2001

2001. godina
 
595.928 €

 

HERCEG NOVI:........184.318 €

 • na 130 m Šetališta “Pet Danica” na Toploj realizovan je projekat uređenja sa popločavanjem šetališta i rješavanjem odvoda atmosferskih voda,
 • prema Projektu izvedeni su radovi na uređenje obale u Kamenarima uz okretnicu planirane Autobuske stanice,
 • finansiralo djelimičnu predsezonsku sanaciju pristaništa na Žanjicama,
 • uradilo pješačku stazu - trotoar dužine cca 50 m, sa popločavanjem i prvu fazu parapetnog kamenog zida, dužine cca 16 m na zapadnom kraju Igala,
 • izvršilo sanaciju oštećenja na obalnom zidu i šetalištu na istočnom kraju Milašinovića plaže.
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

KOTOR:.....................82.385 €
 • u cilju predsezonskog uređenja izvršilo nasipanje pijeska na plažama,
 • započelo izgradnja ponte na plaži Markov rt kao početnoj fazi uređenja plaže,
 • finansiralo rekonstrukciju i konstruktivnu sanaciju ponte Jedriličarskog kluba “Lahor” u Dobroti,
 • realizovalo akciju isporuke građevinskog materijala za ponte i mandraće,
 • u cilju zaštite i očuvanja eko sistema u saradnji sa Institutom za biologiju mora iz Kotora postavljen je eksperimentalni vještački podvodni greben u Orahovcu,
 • finansiralo radove na konstruktivnoj sanaciji pristaništa u Prčnju,
 • započelo radove na sanaciji Muljanskog pristaništa,
 • izvršilo sanaciju obalnog zida i nasipanje plaže u Bigovi,

 • izvelo radove na sanacija obalnog zida i uređenje terena pored rijeke “Škurde” i uređenje terena na lokaciji Benova kod OŠ “Njegoš”,
 • djelimično izvršilo sanaciju udarnih rupa saobraćajnice uz parking na Benovu,
 • izvelo zavšne radove na izgradnji obalnog zida dužine cca 200 m i nasipanje terena na lokaciji Plagenti u Dobroti, sa regulacijom atmosferskog kanala,
 • saniralo postojeće betonsko kupalište na ulazu u Perast kod Boćarskog kluba,

 • izvršilo popravku betonskih klupa-ograde u dužini od cca 80 m na dijelu šetališta u Prčnju.
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

TIVAT:......................29.226 €

 • izvelo radove na sanaciji dijela rive i pristaništa kod crkve Sv . Roko u Donjoj Lastvi,

 • u saradnji sa opštinom Tivat nastavilo radove na parternom i hortikulturnom uređenju dijelu obale ispred Doma Vojske.

 • realizovalo još jednu fazu uređenja obale na lokaciji Bonići,
 • nabacivanjem krupnog kamena izvršilo zaštitu vrha ponte Seljanovo,
 • isporučilo građevinski materijal za sanaciju ponti i mandraća,
 • izvršilo predsezonsko nasipanje pijeska.
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

BUDVA:...................230.255 €

 • u saradnji sa korisnicima okončalo još jednu fazu radova na izgradnji obalnog-potpornog zida i dijela lukobrana buduće rive u Rafailovićima;

 • u saradnji sa opštinom Budva izvršilo sanaciju obalnog zida i kosine uz stazu kod Hotela “Park”;
 • izvelo radove na popločavanju prostora platoa uz stazu kod rukometnog igrališta na Slovenskoj plaži,
 • uradilo navoz za čamce na istočnom kraju zahvata Luke ,

 • na lokaciji pored objekta «JRB»-a realizovan je program privremenog uređenja u okviru kojeg je postavljena grupacija privremenih objekata,
 • u Petrovcu, na pristaništu izvršilo sanaciju tzv “Bijelog zida” i nabavku dizalice za vađenje čamaca,

 • izvršilo sanaciju mosta kod “Cvijetne terase”,
 • izvršilo izgradnju mosta na istočnom kraju plaže Kamenova,

 • izvršilo popravku staze u Bečićima ispod Hotela “Beograd”,

 • u Luci Budva je postavljeno 60 komada novih alki za
 • privez čamaca i
 • izgradilo sezonske vezove za manje jahte i jedrilice, završena izgradnja i uređenje pješačke staze prema plaži Mogren I

 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

 

BAR:...........................2.955 €

 • izvelo završne radovi na sanaciji zida u Sutomoru u okviru kojih je izvršeno fugovanje saniranog dijela, preventivno ojačavanje temelja obalnog zida i sanacija i betoniranje oštećenih platoa terasa,

NAPOMENA: Opštini Bar su ugovorom ustupljene privremene lokacije na području te opštine u kompezaciji za poslove održavanja čistoće, odvoza smeća, održavanje zelenih površina i rasvjete u zoni morskog dobra.

 

ULCINJ:......................66.789 €

 • u cilju uređenja zone morskog dobra u saradnji sa inspekcijskim organima uklonilo privremene objekte u zoni ispod Starog grada (sa glavnog pristaništa i zapadnog kraja Pristana),
 • izvelo radove na čišćenju i produbljivanju mandraća na istočnom kraju Male plaže,
 • redovni komunalni poslovi održavanja čistoće, zelenila i rasvjete....

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates