeća realizovala program održavanja i uređenja javnih površina u zoni morskog dobra tokom čitave godine. Ostvarena naknada je u cjelini usmjerena za održavanju čistoće, odvoz smeća, obezbjeđenje predsezonskog i redovnog održavanje zelenih površina i redovno i investiciono održavanje javne rasvjete na području opštine Bar. I pored redovnog odžavanja zone morskog dobra od strane Komunalnog preduzeća, Javno preduzeće je imalo dodatnih obaveza na vanrednim poslovima uređenja, sanaciji javna rasvjeta na »Ćeskoti« i poslovima uklanjanja privremenih objekata. Shodno navedenom ukupan iznos ulaganja u zonu morskog dobra u Baru iznosi 141.500 eura.

Korisnici morskog dobra u opštini Bar saglasno ugovornim obavezama izveli radove na izgradnji i uredjenju kupališta u Čanju, Sutomoru i u uvali Maslina.

OPŠTINA ULCINJ:.................169.609,00 €


U opštini Ulcinj Javno preduzeće je na investicione radove, komunalno i hortikulturno uređenje zone morskog dobra. Ulaganja se odnose na:

 • uređenje prostora na obali ispod Starog grada Ulcinj,

 • izradi trotoara u dužini od cca 800 m na lokaciji Port Milena,

 • sanaciju javne rasvjete u zaleđu Male plaže i na potezu od hotel “Galeb” do hotela “Albatros”.

Komunalno preduzeće iz Ulcinja je u ovoj 2005. godini preuzelo obavezu redovnog komunalnog održavanja zone morskog dobra.

Korisnici morskog dobra su u opštini Ulcinj saglasno ugovornim obavezama izveli radove na uređenju i infrastrukturnom opremanju novih kupališta na Velikoj Plaži.


detalj sa Velike plaže

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates